Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Koronatilanteen vaikutus Novidan toimintaan
Koronatartuntojen määrä kasvoi Varsinais-Suomessa vuoden 2021 loppuun mennessä. Aluehallintovirasto antoi 29.12.2021 uudet määräykset, joilla edelleen rajoitetaan yleisötilaisuuksien järjestämistä ja kokoontumisia. Määräykset koskevat myös kuntia ja kuntayhtymiä. Oppilaitosten normaalia toimintaa määräykset eivät rajoita, eli ne eivät vaikuta esim. lähiopetuksessa olevien opiskelijoiden ryhmäkokoihin tai muuhun opetustoimintaan liittyviin ryhmien kokoihin ja kokoontumisiin. Määräykset ovat voimassa 15.1. saakka. Tänä aikana kuntayhtymä ei vuokraa toimitiloja sellaiseen ulkopuoliseen käyttöön, jossa ei noudateta aluehallintoviranomaisen määräyksiä. Novidan ohjeisiin voi tarkemmin tutustua henkilökunnalle, opiskelijoille ja huoltajille 30.12. lähetetyssä wilma-viestissä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

TYHY-toiminnan suunnitteluryhmä
Johtoryhmä on asettanut vuoden 2022 TYHY-toimintaa varten suunnitteluryhmän, jonka puheenjohtajana ja koollekutsujana toimii työsuojelupäällikkö ja jäseninä kuntayhtymän JUKO:n, JYTY:n ja JHL:n pääluottamusmiehet. Ryhmän tehtävänä on laatia johtoryhmälle esitys kuntayhtymän vuoden 2022 TYHY-toiminnasta, joka kohtelee tasapuolisesti koko kuntayhtymän henkilökuntaa. Työryhmän esityksen kokonaiskustannukset saavat olla enintään 30 000 euroa. Työryhmän ehdotukseen ei kuulu ns. liikunta- ja kulttuurietu, joka on edelleen koko henkilökunnan käytettävissä. Esitykseen ei myöskään kuulu kuntayhtymän vuosijuhla, joka koronatilanteesta riippuen pyritään järjestämään vuoden 2022 aikana. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Työpaikkakysely otetaan käyttöön 15.1.2022
Työelämäpalaute koostuu kahdesta osasta: 1) Työpaikkaohjaajakysely, joka aloitettiin jo 1.7.2021. ja jonka OPH lähettää automaattisesti työpaikoille enintään kaksi kertaa kuukaudessa. 2) Työpaikkakysely, johon OPH muodostaa työpaikkakohtaisen vastauslinkin ja jonka Novida lähettää enintään kaksi kertaa vuodessa työpaikoille, joissa on viimeisen puolen vuoden aikana ollut opiskelijoita. Ensimmäinen kysely lähetetään tammikuussa työpaikoille, joissa on ollut oppisopimuksella tai koulutussopimuksella opiskelleita. Ensimmäisen kyselyn vastausaika päättyy 28.2. Työpaikkakysely kerätään myös ulkomailla suoritetuista työssäoppimisjaksoilta. Lisätietoja antavat apulaisrehtorit, koulutuspäälliköt ja laatupäällikkö.

Yhtymähallitus
Seuraava kokous on 25.1. Asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:
– valtuuston päätösten toimeenpano
– talousarvion täytäntöönpano-ohje
– edustajien nimeäminen Lounais-Suomen koulutus Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022
– palveluista perittävät maksut
– täyttölupa määräaikaisen hanketyöntekijän tehtävään
– täyttölupa tuntiopettajan tehtävään
– Uudenkaupungin Viikaistenkadun kattoremontin 2. vaiheen urakoitsijan valinta
– viranhaltijapäätökset
– tiedoksiantoasiat

OKM lisää korkeakoulujen aloituspaikkoja 2300 vuodelle 2022
Ammattikorkeakoulujen uusista lisäaloituspaikoista yli puolet kohdistuu terveys- ja hyvinvointialoille, yhteensä 430 paikkaa. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle kohdistuu yli neljännes uusista lisäaloituspaikoista, yhteensä 235 paikkaa. Tekniikan alalle suunnataan kolmanneksi eniten uusia lisäaloituspaikkoja, yhteensä 120 paikkaa.

Yliopistoissa eniten uusia lisäaloituspaikkoja kohdentuu tekniikan alle, yhteensä 370 paikkaa. Seuraavaksi eniten yliopistoissa lisätään yhteiskunnallisen alan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä kasvatusalan aloituspaikkoja. Lisätietoja Korkeakoulujen aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 noin 2 300:lla – OKM – Opetus- ja kulttuuriministeriö