Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Novidassa normaaliin lähiopetukseen
Kevätlukukautta on jäljellä n. 40 työpäivää. Korona on lukuvuoden aikana vaikeuttanut ja heikentänyt merkittävästi opiskelijoiden opiskelumahdollisuutta. Vaikka etäopetusta on pystytty laajasti tarjoamaan, on käden taitojen opettaminen ja oppiminen kärsinyt eniten. Lukuvuoden viimeisten työpäivien aikana teemme jokainen parhaamme, jotta opiskelijat voivat paikata osaamiseen tulleita aukkoja ja saavat riittävästi tukea oppimiseen.

Kuntayhtymän laajennettu johtoryhmä seuraa erityisen huolella koronatilanteen kehittymistä sijaintikunnissamme ja mikäli tilanneoleellisesti heikkenee, tulemme välittömästi reagoimaan ja harkitsemaan etäopetukseen siirtymistä.

Rehtorit ovat laatineet turvallisuuteen liittyvät tarkennetut ohjeet. Niitä meistä tulee jokaisen huolella noudattaa ja tarvittaessa myös opastaa muita.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Uuden palkkaohjelmiston käyttöönotto lähenee
Huhtikuun palkat tulevat maksuun uudella palkkaohjelmistolla. Webtallennus-ohjelma jää pois ja tilalle tulee Populuksen ohjelmisto/lomakkeisto. Webtallennus jää pois huhtikuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Samaisella Populuksen ohjelmalla tehdään keskeytysanomukset, työsopimukset ja matkalaskut. Vanha matkalaskuohjelmisto – joka lähes samanniminen kuin uusi ohjelma – (ePopulus) jää pois käytöstä 8.4.2021 ja kaikki esimiesten hyväksymät matkalaskut menevät maksuun 9.4.2021. Jatkossa matkalaskut tulevat maksuun normaaleina tilipäivinä.

Intraan on tulossa koulutusvideoita Populuksesta sekä henkilökäyttäjille että esimiehille pääsiäisen jälkeen. Videoiden yhteisotsikko on ”CGI HRpo Esimiesvideot”.

Henkilökunta saa tunnukset Populus-ohjelmaan ensimmäisen palkanmaksun jälkeen eli viikolla 16.

Yleiskorotus ja järjestelyerä
Yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sen suuruus on 1,00 prosentti KVTES:n ja TS:n puolella. OVTES:n puolella korotuksen suuruus on lukiossa 0,72 prosenttia, ammatillisissa oppilaitoksissa 0,99 prosenttia.

Järjestelyeräkorotus tehdään myös 1.4.2021. Sen kohdentamisesta on käyty neuvotteluja työnantajan ja luottamushenkilöstön välillä ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt asian 31.3.2021.

Eija Pitkänen jää eläkkeelle
Uudenkaupungin yksikön opiskelijaravintolan ruokapalveluvastaava Eija Pitkänen oli viimeistä päivää töissä keskiviikkona 31.3.2021 ja lomien myötä jää eläkkeelle myöhemmin keväällä. Eija siirtyi fuusion yhteydessä 1.1.2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään ja hän aloitti Uudenkaupungin Novidassa 13.4.2010. Eijan työura oli pitkä ja sen hän on tehnyt kouluympäristössä. Hän on työskennellyt kokkina, kotitalousopettajana ja suurtalousesimiehenä. Luonteeltaan Eija on iloinen ja positiivinen, ja hän on hoitanut palveluammattinsa hienolla tavalla ja ammattitaidolla, opiskelijoita ohjaten ja kannustaen. Eija sai arvostusta kaikilta Uudenkaupungin Novidan työntekijöiltä.

Toivotamme Eijalle mukavia eläkepäiviä ja kiitämme monivuotisesta hyvästä yhteistyöstä! Eijan sijaisena toimii Leila Salminen.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Turvallisuuden edistäminen Korona-aikana
Henkilökunta on turvallisen toiminnan esimerkkinä!

 • turvalliset välit; vähintään kahden metrin etäisyys: suuret ryhmät jaettava tai mentävä tilaan, jossa turvalliset välit saadaan toteutumaan, esim. liikuntasali, auditorio tai opiskelijaruokala
 • ruokailu; opiskelijat menevät ruokailemaan porrastetusti ja aikatauluja noudattaen opettajan johdolla
 • kasvomaskien ja/tai visiirien käyttö vahvasti suositeltua:
  • henkilökunnan on käytettävä maskia/visiiriä kaikissa tilanteissa sisätiloissa (omassa työhuoneessa yksin ollessaan ei tarvitse käyttää)
  • henkilökunnan tauot
   • turvavälien on toteuduttava myös taukojen aikana
   • kahvi pyritään juomaan omassa työhuoneessa
   • taukotiloissa on lista, johon henkilö merkitsee tilaan tulo- ja lähtöajan ja onko ollut maski käytössä tilassa ollessaan
  • opiskelijoilla on vahva maski/visiirisuositus; opiskelijoiden tulee käyttää maskia/visiiriä aina sisätiloissa ollessaan!
 • hygienia
  • kädet pestään ja käsidesiä on käytettävä. Sitä on myös saatavilla jokaisessa luokkatilassa.
  • ryhmästä nimetään hygieniavastaavat, jotka huolehtivat luokan pintojen puhdistuksesta tuntien jälkeen
  • lainattavat tietokoneet puhdistetaan ennen ja jälkeen käytön!
  • huolehdittava riittävästä ilmavaihdosta
 • kokoukset
  • kaikki kokoukset pidetään etäyhteyksillä
 • opiskelijoiden ja huoltajien tapaamiset
  • voidaan edelleen tavata kasvokkain, kunhan turvaväleistä ja maskien käytöstä pidetään kiinni
 • kaikki palvelutoiminta on toistaiseksi keskeytetty ja ulkopuolisten tahojen koululle tuloa pyritään välttämään

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt