Toimielimet

Opiskeluhuollon ohjausryhmä 1.12.2021-31.7.2025

Lea Myllymäki, Uusikaupunki: yhtymähallituksen edustaja
Simo Ruoho, Lieto: yhtymähallituksen edustaja
Heikki Vainio, Loimaa: yhtymähallituksen edustaja
Petri Lähde: opetuksen edustaja
Sanni Kouki: opetuksen edustaja
Serena Kantosola: opiskelijakunnan jäsen (varajäsen Kelly Malviste)

Opiskelijahuoltotoimielin 1.12.2021-31.7.2025

opiskelupalvelupäällikkö Sanni Kouki
erva Hannu Ketonen Uusikaupunki
opinto-ohjaaja Kaisa Kastio-Moisio Lieto
erityisopettaja Mia Raitanen Loimaa
kuraattori Kristiina Kaupinsalo Uusikaupunki
erityisopettaja Kirsi Toivola lukio
terveydenhoitaja Eevamaija Verho Loimaa
psykologi Jarna Varho
opiskelija Janna Kajala (varajäsen Kelly Malviste)SORA-toimielin

Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) on säädetty tulemaan voimaan 1.1.2012. Uudistuksesta käytetään nimitystä SORA-lainsäädäntö (soveltumattomuuteen ratkaisuja). Sen 35 a pykälässä säädetään seuraavaa:

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan. Toimielimen puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen.

Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Toimielimen äänivaltaiset jäsenet toimivat virkavastuulla.

Kokoonpano

työelämän edustaja Heidi Kauti (puheenjohtaja), Loimaan kaupunki, varajäsen Kirsi Theodorakis, Loimaan kaupunki

koulutuksen järjestäjän edustaja johtava rehtori Petri Lähde (varapuheenjohtaja), varajäsen talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala

opettajien edustaja (ammattiopisto) Suvi Laurikkala, varajäsen Siru Visti

opettajien edustaja (lukio) Kirsi Toivola, varajäsen Vesa Parttimaa

opiskelijahuollon edustaja Kaisa Kastio-Moisio (sihteeri), varajäsen Pasi Junttanen

opiskelijaedustaja Riina Pensikkala, varajäsen Tiia Viitanen

Ajankohtaista Novidassa