Työelämäpalautteella kehitetään ammatillisen koulutuksen laatua

Ammatillisissa oppilaitoksissa on otettu käyttöön 1.7.2021 valtakunnallinen, Opetushallituksen koordinoima palautejärjestelmä työelämäpalautteen keräämiseksi. Työelämäpalaute on kaksiosainen ja se koostuu työpaikkaohjaajille ja työpaikoille suunnatuista kyselyistä.

Työpaikkaohjaajakysely lähetetään koulutus- tai oppisopimuksessa mainitulle vastuulliselle työpaikkaohjaajalle. Hän voi tarvittaessa välittää sen edelleen opiskelijaa käytännössä enemmän ohjanneelle henkilölle. Työpaikkaohjaajilta palaute kysytään aina päättyneen työpaikkajakson jälkeen, kuun 1. tai 16. päivä.

Työpaikkakysely lähetetään koulutus- ja oppisopimuksia tehneille työnantajien edustajille. Työpaikoille lähetetään kysely kaksi kertaa vuodessa. Ensimmäinen työpaikkakysely lähetettiin tammikuussa 2022.

Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Työelämältä saamamme palaute on äärettömän arvokasta. Hyödynnämme saatua palautetta toiminnan kehittämiseen sekä palvelun ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Antamalla palautetta, kehität ammatillista koulutusta!

Saat lisätietoa työelämäpalautteesta työelämässä oppimisjakson aikana ohjaavalta opettajalta, Opetushallituksen sivuilta tai työelämäkoordinaattori Outi Vauhkoselta, puh. 040 757 0666, outi.vauhkonen@novida.fi.

Ajankohtaista Novidassa