eNovida

eNovida – opiskelua joustavasti verkossa

Verkkokurssit on suunnattu Novidan opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista osallistua lähiopetukseen. Tavallisia verkko-opintojen suorittajia ovat ilta- ja oppisopimusopiskelijat sekä opiskelijat, jotka ovat hakeutuneet opiskelemaan jatkuvan haun kautta. Nuorille tarjoamme ensisijaisesti laadukasta lähiopetusta koulun tiloissa. Opiskelijoillamme on mahdollisuus suorittaa verkko-opintoina sekä ammatillisia opintoja että yhteisiä aineita. Tutustu laajenevaan verkkokurssitarjontaamme!

Sovi verkkokurssisuorituksesta vastuuopettajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa ennen kuin ilmoittaudut kurssille.

Katso verkkokurssitarjonta

Ammatilliset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat

Verkkokurssisuoritusten aikataulu ja arviointi

Verkkokurssi tulee suorittaa yhden lukukauden aikana.

 • Elokuussa aloitettu kurssi pitää suorittaa syyslukukauden aikana.
 • Tammikuussa aloitettu kurssi pitää saada valmiiksi kevätlukukauden aikana.
 • Kesäopinnot tulee suorittaa kesä-, heinä- ja elokuun aikana.

Valmistuvan opiskelijan on hyvä huomata, että kurssitehtävien tulee olla suoritettuna vähintään kaksi kuukautta ennen oletettua valmistumispäivämäärää.

Kurssin suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Esimerkiksi Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen -kurssiin kuuluu omien menojen ja tulojen seuranta n. 3 kk:n ajalta. Kurssikohtaisiin tietoihin (katso yllä oleva verkkokurssitarjonta) on hyvä tutustua jo ennen ilmoittautumista.

Kurssisuoritus arvioidaan kahden viikon kuluessa siitä, kun kaikki tehtävät ja kokeet on tehty. Jos kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan verkossa, opiskelijan pitää olla ohjaavaan opettajaan yhteydessä, kun hän on mielestään saanut kaikki kurssin tehtävät tehtyä. Kesäajan opinnot arvioidaan syyskuun aikana.

Virtuaaliohjaus

Virtuaaliopettajat Suvi Mikkilä ja Jukka-Pekka Virtanen antavat etäohjausta yhteisten tutkinnon osien verkkokursseja tekeville opiskelijoille.

Suvi Mikkilän tavoitat torstaisin klo 15-17 seuraavina viikkoina: 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Jukka-Pekka Virtanen torstaisin klo 15-17 (aina parittomat viikot, 7.1.2021 alkaen).

Suvin yhteystiedot:
suvi.mikkila@novida.fi
044 782 9216

Jukka-Pekan yhteystiedot:
jukka-pekka.virtanen@novida.fi
044 051 6561

Verkkokursseille ilmoittautuminen

Verkkokursseille voi ilmoittautua kahdesti vuodessa.

 • Syyslukukauden kursseille ilmoittaudutaan elokuun aikana.
 • Kevätlukukauden kursseille ilmoittaudutaan joulukuun aikana.
 • Kesän aikana suoritettaville kursseille ilmoittaudutaan toukokuun aikana.

Voit ilmoittautua kurssille, kun olet sopinut verkkokurssisuorituksesta vastuuopettajasi ja opinto-ohjaajasi kanssa. Tutustu huolellisesti myös kurssikohtaisiin tietoihin (katso yllä oleva verkkokurssitarjonta) ja aikarajoihin (katso yllä oleva verkkokurssisuoritusten aikataulu ja arviointi). Osaan kursseista sisältyy esimerkiksi lopputentti, johon saa osallistua, kun kaikki verkkotehtävät on suoritettu ja tarkistettu.

Ammatillisiin verkko-opintoihin ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä kurssin ohjaavaan opettajaan. Ilmoittaudu kurssille toimipaikkakohtaisen ohjeen mukaan. Käytä ilmoittautuessasi koulun sähköpostiosoitetta. Lisää tietoa verkkokurssitarjonnan yhteydessä.

Yhteisten aineiden kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti verkkolomakkeella. Ilmoittaudu kurssille sen mukaan, missä Novidan toimipaikassa opiskelet. Lomakkeen pääsee täyttämään koulun sähköpostitunnuksella ja salasanalla. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostikutsun kurssille. Kutsu tulee koulun sähköpostiosoitteeseen viikon sisällä ilmoittautumisesta. Linkit ilmoittautumiseen verkkokurssitarjonnan yhteydessä.

