Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Koronasuositukset
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronaryhmä kokoontuu huomenna tiistaina 26.4. Mikäli muutoksia nykyisiin suosituksiin tulee, Novidan koronaryhmä laatii asiasta tiedotteen, joka lähetetään opiskelijoille, huoltajille ja Novidan henkilökunnalle Wilma-viestinä. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Yhteistyötoimikunta
Jäsenet ja suluissa varajäsenet 2022.
Työntekijät:
Juko: Eveliina Hyytiä (Tero Aaltonen)
Jyty: Hanna Reunanen (Sari Schwartz)
JHL: Saija Rinne (Leena Laine)
Työnantaja:
Antti Virtasen (Petri Lähde)
Jukka Haapalan (Juha Skyttälä)
Kari Valtanen (Ari Kylä-Kause)

Toimikunnan kokous pidettiin 21.4.2022:
– vuoden 2022 puheenjohtajaksi valittiin Eveliina Hyytiä, varapuheenjohtajaksi Antti Virtanen ja sihteeriksi Jukka Haapala,
– vuoden 2021 tilinpäätös merkittiin tiedoksi saaduksi,
– vuoden 2021 henkilöstökertomus merkittiin tiedoksi saaduksi,
– merkittiin hyväksyen tiedoksi saaduksi vuoden 2022 henkilöstö- ja koulutussuunnitelma,
– merkittiin tiedoksi saaduksi vuoden 2023 organisaatiouudistuksen valmisteluvaihe.
Lisätietoja antavat yhteistyötoimikunnan jäsenet.

Yhtymähallitus
Kokoontuu Teams-kokoukseen tiistaina 26.4. klo 17.00.

Organisaation uudistamistyöryhmä
Ryhmä kokoontui 22.4. käsittelemään henkilökunnalta saatuja ajatuksia organisaation kehittämiseksi. Työryhmä valmistelee saadun palautteen perusteella kolme organisaatiomallia, jotka tulevat henkilökunnan kommentoitavaksi:
– nykyinen malli
– nykymallista kehitetty malli, johon tehty ehdotettuja muutoksia
– matriisimalli
Lisätietoja antavat valmistelutyöryhmän jäsenet.

Valtioneuvoston esitys julkisen talouden suunnitelmaksi 2023-2026
OKM:n kehys on laskeva. Vaikka ammatillisen koulutuksen kehystä esitetään korotettavaksi 50 M€, on kokonaisuus pienenevä nykytasoon nähden. Tämä johtuu mm. määräaikaisten rahoitusten päättymisestä. Eduskunta aloittaa selonteon käsittelyn. Selontekoehdotus on luettavissa osoitteessa Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023-2026 – Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi
Vuonna 2022 lomarahan vaihtaminen vapaaksi on mahdollista, jos esimies sen hyväksyy. Lomarahan voi vaihtaa vapaaksi kokonaan tai osittain. Kaikki työntekijät eivät valitettavasti ole samanarvoisessa asemassa, koska työtilanne ei anna mahdollisuutta lomarahan vaihtamiseen vapaaksi. Anomus lomarahan vaihtoon tehdään Populus-järjestelmässä. Lisätietoja antavat palkkasihteerit.

Tyhy-toiminnan kahvi+pulla
Kerran kuukaudessa järjestetään henkilökunnalle vapaamuotoinen, kuntayhtymän tarjoama kahvipullat -tilaisuus kaikissa toimipisteissä. Tämä on osa vuoden 2022 tyhy-toimintaa. Viikonpäivä voi vaihdella, mutta pääsääntöisesti ajankohta on kuun viimeinen torstai iltapäivällä.

Henkilöstöasioita
Tarja Huhdin hallintosihteerin sijaisuus on päättynyt ja hallintosihteerin tehtäviä hoitaa jälleen Heidi Vaittinen.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Päälliköt tiedottavat

Novida – ammattiopisto Turuntie 31 Loimaa
Turuntien kiinteistön pääsisäänkäynti on suljettu 25.4.2022 alkaen toistaiseksi salaojitus- ja viemäritöistä johtuen. Alapihalta kulku kiinteistöön tapahtuu sosiaali- ja terveysalan sisäänkäynnin kautta. Lisäksi kulku kiinteistöön on mahdollista yläpihalta toisen kerroksen sisäänkäynnin kautta. Henkilökunnan on myös mahdollista käyttää terveydenhoitajan huoneen viereistä sisäänkäyntiä. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Ari Kylä-Kause.

Novida palkitsi yhteistyöyrityksiään Työelämässä oppimisen päivänä 21.4.2022

Liedossa palkittiin Rakennustoimisto Albi Oy. Yritys on vuosien ajan ohjannut rakennusalan opiskelijoita sekä työpaikalla tapahtuvan koulutuksen että oppisopimuksen kautta. Albi on mukana Novidan neuvottelukunnassa ja aktiivisesti kehittämässä rakennusalan koulutusta Liedossa.

Loimaalla palkittiin logistiikka-alan toimija Kotipolun Pihaportti oy. Yrityksen kanssa on tehty yhteistyötä erityisesti kolmena viime vuotena. Opiskelijat saavat tehdä monipuolisia työtehtäviä, töihin perehdytetään kunnolla ja opiskelijoiden ohjaukseen panostetaan. Yritys myös työllistää opiskelijoita vapaa- ja loma-aikoina.

Uudessakaupungissa palkittiin Kesport, jonka toimitusjohtaja Rami Hyytiä on toiminut työpaikkaohjaajana koko kauppiasuransa ajan. Liiketoiminnan opiskelijoiden mukaan Kesport on mukava työssäoppimispaikka, jossa saa tehdä monipuolisia työtehtäviä. Useat liiketoiminnan opiskelijat ovat myös työllistyneet yritykseen.

 

 

Kuvia ja tapahtumia

Novida osallistui monin tavoin Lietohallissa 21.4.2022 järjestetyille Liedon rekrymessuille Rakennus- ja sähköalan alan opiskelijat olivat mukana messutilan rakentamisessa sekä purkamisessa. Sotealan opiskelijat vastasivat ensiapu- ja infopisteestä. Novidan omalla messuständillä esiteltiin jatkuvan haun vanhoja sekä uusia koulutuksia. Keväisille messuille osallistui 54 näytteilleasettajaa ja kävijöitä oli päälle 2000.