Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Palkkaohjelmiston vaihto
Uuden palkkaohjelmiston kautta maksettiin palkat ensimmäistä kertaa 15.4. Palkkalaskelmassa eli ”tilinauhassa” ei näy koko kuluvan vuoden palkkakertymät, eikä edellisen vuoden. Kertymät näytetään 1.2 alkaen, jolloin uudet verokortit tulivat käyttöön. Jos haette uutta verokorttia, koko vuoden kertymät kannattaa tarkistaa tulorekisterin puolelta. Kertymäasiaa ei voi korjata, koska palkkaohjelmisto vaihdettiin kesken kalenterivuotta.

Henkilökunta saa uudet tunnukset Populus-ohjelmaan viikolla 16 ja Webtallennuksen käyttö loppuu. Webtallennus on vielä käytössä muutaman päivän, mutta on toivottavaa, että uudet ”anomukset” tallennettaisiin uuteen ohjelmaan, jos akuuttia tarvetta ei ole – esim. vuosilomat. Populuksen ohjelmaosion takaa löytyvät kohdat lomatoivomusten ja sairauslomien ilmoittamiseen sekä myös matkalaskut. Populus-käyttöohjeita löytyy Intrasta kohdasta ”Sovellukset”. Ohjelmisto on etenkin henkilökäyttäjälle helppokäyttöinen. Palkkasihteerit avustavat käytössä ja tarvittaessa järjestetään koulutuksia.

Vanhan matkalaskuohjelmiston käyttö on loppunut ja tällä hetkellä matkalaskua ei voi tehdä ennen kuin uusi Populus-ohjelman henkilökäyttäjäosio on otettu käyttöön.

Esmikon ruokaleimaukset eivät vielä näy palkkalaskelmissa, koska liittymätyö niiden osalta on vielä kesken.
Matkapuhelimella tehtävä työajanseurantaleimaus pidetään edelleen käytössä sellaisia tilanteita varten, jolloin ei ole mahdollista leimata työpisteen leimauslaitteella eli ensisijaisesti henkilökunta käyttää edelleen työpaikan kiinteitä leimauslaitteita.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan toiminnalliset tavoitteet 2021
Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on aika katsoa, miten Novidan toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet ja kuinka hyvin niitä on edistetty jokaisella opintoalalla. Novidan tasolla tavoitteiden saavuttamisia tarkastellaan monessakin yhteydessä, mm. yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan kokouksissa. Voimme todeta, että tavoitteiden suuntaisesti olemme edenneet. Tavoitteiden saavuttamisia on kuitenkin syytä tarkastella myös jokaisella opintoalalla yhteisissä kokouksissa. Katso tästä Novidan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Päälliköt tiedottavat

Wilma -käyttäjätunnukset
Henkilökunnan ja ammattiopiston opettajien Wilma -käyttäjätunnukset vaihdetaan etunimi.sukunimi@novida.fi muotoon. Primusryhmä muuttaa tunnukset keskitetysti keskiviikkona 24.4 klo 15-16. Lisätietoja antaa tietohallintopäällikkö juha.skyttala(at)novida.fi