Väyläopinnot

tarjoavat Novidan opiskelijoille mahdollisuuden aloittaa ammattikorkeakouluopinnot jo toisen asteen opintojen aikana. Yhteistyökumppanimme SAMK (Satakunnan ammattikorkeakoulu) tarjoaa ammattikorkeakouluopintoja, jotka hyväksiluetaan hakeuduttuasi SAMKin opiskelijaksi. Väyläopinnoissa kurssit ovat opiskelijalle maksuttomia, ja ne hyväksiluetaan myös osaksi ammatillista perustutkintoa. Väyläopintojen hyväksytty suoritus mahdollistaa suoran jatko-opintopaikan SAMK:ssa.

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • kykenet itsenäiseen opiskeluun, olet oma-aloitteinen.
 • sinulta löytyy halua oppia uutta.
 • osaat etsiä tietoa (www-sivut ja kirjat) ja ymmärrät, mikä on luotettava tietolähde.
 • osaat käyttää hyvin tietokonetta ja sovelluksia (mm. Word, PowerPoint, Excel)

Väyläopinto-opiskelijana sinun tulee

 • osallistua Novidassa ja/tai verkossa tapahtuviin opetustilaisuuksiin.
 • opiskella opintojakson asioita opettajan ohjeistuksen mukaan.
 • palauttaa tehtävät ja muut opintosuoritteet viimeistään deadlinepäivänä.
 • osallistua tentteihin ja tehdä muut vaadittavat suoritukset opintojakson ohjeistuksen mukaan.
 • seurata ammattikorkeakoulun sähköpostiin tulevia opintojaksoa koskevia tiedotteita.
 • tehdä erilaisia opintojakson pakollisia ja vapaaehtoisia oppimistehtäviä sekä yksin että ryhmässä

Sisältö
Väyläopinnoissa opiskelet seuraavat sisällöt:

 • Kaikille yhteiset
  • Ammatillinen viestintä, 3op
  • Ruotsin kieli, 2op
  • Englannin aktivointi, 4op
  • Matematiikka, 2 tai 3op
 • Lisäksi ammattialakohtaiset opinnot
  • Insinöörialat, tietojenkäsittelyn tradenomi
  • Hoitotyö
  • Geronomi
  • Matkailu
  • Liiketalous ja yrittäjän koulutus

Lisätietoja
Lieto: kaisa.kastio-moisio@novida.fi
Loimaa: ulla.mellin@novida.fi
Uusikaupunki: pasi.junttanen@novida.fi