Toimielimet

Opiskeluhuollon ohjausryhmä 1.8.2017-31.7.2021

Lea Myllymäki, pj; Uudenkaupungin edustaja
Hannele Lindholm, jäsen; Liedon edustaja
Olavi Suominen, jäsen; Loimaan edustaja
Petri Lähde, sihteeri, jäsen
Juha Jokinen, jäsen
Tanja Jokela, Sot19BUu, opiskelijajäsen ja varalla Riina Leikko, Sot20BUu

Opiskelijahuoltotoimielin 1.8.2017-31.7.2021

jäsenet varajäsenet
Petri Lähde, pj
Juha Jokinen
Kaisa Kastio-Moisio
Kirsi Toivola
Riikka Kokkala-Kortteinen
Tiia Iivonen, huoltaja
Hannu Ketonen
Kristiina Kaupinsalo
Ida-Maria Sauranen
Jarna Varho
Tanja Jokela, Sot19BUu, opiskelijajäsen


Kaija Mustikkamaa
Päivi Isotuovola
Eija Ronkola

Tiina Wikman
Salla Magga
Katariina Vuorela
Pirkko-Liisa Marttila
Riina Leikko, Sot20BUu


SORA-toimielin

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) on säädetty tulemaan voimaan 1.1.2012. Uudistuksesta käytetään nimitystä SORA-lainsäädäntö (soveltumattomuuteen ratkaisuja). Sen 35 a pykälässä säädetään seuraavaa:

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Kokoonpano 1.1.2018-31.12.2020:

työelämän edustaja Ari Haranto (puheenjohtaja), varajäsen Kirsi Theodorakis varapuheenjohtaja
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymäjohtaja Antti Virtanen (varapuheenjohtaja), varajäsen talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala
opettajien edustaja Suvi Laurikkala, varajäsen Siru Visti
opiskelijahuollon edustaja opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio (sihteeri), varajäsen Pasi Junttanen
opiskelijoiden edustaja Meri Lindgren, varajäsen Veera Mustajoki

Ajankohtaista Novidassa