Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Koronatilanne
Novida jatkaa lähiopetuksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suosituksen mukaisesti. Koska ilmaantumisluku oli viime viikolla jopa pääkaupunkiseutua suurempi, tulee jokaisen meistä edelleen tarkoin huolehtia käsihygieniasta, turvaväleistä ja hengityssuojaimen käytöstä. Koronatilanne Novidan vaikutusalueella on merkittävästi Turkua parempi, mutta voi muuttua hyvinkin nopeasti. Yleinen kokoontumisrajoitus on maakunnassamme edelleen kuusi henkilöä. Kokoontumisrajoitus ei koske oppilaitosten omaa toimintaa.

Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä on n. 51 v. Karkean arvion mukaan henkilökunnasta n. 35-40 %:lla on mahdollisuus saada ensimmäinen koronarokotus, mikä antaa n. 50 %:n suojan virusta vastaan. Myös rokotuksen saaneiden tulee noudattaa kuntayhtymän turvallisuusohjeita. Lisätietoja antaa laajennettu johtoryhmä.

Yhtymähallitus päätti
– hyväksyä kuntayhtymän osavuosisuunnitelman 1 (korjattu talousarvio) ja esittää niiden hyväksymistä valtuustolle
– merkitä tietoonsa saatetuksi vuoden 2020 henkilöstökertomuksen ja lähettää sen valtuustolle tiedoksi
– hyväksyi kuntayhtymän henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2021
– päätti hankkia kuorma-auton logistiikan koulutukseen
– päätti valita Pelti-Saari Oy:n tekemään Novidan Ukin kattoremontin
– hyväksyi viranhaltijapäätökset toimeenpantavaksi
Yhtymähallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.5. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.

Osallistu kuntayhtymän kestävän kehityksen ja hiilineutraalisuustiekartan valmisteluun
Yhtymähallituksen asettama työryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa laatimaan mm. kuntayhtymän tiekartta kohti hiilineutraalia kuntayhtymää vuosille 2021-2035. Tiekarttaluonnokseen voit tutustua tästä. Kuntayhtymän koko henkilökunta, opiskelijat ja sidosryhmät voivat osallistua kestävän kehityksen valmisteluun vastaamalla lyhyeen kyselyyn, johon pääset tästä https://link.webropol.com/s/keke2021 . Kuuteen rasti ruutuun kysymykseen vastaamiseen menee aikaa pari-kolme minuuttia. Vastaa kyselyyn 6.5. mennessä. Työryhmä jättää ehdotuksensa yhtymähallitukselle kesään mennessä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja ja lukion rehtori.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Info sote-alan työnantajille
Novida järjestää yhteistyössä TE-toimiston kanssa virtuaalisen infon 12.5.2021 klo 13.00-13.30 sote-alan työnantajille ratkaisuista alan työvoimapulaan.  Infossa esitellään, miten Novidan ja TE-toimiston yhteistyöllä polkaistiin käyntiin oppisopimuskoulutus Loimaan kaupungille ja miten TE-toimisto tukee työnantajaa rekrytoinneissa.

Tapahtuma toteutetaan TE-live -lähetyksenä ja se löytyy tallenteena tapahtuman jälkeen TE-liven valtakunnalliselta kanavalta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, tapahtumaan voit osallistua tästä linkistä. Tapahtumalla on myös oma tapahtumasivu Novidan FB-tilillä.

Mukana lähetyksessä ovat Novidan koulutuspäällikkö Timo Kulmala ja Loimaan kotihoidon hallinnollinen osastonhoitaja Kirsi Theodorakis kertomassa case Loimaasta. Mukana ovat TE-toimiston asiantuntijat esittelemässä Rekry-koulutusta palveluna työnantajille ja palkkatuen käyttöä rekrytoinneissa. Myös Novidan Oma Polku -hankkeen uraohjaajat Tiina Alkio ja Riitta Ahlqvist esittäytyvät ja kertovat Novidan työnantajapalveluista osaavan työvoiman varmistamisessa.
Info on suunnattu Novidan jäsenkuntien sote-alan työnantajille, somemarkkinoinnin lisäksi tapahtumaa suoramarkkinoidaan heille Novidan ja TE-toimiston toimesta.  Tapahtumassa ovat mukana Loimaan, Liedon ja Uudenkaupungin soten koulutusalat ja Oma Polku -hanke.Lisätietoja antavat uraohjaajat Riitta Ahlqvist puh. 040 620 1105 ja Tiina Alkio puh. 040 485 0090.

Päälliköt tiedottavat

Turvallisuuskoulutukset
Työsuojelupäällikkö muistuttaa henkilökuntaa ammattialojen vaatimusten mukaisista turvallisuuskoulutuksista. Huolehtikaa, että alakohtaisten vaatimusten mukaiset turvallisuuskoulutuksenne ovat voimassa. Oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin voi osallistua sopimalla asiasta koulutuspäällikön kanssa.

EA1-pätevyys vaaditaan kaikilta opetukseen osallistuvilta henkilöiltä ja alla suora lainaus oppilaitoksen pelastussuunnitelmasta, jossa EA1-pätevyyttä suositellaan koko henkilöstölle. EA1 korttia ei tarvita, mutta EA1-koulutuksesta saatu pätevyys kylläkin opetushenkilöstölle.

“Koko henkilöstölle suositellaan EA1-koulutuksen (tai vastaavan) suorittamista ja ylläpitoa. Oppilaitoksessa ylläpidetään rekisteriä voimassa olevista henkilöstön EA-koulutuksista.”

Kun olet suorittanut turvallisuuskoulutuksen, niin muista merkitä se Wilmaan. Kirjaus pitää jokaisen tehdä henkilökohtaisesti. Kirjaaminen tapahtuu Wilmaan kirjautumisen jälkeen kohdasta–> lomakkeet –> opettajan suorittamat kortit.

Seuraavassa työsuojelutoimikunnan kokouksessa tarkastelemme tilastotietoa henkilöstön turvallisuuskoulutusten tasosta. Lisätietoja asiasta työsuojelupäällikkö 040 900 1295

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.4.2021 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Uraohjaaja vinkkaa -info Novidasta valmistuville

Kuvia ja tapahtumia

Loimaan ja Uudenkaupungin toimipaikkojen yhteinen Taloushallinnon osaaja -koulutus sai päätöksensä perjantaina. Kuvassa Uudenkaupungin opiskelijat.

Loimaan Taloushallinnon osaajat, kuvassa myös vastuuopettajat Seppo Aaltonen ja Rilja Lindén. Koulutus toteutettiin verkko-opetuksena.

Rak20Lo opiskelijat Jonny Kärkkäinen (vas.), Khaleghdad Anwari ja Niilo Ylikännö ovat osallistuneet Myllykyläntien opiskelijakunnan kahvilan rakentamiseen.