Tarkastuslautakunta 2017-2020

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat

jäsen
Jalli Marja, Koski Tl, KESK (puheenjohtaja)
Ojala Virpi, Huittinen, KOK (varapuheenjohtaja)
Halkivaha Erkki, Oripää, KESK
Vainio Ritva, Aura, SD
Lepola Markku, Loimaa, SDP

varajäsen
Björk Pasi, Marttila, KOK
Laukkanen Katja, Huittinen, VIHR
Ojala Lauri, Pöytyä, KESK
Viskari Leena, Lieto, KESK
Ankelo Matti, Uusikaupunki, PROUKI

Sidonnaisuudet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja rekisteristä.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
– yhtymähallituksen jäsenet ja varajäsenet
– valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
– tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
– rakennustoimikunnan jäsenet ja varajäsenet

Viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:
– kuntayhtymäjohtaja
– yhtymähallituksen esittelijä
– rakennustoimikunnan esittelijä

Sidonnaisuusilmoitukset

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoitukset.

Ajankohtaista Novidassa