Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymä noudattaa sairaanhoitopiirin suosituksia ja AVI:n määräyksiä
Kuntayhtymän johtoryhmä ja laajennettu johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa 1-2 kertaa viikossa käsittelemään koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia. Suhtaudumme vakavasti suosituksiin ja määräyksiin ja pyrimme kaikin tavoin ehkäisemään epidemian leviämistä yhteisössämme. Kaikista muutoksista tiedotamme viipymättä henkilökunnalle, opiskelijoille ja heidän huoltajillensa Wilma-viestillä. Kaikki tiedotteet ovat luettavissa myös Novidan www-sivuilla. Vaikka opetusta ei aina ole voitu järjestää normaalisti Novidassa ja tällä on laajoja vaikutuksia palveluihimme, olemme tähän asti voineet työllistää koko henkilökuntamme. Tämä on myös jatkossa ensisijainen tavoitteemme. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallituksen 26.1. kokouksen asialista
– valtuuston päätösten toimeenpano
– talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohje
– edustajat Lounais-Suomen koulutus Oy:n yhtiökokoukseen 2021
– palveluista perittävät maksut
– Ylistaron pienen kiinteistön myynti kaupungille
– täyttölupa sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan tehtävään
– kuntayhtymän ympäristötavoitteet ja hiilineutraalisuus 2021-2035
– lausunto koulutuspoliittisesta selonteosta

Luonnos koulutuspoliittiseksi selonteoksi
OKM on valmistellut eduskunnalle annettavaa hallituksen koulutuspoliittista selontekoa. Selonteossa arvioidaan tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka ja esitetään toimenpiteitä eri koulutusasteille. Toisen asteen koulutusta, lukiota ja ammatillista, tarkastellaan selonteossa yhtenä kokonaisuutena. Selonteon luonnos on lausuntokierroksella ja lausunnot tulee antaa 22.1. mennessä. Kuntayhtymä antaa selonteosta lausunnon. Selonteko on luettavissa osoitteessa https://minedu.fi/-/koulutuspoliittinen-selonteko-lausunnoille-tavoitteena-turvata-koulutuksen-saavutettavuus-laatu-ja-tasa-arvo
Lisätietoa antavat johtoryhmä ja rehtorit.

Varsinais-Suomen maakuntaennuste on julkaistu
Varsinais-Suomen maakuntaennusteen toteuttavat vuosittain Varsinais-Suomen Yrittäjät ja Osuuspankit. Maakunnan yrittäjyysilmapiirin sekä kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön arvioidaan heikentyneen hieman viime vuodesta. Parhaaksi yrittäjyysilmapiiriltään on arvioitu Turun seutu niukasti Vakka-Suomen edellä. Kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään parhaana Salon seudulla. Ylivoimaisesti parhaaksi kunnaksi sekä yrittäjyysilmapiiriltään että kunnan ja yrittäjien välisen yhteistyön toimivuuden osalta on arvioitu Lieto. Varsinais-Suomen Maakuntaennusteeseen e-julkaisuun voi tutustua tästä linkistä.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Henkilökunta-aterian hinta 1.1.2021 lukien
Henkilökunnalta perittävän aterian hinta vuonna 2021 on verohallituksen päätöksen mukaisesti 5,18 € (ns. laitosruokailu). Uudenkaupungin toimipaikkamme lounaspaikan henkilökunnalta perittävään aterian hintaan on käytetty verohallituksen 10 §:n ravintoedun hintaa, joka on 6,90 € vuonna 2021. Helmikuussa on kuitenkin tarkoitus uudistaa sekä Uudenkaupungin ja Loimaan opetusravintoloiden ateriahinnat.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2021
Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat 44 senttiä kilometriltä. Jos kulkuneuvossa matkustaa muita työnantajan määräämiä muita henkilöitä, korotetaan korvausta 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden. Työmatkan päivärahan enimmäismäärät ovat: yli 8 tuntia (osapäiväraha) 20 € ja yli 12 tuntia (kokopäiväraha) 44 €.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan ammattiopiston lukuja vuodelta 2020
Vuoden päätyttyä voimme taas tarkastella lukujen valossa minkälaista toimintaa meillä on vuoden aikana ollut. Alla joitakin poimintoja näistä.
– Ammattiopiston alojen perustutkintojen opiskelijoista kertyi 1 175 opiskelijavuotta.
– Erityisen tuen opiskelijavuosia kertyi 192 (16,5% opiskelijoista), kun vuoden 2019 aikana niitä kertyi 160 (13,0% opiskelijoista).
– Opiskelijoiden majoituksesta kertyi opiskelijavuosia 4,6, kun vuoden 2019 aikana niitä kertyi 9,6.
– Työvoimakoulutuksesta kertyi 40,4 opiskelijavuotta, kun vuoden 2019 aikana niitä kertyi 36,8.
Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt

Päivi Keinonen

Loimaan toimipaikkaan uusi opinto-ohjaaja
Loimaalla Hämeentien toimipisteeseen on palkattu 4.1. – 4.6.2021 väliseksi ajaksi opinto-ohjaajaksi Päivi Keinonen. Päivi vastaa myös koko Loimaan ammattiopiston jatkuva haun kautta tulleiden opiskelijoiden ohjauksesta aloille.

Opetustehtäviin Loimaalle on palkattu uusia henkilöitä
Riina Heinonen, päätoiminen tuntiopettaja, sosiaali- ja terveysala
Laura Laukkanen, päätoiminen tuntiopettaja, sosiaali- ja terveysala
Roosa Salmu, ammatillinen ohjaaja, hius- ja kauneudenhoitoala
Miia Auer, sivutoiminen tuntiopettaja, hius- ja kauneudenhoitoala
Juhani Lätti, päätoiminen tuntiopettaja, rakennusala
Julia Junnila, sivutoiminen tuntiopettaja, autoala
Kalle Jumppanen, päätoiminen tuntiopettaja, maatalousala

Lisätietoa asiasta antavat Loimaan koulutuspäälliköt ja apulaisrehtori

Yleisiä tiedotteita

Novidan HOKS-opas päivitetty
Luotsiopettajat ovat päivittäneet toukokuussa laaditun HOKS-oppaan: https://ims.lskky.fi/servlet/doc/576/approved/file. Opas löytyy myös intran Wilma- ja Primus-ohjeista: https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Wilma-%20ja%20Primus-ohjeita.aspx Lisäyksiä ovat mm. näytön suunnitelman kirjaus ja sähköinen allekirjoitus. Moneen kohtaan on lisäksi tullut tarkennusta tai lisäystä mm. ohjaus ja tuki, erityinen tuki, osaamisen tunnustaminen. Lisätietoja antavat Luotsiopettajat, luotsiopet@novida.fi ja Sanna Liinoja puh. 044 090 1301.

Novidan Liedon toimipaikasta 18.12.2020 valmistuneet
Iiro Raiko ja Osku Paananen, talotekniikan perustutkinto
Sami Airas ja Kalle Pelkonen, rakennusalan perustutkinto