Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Yhtymähallituksen kokous 11.4.
Käsiteltäviä asioita ovat

 • johtavan rehtorin viran täyttäminen
 • kehityspäällikön viran täyttäminen
 • opiskelupalvelupäällikön viran täyttäminen

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Strategiarahan 2021 tuotoksia (osa 2)
Novida sai strategiarahaa 2021 yhteensä 70 000 €, josta 40 000 € kohdistui Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja 30 000 € tieto-osaamisen parantamiseen. Alla on kuvattu kehittämisen vaikutuksia Novidan toiminnassa Tieto-osaamisen parantamisessa.

Novidan Primus-tiimi on rakentanut lukuisia uusia toimintaelementtejä Primus-järjestelmään, ottanut ne käyttöön ja kouluttanut toimijat niiden käyttäjiksi. Näitä ovat

 • uusi todistusmääräys ja siihen liittyvien todistuspohjien rakentaminen,
 • välipalautejärjestelmän kehittäminen, ohjeistus opiskelijoille, opettajille ja työelämälle,
 • oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden käyttöönotto,
 • sähköisen opsoetuusprosessin rakentaminen,
 • sähköisen arkistoinnin suunnittelu,
 • työelämäpalautejärjestelmän rakentaminen, käyttöönotto ja ohjeistus,
 • sähköisen arkistoinnin alkuvalmistelut ja ohjeistus,
 • työelämäjaksojen osa-aikaisuuden ohjelmointi,
 • suunnitelma osaamisen hankkimisesta oppilaitoksessa ja Tuvan työelämään tutustujille,
 • työelämäjaksojen osa-aikaisuus, keskeytys, purku, käyttöönotto ja koulutus,
 • Tuvan rakentaminen, käyttöönotto ja koulutus, opiskeluhuoltokertomus, lomake ja ohjeistus,
 • opetuksen ja ohjauksen prosessi, lomakkeet ja ohjeistus, sähköinen opsoetuusprosessi, käyttöönotto ja koulutus ja opintosihteereiden Primus-infot.

Lisätietoa asiasta antavat Primus-työryhmä, rehtorit, koulutuspäällikkö ja laatupäällikkö

Yleisiä tiedotteita

Oma polku -hanke päättyy
Novidan helmikuussa 2021 aloitettu Oma polku- hanke päättyy 30.6.2023. Hanketyöntekijöinä ovat toimineet Tiina Alkio Uudessakaupungissa ja elokuulta 2022 lähtien Seija Jylhä Loimaalla.

Rekrymessut Uudessakaupungissa

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää työ- ja elinkeinoelämän tarpeiden pohjalta yksilöllisiä opintopolkuja työllistymisen edistämiseksi sekä ehkäistä pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten syrjäytymistä. Hanketta on toteutettu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään kuuluvien kuntien, työhallinnon ja alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Hankkeen aikana on järjestetty monenlaisia tapahtumia, joissa on markkinoitu Novidan koulutuksia. Etenkin työvoimapulasta kärsivillä aloilla, kuten kone- ja tuotantotekniikka, sote, liiketoiminta ja ravintola- ja catering- ala. Loimaalla ja Uudessakaupungissa molemmissa järjestettiin rekrymessuja, sotea sydämellä- livetapahtumat, teknologia-alojen avoimet ovet ja teknologiatiistai sekä Loimaalla työelämän verkostoitumiskahvit- tilaisuudet. Liedon toimipaikka on osallistunut Liedon ja Turun alueen rekrytapahtumiin. Hankkeen toimesta elvytettiin yhteistyö Loimaan evankelisen opiston kanssa koulutusesittelyineen. Novidan koulutuksia on markkinoitu Teamissa uraohjaaja vinkkaa- ja pop-up tapahtumissa koulutuskuntayhtymään kuuluvilla alueilla. Tapahtumat on suunniteltu yhdessä koulutusalojen asiantuntijoiden kanssa.

Uusikaupunki on mukana työllisyyden kuntakokeilussa ja hankkeen aikana luotiin toimiva yhteistyö. Kuntakokeilun tiimi ohjaa asiakkaita hankkeen uraohjaajalle. Suurin osa asiakkaista on maahanmuuttajataustaisia. Heidän tavoitteenaan on opiskella suomalainen ammatillinen perustutkinto ja saada tutkinnon myötä töitä Suomesta. Uraohjauksessa käydään läpi hakukriteerit ja suomen kielen taitotasovaatimukset. Osa asiakkaista ohjataan hakeutumaan kielikursseille oppimaan suomen kieltä. Suurin osa hakeutuu Novidaan jatkuvan haun kautta TUVA- koulutukseen tai perustutkintokoulutukseen. Uudenkaupungin toimipaikassa on mahdollista opiskella englannin kielellä tuettuna kone- ja tuotantotekniikka- alaa sekä sote-alaa. Jatkuvan haun kautta valitut työttömät opiskelijat opiskelevat omaehtoisella työttömyysetuudella, jota voi saada 24 kk. Hankkeen toimesta saatiin Wilmaan näkyviin näiden opiskelijoiden opiskeluaika ja siten huomioitua opiskelijan HOKSissa.

Koti Marttilaan -tapahtuma

Hankkeelle nimettiin kummiopettajat Novidan liiketoiminnan, soten, ravintola- ja kone- ja tuotantotekniikan koulutusaloilta. Kummiopettajat ovat kokoontuneet säännöllisesti miettimään uusia ideoita, koulutuksen ja työelämän tarpeita ja tavoitteita. Kummiopettajat ovat tehneet työtä opinnollistamisen, työelämäyhteistyön, koulutusmarkkinoinnin sekä erilaisten yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen parissa. Kummiopettajille järjestettiin 31.3. yhteinen iltapäivä, missä hankekokemukset ja jatkoideat kirjattiin ylös.

Oma polku- hankkeen loppusuora häämöttää. Keväälle on sovittu joitakin tapahtumia, ja niiden lisäksi hanketyöntekijät koostavat yhteen hankkeesta saatuja kokemuksia sekä tekevät kehittämisehdotuksia tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta jatkuvan oppimisen polulla. Tästä kaikesta kuulet Joustavasti omalle polulle-päätöstilaisuudessa Raisiossa 15.5. klo 12–14.30. Tilaisuus toteutetaan yhteistyössä Rasekon Joustavasti työhön – hankkeen kanssa. Toivomme Novidan edustajien runsasta osallistumista. Tervetuloa!

Kutsu ja ilmoittautuminen-> Kutsu päätöstilaisuuteen.pdf

Tiina aloittaa vuosiloman, joten hankkeeseen liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Seijaan, seija.jylha@novida.fi

Kuvia ja tapahtumia

Liedon hyvinvointiaamupäivää vietettiin ennen Pääsiäistä perjantaina 6.4.

Ohjelmassa oli mm. taidepläjäys, päihdeparkki ja seksuaalikasvatusparkki.