TOP-jakson alkaessa

 • Perehdy tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kysy opettajalta, jos jokin kohta jäi epäselväksi.
 • Tee opettajasi kanssa urasuunnittelua HOKSiin.
 • Osallistu sovitusti työpaikan hankintaan.
 • Yhdessä opettajan ja työelämän edustajan kanssa:
  • Tehkää suunnitelma työelämässä tapahtuvaan oppimiseen ja päivittäkää tarvittaessa HOKSia.
  • Käy läpi koulutus- tai oppisopimus.
 • Keskustele ja sovi yhdessä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa tavoitteista ja keskeisistä työtehtävistä.
 • Keskustele ja sovi millaista ohjausta ja tukea tarvitset.
 • Sovi yhteydenpidon tavoista opettajan kanssa.

TOP-jakson aikana

 • Perehdy työpaikkaan.
 • Perehdy työpaikkaohjaajan kanssa käytännön työtehtäviin ja tee töitä sovitusti.
 • Noudata työstä ja turvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä.
 • Ilmoita poissaoloista työpaikalle ja opettajalle sovitusti.
 • Noudata salassapitovelvollisuutta.
 • Arvioi ja keskustele työpaikkaohjaajan kanssa omasta roolistasi työyhteisön jäsenenä.
 • Tee itsearviointia sovitusti työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa siitä, mitä olet oppinut ja miten olet saavuttanut tavoitteesi.
 • Pyydä, anna ja vastaanota palautetta.
 • Pidä yhteyttä opettajaan sovitusti.
 • Pyydä ongelmatilanteessa apua opettajalta.

TOP-jakson päättyessä

 • Tee itsearviointia työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa siitä, oletko saavuttanut ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen sovituissa käytännön työtehtävissä.
 • Valmistaudu näyttöön.
 • Anna palautetta ja arvioi saamaasi ohjausta ja tukea työpaikkaohjaajalle ja opettajalle.
 • Keskustele opintojen jatkosta/työllistymisestä.