eNovida – opiskelua joustavasti verkossa

 • Novidan opiskelijat voivat opiskella eNovidan verkkokursseilla.
 • Voit opiskella verkkokurssilla, jos et voi osallistua saman aineen tunneille koulussa.
 • Yleensä verkkokursseja suorittavat ilta- ja oppisopimusopiskelijat.
 • Myös kesken lukuvuotta opintonsa aloittanut jatkuvan haun opiskelija voi suorittaa verkkokursseja.
 • Verkkokurssilla opiskelusta täytyy sopia vastuuopettajan tai opinto-ohjaajan kanssa.
 • Verkkokurssi täytyy suorittaa yhden syksyn, kevään tai kesän aikana.
  Tutustu verkkokurssien aikatauluihin alta.
 • Osaan kursseista liittyy koe, joka täytyy tehdä koululla Vauhdittamossa.
  Huolehdi, että teet kokeen ennen kurssin päättymistä.

Kurssille ilmoittaudutaan kurssiavaimella.
Kurssiavaimen saat opinto-ohjaajalta tai vastuuopettajalta.
Kurssilistan löydät tästä linkistä.

 

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (yht. 11 osp)

 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (4 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (1 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (yht. 6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (yht. 9 osp)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp) 
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp) 
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp) 
 • Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp) 
 • Työelämässä toimiminen (2 osp)

Valinnaiset yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

 • Taide ja luova ilmaisu (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, saksa (3 osp)

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (3 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen (3 osp)

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 • Kestävän kehityksen edistäminen (3 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (3 osp) 
 • Työelämässä toimiminen (3 osp)

Hius- ja kauneudenhoitoala

 • Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut (25 osp)
 • Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla (15 osp)
 • Kampaamopalvelut (materiaali työssäoppimisjaksolle)

Liiketoiminta

 • Tuloksellinen toiminta (15 osp)
 • Palkanlaskenta (30 osp)
 • Työyhteisössä toimiminen (15 osp)
 • Myynti (liiketoiminnan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, 30 osp)
 • Tilinpäätöskirjaukset (liiketoiminnan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, 15 osp)
 • Tuoteneuvonta (liiketoiminnan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, 15 osp)
 • Logistiikkapalvelut (liiketoiminnan perustutkinnon valinnainen tutkinnon osa, 15 osp)
 • Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto (liiketoiminnan valinnainen tutkinnon osa, 30 osp)

Tekstiili- ja muotiala / Taideteollisuusala

 • Kudonnan perusteet: Kudontatyön suunnittelu

Kurssin suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa.

Jos et suorita kurssia ajoissa, joudut aloittamaan kurssin alusta.

Valmistuvan opiskelijan täytyy palauttaa kurssitehtävänsä kaksi kuukautta ennen valmistumispäivämäärää.

 • Verkkokurssi syksyllä
  • Ilmoittautuminen: 1.8.–1.11.2023
  • Tehtävien ja kokeiden viimeinen palautuspäivä: 15.11.
  • Opettajan arviointi kuukauden sisällä (viim. 15.12.).
 • Verkkokurssi keväällä
  • Ilmoittautuminen: 2.11.2023-15.4.2024
  • Tehtävien ja kokeiden viimeinen palautuspäivä: 1.5.
  • Opettajan arviointi kuukauden sisällä (viim. 31.5.).
 • Verkkokurssi kesällä
  • Ilmoittautuminen: 16.4.–31.5.2024
  • Tehtävien ja kokeiden viimeinen palautuspäivä: 31.8.
  • Opettajan arviointi syyskuun aikana (viim. 30.9.).
  • Kesäkurssilla ei voi saada opettajalta apua.
 1. Ilmoittaudu verkkokurssille vastuuopettajasi tai opinto-ohjaajasi kautta.
  Saat kurssiavaimen, jolla pääset liittymään ItsLearning-verkkokurssille.
 2. Tee kurssin tehtävät ja kokeet saman syksyn, kevään tai kesän aikana.
 3. Ilmoita verkkokurssia ohjaavalle opettajalle, kun tehtävät on tehty ja kurssin saa arvioida.
 4. Odota arvosanaa, jonka saat viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun olet ilmoittanut tehtäviesi olevan valmiit.

Katso ohjevideo opinnoista eNovidassa: https://dreambroker.com/channel/n3mzux7x/27qvcqpz

Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Lieto
Kaisa Kastio-Moisio, puh. 044 090 1225, kaisa.kastio-moisio@novida.fi

Loimaa
Hämeentie: Päivi Keinonen, puh. 040 543 6432, paivi.keinonen@novida.fi
Myllykyläntie: Sari Jalonen, puh. 040 900 1587, sari.jalonen@novida.fi
Turuntie: Ulla Mellin, puh. 040 900 1331, ulla.mellin@novida.fi

Uusikaupunki
Pasi Junttanen, puh. 044 088 6342, pasi.junttanen@novida.fi
Heini Leván, puh. 040 631 5823, heini.levan@novida.fi

Pyydä rohkeasti apua.

 • Verkkokurssia ohjaava opettaja
  • koko kurssia tai sen suorittamista koskevat kysymykset
 • Digiluotsit ja IT-tuki
  • tekniset ongelmat
  • sähköinen ajanvarauskalenteri

Ohjeita:
Ohjeita ItsLearningin käyttöön (videot)