Hyödynnä koulutus- ja/tai oppisopimusta opiskelijan työllistämiseen

Opiskelijamme työllistäminen onnistuu koulutus- ja/tai oppisopimuksella, olipa työvoimatarpeenne lyhyt- tai pitkäaikainen. Työelämässä oppiminen on opiskelijalle merkittävä osa koulutusta ja ammattilaiseksi kehittymistä.

Tarjoamalla opiskelijalle työelämässä oppimisen paikkaa, voit löytää juuri tarpeisiinne sopivan tulevaisuuden osaajan.

Ota yhteyttä, kun tarvitset lisää työvoimaa.

tyoelamalle@novida.fi
+358 40 132 1020

Opiskelija töihin koulutussopimuksella

Koulutussopimuksen aikana ei olla työsuhteessa. Opiskelijalle ei makseta palkkaa tai muuta vastiketta eikä työnantaja saa koulutuskorvausta. Työpaikkajakson sisältö suunnitellaan yhdessä opettajan kanssa, jotta työtehtävät palvelevat sekä yrityksen tarpeita, että opiskelijan osaamisen kehittymistä.

Koulutussopimuksen teon yhteydessä sovitaan myös opettajan työpaikkakäynneistä ja yhteydenpidosta työpaikkajakson aikana. Opettaja toimii koko jakson ajan yhteyshenkilönä ja tukee työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaamisessa.

Jos koulutussopimus vaikuttaa teille oikealta vaihtoehdolta, ohjaamme teidät oikean opintoalan vastuuopettajalle.


Opiskelija töihin oppisopimuksella

Palkkaa opiskelija kesätöihin oppisopimuksella. Kun ammattiin opiskeleva työllistyy oppisopimuksella, edistyvät opinnot myös kesän aikana. Tämä nopeuttaa opiskelijan valmistumista ja työmarkkinoille siirtymistä.

Oppisopimuksen edellytyksenä on, että työpaikalla on mahdollisuus tehdä työtehtäviä, jotka kerryttävät opiskelijan tutkinnon suorittamiseen vaadittavaa osaamista. Opiskelija on oppisopimuksen ajan työsuhteessa, hän saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työskentelee keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Lue lisää oppisopimuksesta täältä.

Jos oppisopimus vaikuttaa teille oikealta vaihtoehdolta, ohjaamme teidät oikean opintoalan vastuuopettajalle.

Ajankohtaista Novidassa