Tukea ja apua verkko-opintoihin

Novidan opiskelijoille tarjotaan monipuolista tukea verkko-opintoihin.

Ota ongelmatilanteissa ensisijaisesti yhteyttä opettajaan, joka pitää kurssia. Tutustu eri sovellusten käyttöohjeisiin. Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös oman toimipaikkasi digiluotsiin, joka osaa neuvoa sinua sovellusten käytössä. Teknisissä kysymyksissä apua tarjoaa Novidan IT-tuki.

Ohjeita sovellusten käyttöön

Verkko-opintoihin tarvitaan koulun sähköpostiosoitetta ja salasanaa. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet ovat yleensä muodossa etunimi.sukunimi@students.novida.fi. Jos olet unohtanut salasanasi, ota yhteyttä vastuuopettajaasi.

Opettajille tukea ja apua verkko-opetukseen

Opettajien kannattaa perehtyä alla oleviin ItsLearningin ja Teamsin ohjeisiin. Tarvittaessa opettaja voi olla yhteydessä myös oman toimipaikkansa digiluotsiin, joka osaa neuvoa sovellusten käytössä. Teknisissä kysymyksissä apua tarjoaa Novidan IT-tuki.

ItsLearning

Sisäänkirjautumissivu
https://novida.itslearning.com/

Kirjautuminen ItsLearningiin (video)
https://dreambroker.com/channel/uz2pq7l9/l6l6mfkb

Uuden kurssin kopioiminen vanhan kurssin runkoa hyödyntäen (video)
https://dreambroker.com/channel/uz2pq7l9/ixb1f21r

Siirto Moodlesta ItsLearningiin (video)
https://dreambroker.com/channel/uz2pq7l9/w43cn3m4

Kokeen luominen (video)
https://dreambroker.com/channel/uz2pq7l9/52j16a4k

Teams

Uuden luokan luominen, materiaalin jakaminen ja ajastetun kokouksen järjestäminen
https://dreambroker.com/channel/uz2pq7l9/zs3vqr7s

Tiimin ja kanavan luominen
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tiimin-perustaminen-702a2977-e662-4038-bef5-bdf8ee47b17b

Tiimin ja kanavien hallinta
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/opas-tiimien-omistajille-92d238e6-0ae2-447e-af90-40b1052c4547

Jäsenten lisääminen ja poistaminen, jäsenen roolin vaihtaminen
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tiimin-omistajan-jäsenen-ja-vieraan-ominaisuudet-teamsissa-d03fdf5b-1a6e-48e4-8e07-b13e1350ec7b

Ohjeita Teamsin käyttöön

Tiimit ja kanavat

Perustoiminnot
https://support.office.com/fi-fi/article/tiimit-ja-kanavat-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Basics

Työskentely tiimeissä
https://support.office.com/fi-fi/article/tiimit-ja-kanavat-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=For_team_owners

Työskentely kanavilla
https://support.office.com/fi-fi/article/tiimit-ja-kanavat-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=For_team_owners

Tiimien omistajille
https://support.office.com/fi-fi/article/tiimit-ja-kanavat-df38ae23-8f85-46d3-b071-cb11b9de5499?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=For_team_owners

Keskustelu Microsoft Teamsissa

Perustoiminnot
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/keskustelu-microsoft-teamsissa-f3a917cb-1a83-42b2-a097-0678298703bb?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI

Lähettäminen ja lukeminen
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/keskustelu-microsoft-teamsissa-f3a917cb-1a83-42b2-a097-0678298703bb?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Send_and_read

Ryhmäkeskustelut
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/keskustelu-microsoft-teamsissa-f3a917cb-1a83-42b2-a097-0678298703bb?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Group_chats

Kokoukset ja puhelut

Perustoiminnot
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukset-ja-puhelut-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Basics

Kokoukset
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukset-ja-puhelut-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Meetings

Puhelut
https://support.office.com/fi-fi/article/kokoukset-ja-puhelut-d92432d5-dd0f-4d17-8f69-06096b6b48a8?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Calls

Tiedostot

Tiedostojen käyttäminen ja jakaminen
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/tiedostot-c593c78a-27c4-4661-a598-682baa30ca7e?ui=fi-FI&rs=fi-FI&ad=FI#ID0EAABAAA=Tiedostojen_käyttäminen_ja_jakaminen

Uudet ominaisuudet
https://support.office.com/fi-fi/article/Uudet-ominaisuudet-Microsoft-Teamsissa-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de

