Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus
Kokoontuu 31.5. Uudessakaupungissa.

Strategiarahoitus 2022
Tulee haettavaksi loppukevään ja alkukesän aikana. OKM järjestää 18.5. webinaarin strategirahoituksen hausta ja haun painopisteistä. Kuntayhtymä hakee rahoitusta.

Kuntayhtymäjohtajasta kunniaopettaja
Haaga-Helia opettajakorkeakoululaitos nimitti Antin opettajakoulutuksen kunniaopettajaksi ansioista ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kehittämisessä sekä yhteistyöstä Haaga-Helian opettajankoulutuksen kanssa. Antti oli mm. opettajakoulutuksen neuvoston ja sittemmin neuvottelukunnan jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2004 vuoteen 2020. Kunniakirja luovutettiin 5.5. uusien opettajien valmistumisjuhlassa.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

OAJ:n jäsenmaksut ja vuoden 2021 verotus
Futuniolta saamamme tiedon mukaan kaikki OAJ:n jäsenmaksut eivät ole kirjautuneet verotietoihin.
Ay-maksut on ajallaan peritty ja tilitetty eteenpäin.
Tarkistakaa veroehdotuksesta, onko siellä kaikki vuoden 2021 ay-maksut, ja tehkää mahdolliset korjaukset.
Palkkaohjelman vaihdosta 1.4. johtuen alkuvuoden 1.1.-31.3.21 tiedot löytyvät maaliskuun palkkalaskelmalta ja loppuvuoden 1.4.-31.12.21 joulukuun palkkalaskelmalta. Yhteenlaskettu summa pitäisi löytyä veroehdotuksesta. Pahoittelemme ylimääräisestä vaivasta lyhyellä varoitusajalla.
Lisätietoja antavat palkkasihteerit Katri ja Päivi.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kansainvälisiä kuulumisia
Tänään 9.5. on Eurooppa-päivä, joka käynnistää Novidassa kansainvälisyyskampanjan! Kampanjan tavoitteena on innostaa opiskelijoita lähtemään työssäoppimisjaksolle ulkomaille ja saada näkyvyyttä Novidan kansainväliselle toiminnalle. Infotelevisioissa pyörivät kv-mainokset ja seinille ilmestyvät julisteet tuovat kansainvälistä toimintaamme opiskelijoille näkyväksi. Perjantaina 20.5. klo 10 järjestetään Teamsissä kansainvälisyysinfo. Info tallennetaan, joten sen voi katsoa opiskelijoiden kanssa myöhemminkin, jos ajankohta ei sovi omaan aikatauluun.

Liiketalouden opettaja Elina Siivonen Uudestakaupungista ja matematiikan opettaja Lauri Lindblom Loimaalta olivat Kööpenhaminassa tutustumassa uuteen tanskalaiseen yhteistyöoppilaitokseemme FGU Hovedstadeniin 27.-29.4. Lisäksi Lauri oli 25.-26.4. mukana pohjoismaisessa matematiikanopettajien konferenssissa Nordiske konference om voksnes matematiklæring 2022, joka järjestettiin myös Kööpenhaminassa.

Autoalan opiskelija Suvi Pudas Uudestakaupungista on työssäoppimisjaksolla Sneekissä, Alankomaissa. Suvi on töissä varaosaliikkeessä viiden viikon ajan 11.4.-13.5.
Lisätietoa antaa kv-koordinaattori Josefiina Rausmaa

Päälliköt tiedottavat

Vaski-hankkeen kuulumisia
Novidassa on käynnistynyt Vastuullinen ja kestävä koulutus -hanke, lyhyemmin Vaski-hanke.

Petri Hautakoski ja Mari Laihonen osallistuvat hankkeen Pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt -työpaketin toimenpiteisiin. Jari Mäkelä ja Matti Ylösmäki osallistuvat hiilijalanjäljen mittaamisen suunnitteluun ja toteutukseen. Saamme hankkeessa tukea laajalta hankeverkostolta ja Suomen ympäristöopisto Sykliltä. Olemme myös mukana rakentamassa valtakunnallista ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen tiekarttaa. Hanke alkoi tänä keväänä ja jatkuu ensi vuoden loppuun saakka. Lisätietoja: hankkeeseen osallistuvat opettajat, laatupäällikkö Anne Mähönen.

Kuvia ja tapahtumia

Cutrinin kouluttaja Jari Kinnunen oli pitämässä hiusalalle värjäyskoulutusta 29.4. Kuvassa keskellä Jessi Isomaa ja Emmi Uuppo (oik.)