TOP-jakson alkaessa

Varmista, että opettaja perehdyttää sinut tutkinnon perusteisiin ja arviointiin sekä työpaikkaohjaajana toimimiseen.

 • Varmista työturvallisuuteen liittyvät asiat.
 • Kerro työyhteisölle opiskelijan tulosta työpaikalle.

Yhteistyössä opiskelijan ja opettajan kanssa:

 • Käy läpi opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) tavoitteet.
 • Suunnittele opiskelijan työelämässä oppiminen.
 • Nimeä ja aikatauluta käytännön työtehtävät.
 • Määrittele koulutus- tai oppisopimus ja hyväksy sopimus.
 • Yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa:
  • Suunnitelkaa opiskelijan tarvitsema ohjaus ja tuki.
  • Sopikaa opiskelijan yhteydenpidon tavoista.
 • Sopikaa opettajan kanssa yhteydenpidon tavoista tilanteissa, joissa tarvitset tukea opiskelijan ohjaamiseen ja
  palautteen antamiseen.

TOP-jakson aikana

 • Perehdytä opiskelija työpaikan käytäntöihin ja sääntöihin.
 • Perehdytä opiskelija työturvallisuuteen.
 • Seuraa HOKSin mukaista etenemistä ja ilmoita tarvittaessa päivittämisen tarpeista opettajalle.
 • Keskustele opettajan kanssa tarvittaessa käytännön työtehtävien riittävyydestä ja monipuolisuudesta.
 • Tunnista mahdolliset näyttötilanteet.
 • Kannusta opiskelijaa arvioimaan oppimistaan.
 • Anna pitkissä oppisopimuksissa kirjallinen välipalaute opiskelijan osaamisen kehittymisestä ohjeistuksen mukaisesti.
 • Ohjaa, anna ja vastaanota palautetta.
 • Toteuta sovittuja tukitoimia.
 • Pidä yhteyttä opettajaan sovitusti.
 • Pyydä tarvittaessa lisätukea opettajalta opiskelijan ohjaukseen ja osaamisen kehittymisen arviointiin.

TOP-jakson päättyessä

 • Keskustele valmiuksista näyttöön.
 • Tue opiskelijan valmistautumista näyttöön.
 • Keskustele ja anna palautetta opiskelijan kehittymisestä ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta.
 • Keskustele, miten osaamisen hankkiminen on onnistunut.
 • Keskustele opiskelijan ja opettajan kanssa opiskelijan urasta ja/tai ammatissa etenemistä.
 • Anna palautetta Novidan toiminnasta OPH:n työpaikkaohjaajakyselyssä.
 • Edesauta työpaikalla järjestettävän koulutuksen kehittämistä.