Tietosuoja

Henkilötietojen luottamuksellinen ja tarkoituksenmukainen käsittely on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymälle tärkeää.

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Verkkosivustomme voivat sisältää linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on erilliset omat tietosuojakäytäntönsä. Suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Käsittelemme henkilötietoja pääosin opiskelun, virka- ja työsuhteen, luottamushenkilöhallinnon ja asiakkuuden perusteella.

Henkilöt, joiden tietoja keräämme ovat mm. opiskelijat, henkilökunta, luottamushenkilöt, asiakkaat ja alueellamme liikkuvat henkilöt.

Keräämme henkilön yksilöintiin ja tunnistamiseen liittyviä tietoja, kuten nimi, henkilötunnus ja kuva. Keräämme henkilön yhteystietoja, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Keräämme myös erilaisia asiakassuhteeseen ja sen hoitamiseen liittyviä tietoja sekä lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja.

Käytämme tietoja opiskelijahallinnon ja –huollon tarpeisiin, työantajavelvoitteiden täyttämiseen, kuntayhtymän hallinnon toteuttamiseen sekä asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitamiseen.

Saamme valtaosin henkilötiedoista henkilöiltä itseltään. Lisäksi saamme tietoja eri viranomaisten pitämistä rekistereistä sekä muista luotettavista rekistereistä ja tietolähteistä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Noudatamme henkilötietojen suojaamisessa lain edellyttämää huolellisuusvelvoitetta ja tiedot ovat suojattu huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvakeinoja. Päivitämme sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme jatkuvasti.

Säilytämme tietoja vähintään opiskeluoikeuden, työ- ja virkasuhteen tai asiakassuhteen keston ajan. Sen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Tietoja käsittelevät vain ne kuntayhtymän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta tarve henkilötietojen käsittelyyn.

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä rekisterissä olevan käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa.

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin sähköpostiosoitteessa: tietosuojavastaava@novida.fi.

Omien tietojen tarkistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
Tietosuojavastaava
PL 124
32201 Loimaa

LSKKY:n tietosuojavastaava lähettää tarkastuspyynnön tekijälle ”Sähköisen allekirjoitus” pyynnön, jolla varmennetaan pyytäjän henkilöllisyys.

Lisätietoja

Vastaamme henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin sähköpostiosoitteessa:

tietosuojavastaava@novida.fi