Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus kokoontuu 25.4.2023 klo 17.00 Uudenkaupungin toimipisteessä. Käsiteltäviä asioita ovat:

  • rehtorin viran täyttäminen, Loimaa
  • rehtorin viran täyttäminen, Uusikaupunki ja Lieto
  • koulutuspäällikön viran täyttäminen, Loimaa 2 kpl
  • koulutuspäällikön viran täyttäminen, Uusikaupunki ja Lieto, 2 kpl
  • täyttölupa liiketoiminta-alan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteeseen
  • osavuosikatsaus 1/2023

Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuusto kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 20.4.2023 Loimaalla. Yhtymävaltuustolla oli päätettävänään vain yksi asia, joka oli johtavan rehtorin viran täyttäminen. Yhtymävaltuusto päätti valita johtavan rehtorin virkaan 1.8.2023 alkaen toistaiseksi FM Petri Lähteen.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Apulaisrehtori Juha Jokisen sijaistaminen
Apulaisrehtori Juha Jokinen on lomalla 24.4.-30.7.2023 välisen ajan. Jokisen töitä hoitavat seuraavat henkilöt omien vastuualueidensa puitteissa:

Pedagoginen rehtori Petri Lähde, 040 900 1340
Apulaisrehtori Jouko Tevasaari,  040 900 1282
Koulutuspäälliköt:
Suvi Laurikkala, 050 376 1046
Aleksi Lehikoinen, 044 705 6589
Paula Kairinen, 044 090 1324

Lisätietoa antavat em. henkilöt

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 25.4.2023 kokouksen esityslista

Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymähallitus yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Kuvia ja tapahtumia

Maatalousalan opettajan Pirkko Terännön 19.4.2023 merkkipäivää juhlistettiin Hämeentiellä.

Kevään liiketoiminnan oppilaisfoorumi Turun Ammatti-instituutin auditoriossa 21.4.2023. Opettajat Varsinais-Suomen seitsemästä ammatillisesta oppilaitoksesta olivat kokoontuneet kuulemaan mm. liiketoiminnan pt:n tutkintouudistuksen sisältöjä.

Loimaan keskuskoulun 6 lk Robottioppimisymäristön tutustuminen 21.4.2023

Varsinais-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa vietettiin 20.4.2023 Työelämässä oppimisen päivää. Päivän tarkoitus oli muistaa ja palkita työssäoppimispaikkoja hyvästä yhteistyöstä.

Tämän vuoden teemana on kaikille toimialoille tärkeä työturvallisuus, joka korostuu työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Työnantaja vastaa sekä koulutus- että oppisopimusopiskelijan työturvallisuudesta, ja varsinkin nuoren opiskelijan osalta työturvallisuusasioiden läpikäynti on todella tärkeää.

Novida muisti tänä vuonna diplomein seuraavia työssäoppimispaikkoja:

Parturi-kampaamo Puro, yrittäjä Mira Paloposki

Pemamek Oy, henkilöstöpäällikkö Niina Nurmi ja toimitusjohtaja Juha Mäkitalo

Yara Suomi Oy:n diplomin vastaanotti Heikki Lehto, projektinhallinnan Head of Projects

Yhteiskuva Yara Oy

Sähkötiimi IL Oy:n diplomin vastaanottivat laskenta- ja projektivastaava Jouni Saarenpää (vas.) ja toimitusjohtaja Isto Laaksonen.

Lisäksi palkitsimme Urpolan tilapuoti ja tilan Hannu ja Sari Witkan.