Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– esittää vuoden 2020 tilinpäätöksen yhtymävaltuuston vahvistettavaksi
– hyväksyi koulutilaa koskevan uuden määräaikaisen sopimuksen
– myönsi täyttöluvat esitetyille virkasuhteille
– merkiksi tiedoksiantoasioissa tietoon saatetuksi alustavat tiedot yhteishaun tuloksista

Tietohallintopäällikkö
Kuntayhtymäjohtaja on päättänyt vuodesta 1997 kuntayhtymän ATK-päällikön nimikkeellä toimivan Juha Skyttälän nimikkeen muuttamisesta 1.4.2021 alkaen tietohallintopäälliköksi.

Korona ja Novida
Laajennettu johtoryhmä kokoontuu huomenna tiistaina klo 15.30 keskustelemaan, kuinka opetus järjestetään Novidassa 6.4. alkaen. Asiasta tiedotetaan viipymättä opiskelijoita, huoltajia ja henkilökuntaa.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008450.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ja säästövapaat
Vuonna 2021 lomarahan voi vaihtaa vapaaksi, jos esimies sen hyväksyy. Kaikki työntekijät eivät valitettavasti ole samanarvoisessa asemassa, koska työtilanne ei anna mahdollisuutta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi. Esimies tiedottaa mahdollisesta vaihdosta palkkahallintoa.

Yhtymähallituksen päätöksen Yh 24.02.2015 § 20 mukaisesti Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä noudatetaan vuosiloman säästämisen eli ns. säästövapaan myöntämisessä seuraavaa toimintatapaa ja periaatteita.

  1. Säästövapaita henkilöllä voi olla enintään kymmenen (10) päivää.
  2. Säästetty vuosiloma on pidettävä kahden vuoden sisällä.
  3. Säästövapaasopimus tehdään vuosilomien vahvistamisen yhteydessä.
  4. Säästövapaista sovitaan erillisellä lomakkeella, mikä toimitetaan palkanlaskentaan. Lomake löytyy Intrasta kohdasta Henkilöstö-Poissaolot ja työkyky.
  5. Palkanlaskenta siirtää sopimuksessa mainitun osan vuosilomasta säästövapaaksi.
  6. Uutta säästövapaata voidaan myöntää vasta, kun henkilöllä on säästövapaapäiviä alle kahdeksan.
  7. Vuosiloman säästäminen ei ole mahdollista, mikäli säästön kerääminen aiheuttaisi sen, että henkilö on töissä koulujen loma-aikoina, jolloin kyseisellä ammattiryhmällä ei ole töitä.
  8. Palvelussuhteen päättymistilanteessa säästövapaa annetaan aina vapaana.
  9. Säästövapaan pitäminen on aina sijoitettava ajankohtaan, joka ei aiheuta sijaisen tarvetta kyseiseen tehtävään ja joka on opiskelijoille opetuksetonta aikaa.

Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

LSKKY hakee lisäsuoritepäätöksellä myönnettävää rahoitusta
Ammatillisen koulutuksen määräaikaisten opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin tarkoitettu kertaluonteinen lisärahoitus vuodelle 2021 on haettavana. LSKKY jätti viime viikolla ministeriölle 732 508 € hakemuksen. Tämän lisäksi haimme 218 445 € erityistä koronatukea.

Jos rahoitus myönnetään, Novidaan palkataan syksyllä 2021 määräajaksi kaksi opinto-ohjaajaa, neljä erityisopettajaa, 15 ammatillista ohjaajaa. Opiskelijoiden opetusta lisätään n. kolmella tunnilla viikossa syys ja kevätlukukauden ajaksi.

Vuonna 2020 saadusta lisärahoituksesta vuosille 2019-2023 olemme tähän mennessä toteuttaneet kahden opettajan, kahden ammatillisen ohjaajan ja kolmen osa-aikaisen opinto-ohjaajan palkkaamisen. Opiskelijoille annetaan lisäopetusta 40 000 €:lla vuodessa. Erityistä koronatukea saimme 300 000 €. Lisätietoa antavat pedagoginen rehtori, apulaisrehtorit ja koulutuspäälliköt.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 23.3.2021 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.