Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Novidan lukion erityinen koulutustehtävä
Kuntayhtymä hakee neljättä kertaa lukiolle luonnontiedelukion erityistä koulutustehtävää. Hakemus jätetään OKM:lle 30.6.2021 mennessä. Jos myönteinen lupa saadaan, erityinen koulutustehtävä voi alkaa aikaisintaan 1.8.2022. Hakemusta varten kuntayhtymä pyysi 16 yhteistyökumppanilta ja keskeiseltä taholta lausunnon hankkeesta. Lausunnon antoi seitsemän tahoa: Luke, OAJ Varsinais-Suomi, Varsinais-Suomen liitto, Loimaan kaupunki, ELY-keskus, Turun Kauppakamari, Turun Kauppakamarin Loimaan kauppakamariosasto. Lausunnoissa puolletaan hakemustamme. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Korona ja ylioppilasjuhlat
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmä ottaa ensi viikolla kantaa siihen, miten ylioppilasjuhlia ja koulujen päättymistä voidaan kesäkuussa juhlistaa. Novidan lukiossa järjestetään ylioppilaiden pienimuotoiset valmistumisjuhlat. Lisätietoja antaa lukion rehtori.

Koronarokotuksessa käyminen
Kuntayhtymän johtoryhmä on 7.5. todennut henkilökunnan koronarokotuksista seuraavaa.
Tartuntatautilain 45 §:n perusteella työntekijä saa käydä koronarokotuksessa työaikana, jos se ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Jos aikaa koronarokotuksen ottamiseen ei saa työajan ulkopuolelle, voi rokotuksessa käydä työajalla ja rokotuksessa käyminen luetaan työajaksi. Tällöin työnantaja järjestää työntekijälle tai viranhaltijalle rokotusta varten vapautuksen työstä. Mikäli rokotus matka-aikoineen ajoittuu työntekijän tai viranhaltijan varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä. Jos rokotusaikaa ei saa työajan ulkopuolelle, on se pyrittävä ottamaan työpäivän alkuun tai loppuun.

Tartuntalain 49 §:n mukaan 45 §:n 1 momentin mukaisen yleisen vapaaehtoisen rokotuksen toimeenpano on kiireellinen, valtioneuvosto voi antaa työterveyshuoltolaissa tarkoitetulle työterveyshuollolle oikeuden osallistua rokotuksen toimeenpanoon. Edellä 1 momentissa tarkoitetut rokotukset on sovitettava yhteen kunnan toteuttaman rokotustoiminnan kanssa. Kuntayhtymän johtoryhmä on 13.3. käsitellyt asiaa ja 7.5. todennut, että kuntayhtymä ei osta rokotuspalvelua työterveyshuollolta. Työterveyshuolto velottaa pistoksen antamisesta n. 30 euroa/pistäminen eli 60 euroa/työntekijä. Valtio kustantaa rokotteet. Työterveyshuollon kautta ei rokotuksia saa kuntien järjestämää, kuntayhtymälle maksuttomia rokottamisia nopeammassa aikataulussa.
Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Opintotukiasiain neuvottelukunta
Valtioneuvosto on asettanut opintotukiasiain neuvottelukunnan kolmivuotiselle toimikaudelle 1.5.2021-30.4.2024. Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja opintotuen kehittämistä ja toteuttamista koskevissa asioissa ja seurata opintotukilain täytäntöönpanoa ja opintotuen yleistä kehitystä. Lautakunnan puheenjohtajaksi on nimitetty ylijohtaja Esko Ranto OKM. Ammatillista koulutusta neuvottelukunnassa edustaa rehtori Tuula Kortelainen Hyria Koulutus Oy ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä pedagoginen rehtori Petri Lähde Novidasta. Lisätietoja antaa Petri Lähde.

Toukokuun yhtymähallitus
Listalle on tulossa mm. seuraavat asiat:
– Autokoulun kanssa tehdyn sopimuksen optiovuoden käyttö
– LSKKY:n ympäristötavoitteet ja hiilineutraalisuus 2021-2035
– Novidan Vikaistenkadun A-rakennuksen osittainen määräaikainen vuokraaminen Uudenkaupungin kaupungille väistötilaksi
– Oppivelvollisuuslain vaikutukset hallintosääntöön
– Ammatillisten neuvottelukuntien esitykset alakohtaisiksi kehittämissuunnitelmiksi

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Populus-koulutuksia
Populus-koulutuksia järjestetään henkilökäyttäjille ti 11.5 klo 10.00 ja ke klo 14.30. Koulutus on vapaaehtoista ja kestää noin 20 minuuttia. Kumpikin koulutuksista sisältää samat opetettavat asiat. Ilmoittautumiset jukka.haapala@novida.fi Teams-linkkiä varten. Esimiehille järjestetään Populus-koulutusta ti 25.5 klo 9.00-11.00. Koulutuksen järjestää ohjelmatoimittaja CGI.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Loimaan koulutuspäälliköt ja vastuualat 2.8.2021 alkaen

Matti Ylösmäki aloittaa maatalousalan tuntiopettajana ja maatalousalan ja logistiikka-alan määräaikaisena koulutuspäällikkönä 2.8.2021 alkaen.

Ammatillisen opetuksen lähiesimiesportaalle saadaan lisää resursseja syksystä 2021 alkaen. Uudenkaupungin ja Liedon uusista järjestelyistä kerrottiin jo viikon 12 viikkotiedotteessa. Viime viikolla saimme varmistuksen Loimaan uusista järjestelyistä. Agrologi, konetekniikan insinööri Matti Ylösmäki on valittu Hämeentielle maatalousalan opettajaksi, mutta myös samalla Hämeentien koulutuspäälliköksi vastaamaan maatalousalan ohella logistiikka-alan koulutuspäällikön tehtävistä.

Valinta tarkoittaa Loimaan muille koulutuspäälliköille samalla enemmän resursseja hoitaa muiden alojen esimiestehtäviä sekä samalla hieman vastuualojen uudelleenjakoa.

Turuntien koulutuspäällikkönä jatkaa Timo Kulmala. Kulmala vastaa liiketoiminnan, sosiaali- ja terveysalan, tekstiili- ja muotialan/taideteollisuusalan sekä audiovisuaalisen viestinnän alan koulutuksesta. Myllykyläntiellä Satu Kauralan aloja ovat hius- ja kauneusala, ravinto- ja cateringala, valma sekä yto-aineet. Iiro Aaltosen aloja ovat auto-, kone- ja tuotantotekniikan-, sähkö- ja automaatio-, rakennus- sekä talotekniikan alat. Lisätietoa asiasta antavat apulaisrehtori Tevasaari sekä koulutuspäälliköt.

Kuvia ja tapahtumia

Kaisa Kastio-Moision 50-vuotiskahvit juotiin perjantaina 7.5. Liedossa.

Rav20Lo leipoi Ville Haapasalon hatsapureja. Hyvää oli!

Maatalousalan opiskelija Juho Anttila on opintoihin liittyvänä harjoitustyönä purkanut ja kunnostanut vanhan traktorin.

Novidan catering-alan opiskelijat valmistavat erittäin maukkaita ja näyttäviä ruokia lounasravintolassa.