jäsen
Mikkola Asmo, Oripää, PS
Saari Mikko, Uusikaupunki, PS (vara pj)
Savinen Nina, Pöytyä, SDP
Uusitalo Ilkka, Loimaa, KESK
Vuolle Sanna, Loimaa, KESK (pj)

varajäsen
Parkkila Kari, Pöytyä, SDP
Kangas Tarmo, Uusikaupunki, KOK
Tammi Aino, Huittinen, KOK
Sundqvist Toni, Loimaa, MLYL
Valta Anne, Marttila, KOK

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
– yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
– rakennustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:
– kuntayhtymäjohtaja
– yhtymähallituksen esittelijä
– rakennustoimikunnan esittelijä

Sidonnaisuusilmoitukset

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Ajankohtaista Novidassa