Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kasvomaskien käyttösuositus jatkuu Novidassa
THL:n kansallinen maskisuoritus ei koske opetussektoria. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronaryhmä suosittelee edelleen kasvomaskien käytön jatkamista mm. lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Novida noudattaa sairaanhoitopiirin suositusta. On hyvä muistaa, että korona ei ole ohitse. Ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomessa oli viime viikolla 1680. Valtavirus on Omikron 2-variantti, joka on 30 % variantti 1:tä tarttuvampi. Tartunnat ovat vähentyneet alle 20-vuotiaiden keskuudessa ja lisääntyneet yli 60-vuotiaiden keskuudessa. Novidassa noudatetaan 28.2. kuntayhtymän antaman tiedotteen ohjeita. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja rehtorit.

OKM ja THL ovat päivittäneet yhteisen koronasuosituksen
1.3.2022 päivitetty suositus korvaa 22.12.2021 annetun suosituksen. Suositus on luettavissa osoitteessa
Suositus oppilaitoksille ja korkeakouluille (okm.fi)

Alakohtainen talouden seurantaraportti
Kuntayhtymässä laaditaan joka kuukaudelta alakohtainen seurantaraportti, josta näkyy kuinka Novidan eri toimipaikkojen koulutusalat kattavat toimintansa budjetissa myönnetyillä määrärahoilla, jotka perustuvat alakohtaisiin opiskelijavuosiin. Johtoryhmässä tilannetta seurataan kuukausittain, yhtymähallitus saa tiedokseen kuukausiraportit ja käsittelee alakohtaisia menoja ja tuloja neljännesvuosittain. Lisätietoja antavat rehtorit.

Vuoden 2022 lisäsuoritehakemus
Kuntayhtymä jätti viime viikolla OKM:lle vuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritehakemuksen opettajien, ohjaajien ja opetuksen tukihenkilöstön määräaikaiseen palkkaamiseen.
OKM on ilmoittanut, että vuoden 2022 aikana on mahdollisesti tulossa vielä 2. ja 3. lisäsuoritehaku liittyen mm. oppivelvollisuuteen sekä lähihoitajakoulutukseen. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, pedagoginen rehtori ja talous- ja hallintojohtaja.

Vuoden 2023 varsinainen suoritehaku
Ensi vuoden suoritehaku aukeaa kuluvan vuoden lokakuussa ja ministeriö tekee päätökset joulukuussa.

Koulutuksen järjestämislupien päivitys
OKM tulee tekemään tarkennuksia kaikkien koulutuksen järjestämislupien opiskelijavuosien vähimmäismääriin ensi syksynä. Tällä hetkellä Novidan opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 1604, jonka olemme joka vuosi ylittäneet. Päivitys perustuu KOSKI-tietokannasta saatuihin tietoihin. Päivityksellä ei tulla lisäämään kenenkään koulutuksen järjestäjän nykyistä vähimmäismäärää, mutta ne, jotka eivät ole saavuttaneet vähimmäismäärää, järjestämisluvan opiskelijavuosimäärää tullaan pienentämään.

Vuoden 2021 KOSKI-tiedot
Koulutuksen järjestäjien saama suoriterahoitus perustuu KOSKI-tietokantaan järjestäjän antamiin tietoihin. Vuotuinen rahoitus perustuu kahden vuoden takaisiin KOSKI-tietoihin. Esimerkiksi tulevan vuoden 2023 rahoitus perustuu vuoden 2021 KOSKI-tietoihin. Koulutuksen järjestäjä voi korjata vuoden 2021 KOSKI-tietoja 30.9.2022 saakka.

Ammatilliseen koulutukseen 70 M€ innovaatiotoimintaan
Hallitus käy huhtikuussa neuvottelun 70 M€ vakinaistamisesta ammatillisen koulutuksen vuotuiseen budjetointiin.

Työelämäpalautteen vaikutus rahoitukseen
Työelämäpalautteen paino laskennallisesta rahoituksesta on 1,5 %. Vastauksien määrällä on rahoituksessa suurempi painoarvo kuin vastauksien arvioinnilla (arviointiasteikolla 1-5). Koulutuksen järjestäjän saaman rahoituksen kannalta on eduksi, että mahdollisimman moni työelämäyhteistyökumppani vastaa kyselyyn. Novidassa vastausprosentti on tällä hetkellä n. 50 %. Valtakunnalliset tulokset julkaistaan torstaina 23.4. Opetushallinnon tilastopalvelussa osoitteessa https://vipunen.fi/fi-fi Raportit löytyvät Vipusen valinnasta Ammatillinen koulutus—Työelämäpalaute.

Yhtymähallituksen kokous
Hallitus kokoontuu tiistaina 29.3. Kokous pidetään Teamsissä. Esityslistalla on vuoden 2021 tilinpäätös ja muutama täyttölupaesitys. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Organisaatiouudistusta valmisteleva virkamiesryhmä
Ryhmä kuuli viime perjantaina työelämäpalveluiden ja oppisopimuskoulutuksen henkilökuntaa. Huhtikuun 1. päivänä työryhmä tutustuu SASKY:n organisaatioon. Lukion henkilökunnan ja ammatillisen koulutuksen henkilökunnan kuulemistilaisuuksia valmistellaan ja niistä tiedotetaan heti, kun valmistelut on suoritettu. Virkamiestyöryhmä valmistelee asiaa yhtymähallitukselle. Jos valmistelun perusteella esitetään muutoksia nykyiseen organisaatioomme, tulisivat ne voimaan aikaisintaan 1.8.2023.

Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä
SITRA:n julkaisuun voi tutustua osoitteessa Tulevaisuuden osaaminen syntyy ekosysteemeissä – Sitra

Millaista osaamista Suomi tarvitsee 2040?
Tähän annetaan vastauksia Pellervon taloustutkimuksen raportissa, joka on luettavissa osoitteessa
Millaista osaamista Suomi tarvitsee vuonna 2040? – Pellervon taloustutkimus PTT

Kuvia ja tapahtumia

Ravintola Taikassa Loimaalla jatkuivat näytöt, jonka innoittamana RAV19 Lo -ryhmä järjesti ravintolassa Kultahäät.

Lukion kansainvälisyystoiminassa on päästy aloittamaan projektimatkat kahden vuoden tauon jälkeen. Viikolla 8 Loimaalla kävivät Erasmus+ Outivities projektin vieraat Englannista ja Romaniasta ja viikolla 11 saman projektin kokous oli Englannissa, Launcestonissa, jossa mukana oli kuusi opiskelijaa ja kolme opettajaa Loimaalta. Kuvassa ryhmä Stonehengessä.

Sos20IKLo ryhmän opiskelijat tekivät Turuntielle kevätistutuksia

Lähihoitajaopiskelijoiden tekemä asetelma Turuntiellä