Käytännön vinkkejä etäopetukseen

Teams opetuksessa 1/3: Projektityökurssit Metropoliassa

Teams opetuksessa 2/3: Tehtävien palautus Metropoliassa

Teams opetuksessa 3/3: Opinnäytetyön ohjaus Metropoliassa

Yli-Iin koulun esimerkki: Tehtävien ja palautteen antaminen

Yhteisöllistä oppimista virtuaalisesti, Helsingin normaalilyseo:
(https://www.youtube.com/watch?v=ig5PhTSPF1E)

Webinaarit
https://aka.ms/etaoppimisenwebinaareja

Vinkkejä Teams-kokouksiin

 1. Suunnittele ja valmistaudu etäkokoustamiseen.
  Etäkokouksien keskiössä ovat ihmiset, ei tekniikka. Tehokkaalla etäkokouksella on selkeä tarkoitus, joka on kerrottu kokoukseen osallistuville. Näin onnistut:
 • Laadi selkeä agenda, ja mieti, keitä kutsut: arvosta kollegoiden aikaa.
 • Hyödynnä Teams-chattia: voit jakaa dokumentteja ja sisältöä jo ennen kokousta.
 • Nauhoita ja tallenna kokous, jos organisaatiosi sallii sen. Näin kokous on katsottavissa myöhemmin:
  • Nauhoita valitsemalla lisäasetukset ja paina aloita tallennus (eng. start recording) -painiketta
  • Samasta kohdasta voit myös lopettaa kokouksen tallentamisen
 • Jos käytössäsi on Teams-rooms ja uudet kamerateknologiat, voit hyödyntää valkotaulua, kuten tavallisessakin kokouksessa. Kamera tallentaa sisällön, ja tuo sen osaksi Teams-kokousta.
 1. Hyödynnä videokuvaa ja osallista kokouksessa olevia.
  Kytke Teamsin video-ominaisuus päälle aina, kun se on mahdollista. Video edistää yhteistyötä ja vahvistaa läsnäolon tunnetta etäkokouksissa.
 • Vinkki: Käytä taustan sumentaminen -ominaisuutta, jos et halua taustasi näkyvän, tai jos osallistut kokouksiin kotona tai julkisissa tiloissa. Saat ominaisuuden käyttöön joko ennen puhelun aloitusta tai puhelun aikana kohdasta lisäasetukset ja painikkeesta sumenna tausta (eng. blur backround).
 • Videokuva edistää yhteistyötä kokouksissa, mutta jos kaistanleveys on rajallinen, video kannattaa kytkeä pois päältä. Näin korkealaatuinen ääni säilyy.
 • Teams-kokouksiin voi liittyä usealla eri tavalla. Yksi vaihtoehto on liittyä sovelluksen kalenterin kautta.
 • Varmista kokouksen alussa, että kaikki kuulevat ja näkevät toisensa. Jos jonkun ääni on liian vaimea tai jos hänen laitteensa aiheuttaa ongelmia, käsittele ongelma kokouksen alussa. Näin kaikki pystyvät osallistumaan, eikä kukaan jää keskustelusta ulkopuoliseksi.
 • Pidä silmällä myös mykistyspainiketta.
 1. Seuraa muistiinpanoja, työn etenemistä, sekä jaa asiakirjoja.
 • Hyödynnä Teamsin muistiinpano- ja follow-up-ominaisuuksia.
 • Microsoft Plannerin avulla voit myös hallita ja seurata tehtäviä.
 • Pidä lyhyitä seurantapalavereita muutaman päivän välein. Muista aina ilmoittaa esimerkiksi liitteenä kokouksen agenda ja hyödynnä Planneria seurantapalavereissa.
 • Kanavissa voit luoda välilehtiä tärkeille tiedostoille, verkkosivustoille tai dashboardiin, jotta sisältö on kaikkien Teamsin jäsenten käytettävissä.
 1. Muokkaa virtuaalista työtilaasi.
 • Kiinnitä tärkeimmät ryhmäkeskustelusi omaan työtilaasi, jotta ne ovat helposti käytettävissä.
 • Järjestele Teams-kanavat tärkeysjärjestykseen. Piilota Teams-sitet, joita ei käytä usein.
 • Voit hallinnoida ilmoituksiasi profiiliasetuksissa.

Asenna Teams-sovellus myös älypuhelimeesi, jolloin voit osallistua etäkokouksiin ja yhteistyöhön missä tahansa.
eNovida-palveluita kehitetään OPH:n rahoituksella vuosina 2019-2021. Hankkeen nimi on eKAMPUS – yhdessä kehitetty pedagogisesti älykäs oppimisen voimavara.