Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän sisäinen viestintä
Hyvä, toimiva sisäinen viestintä on tärkeätä koko työyhteisölle. Vaikka Novidassa on viestintää kehitetty, on siinä vielä paljon parantamisen varaa.

Syksyllä tehdyn henkilöstökyselyn (vastaajia 110) mukaan viikkotiedotetta lukee säännöllisesti 54,6 % henkilökunnasta ja lähes säännöllisesti 33,6 %. Vastaavia hyviä tuloksia viikkotiedotteen tavoitettavuudesta on saatu jo useamman vuoden ajan. Meillä on hyvä ja toimiva välinen sisäiseen viestintään. Ongelma on siinä, että kaikki viestijät eivät sitä käytä.

Kuntayhtymän sisäistä tiedonkulkua ei koeta toimivaksi. Henkilöstökyselyn mukaan vain 10 % vastaajista kokee tiedonkulun toimivan erittäin hyvin. Merkittävä osa, 44,5 % vastaajista, kokee siinä paljon puutteita ja eivät pidä tiedon kulkua toimivana.

Nyt meidän jokaisen tulee ottaa itseämme niskasta kiinni ja parantaa tiedonkulkua. Monella asialla on vaikutusta koko kuntayhtymän henkilöstöön, vaikka asia ei varsinaisesti olisi hänen ydintoimintaansa. Muun muassa tukipalveluiden on hyvä tietää, jos opiskelijoilla on normaalista toiminnasta poikkeava päivä. Viikkotiedote on yksi hyvä viestintäkanavaa, mutta vieläkin tärkeämpää on, että viestintä on toimivaa luokissa, tiimeissä, koulutusaloilla, toimipisteissä, toimipaikoilla ja koko Novidassa sekä kuntayhtymässä. Hyvä viestintä on jokaisen työyhteisömme jäsenen tehtävä.

Kevään perusopetuksen tutustumispäivät Novidassa
Voimassa olevat aluehallintoviranomaisen kokoontumisrajoitukset eivät koske oppilaitosten normaalia toimintaa. Tarvittaessa Novida järjestää kaikissa yksiköissä terveysturvallisesti perusopetuksen opiskelijoille tutustumiskäyntejä ja pienimuotoisia messuja, joissa myös työnantajat voivat esittäytyä. Tilaisuuksissa käytetään kasvomaskeja ja riittäviä turvavälejä. Kuntayhtymä seuraa huolella sairaanhoitopiirin ja aluehallintoviranomaisen määräyksiä ja suosituksia. Mahdollisista muutoksista Novidan toiminnassa tiedotetaan viipymättä. Lisätietoja antavat rehtorit.

Koronarokotukset ja kuntayhtymän henkilökunta
Kuntayhtymän henkilökunnan koronarokotukset toteutetaan hyvän ja toimivan käytännön mukaisesti työntekijän asuinkunnan toimesta. Kuntayhtymä ei osta rokotuspalveluita työterveyspalveluina. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan ammattiopiston lukuja vuodelta 2021
Hyvää alkanutta vuotta 2022 koko henkilökunnalle!
Vuosi 2021 päättyi ja on taas hyvä tarkastella lukujen valossa, minkälaista toimintaa meillä on vuoden aikana ollut. Alla joitakin poimintoja näistä.

  • Ammattiopiston alojen perustutkintojen opiskelijoiden opinnoista kertyi Novidalle 1 353 opiskelijavuotta, joista toteutui Loimaalla 799, Liedossa 122 ja Uudessakaupungissa 432.
  • Erityisen tuen opiskelijavuosia kertyi 261 opiskelijavuotta (19,3 % opiskelijoista), kun vuoden 2020 aikana niitä kertyi 192 (16,5 % opiskelijoista).
  • Opiskelijoiden majoituksesta kertyi opiskelijavuosia 6,8 kun vuoden 2020 aikana niitä kertyi 4,6.
  • Työvoimakoulutuksesta kertyi 38,0 opiskelijavuotta, kun vuoden 2020 aikana niitä kertyi 40,4.
  • Novidan alojen omista ammattitutkinnoista kertyi vuoden 2021 aikana 7,7 opiskelijavuotta, kun vuoden 2020 aikana niitä kertyi 12,5.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt

Yleisiä tiedotteita

Käyntikorttien tilaus
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus 23.1. mennessä alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä https://link.webropolsurveys.com/S/82B4B291CBAC9FA4

Kuvia ja tapahtumia

Turkulainen Elina Puranen opiskelee Loimaalla talotekniikkaa, johon kuuluu myös hitsaamista. Elina on työskennellyt 5 vuotta sairaanhoitajana. Nyt hän haluaa uuden ammatin, jossa pääsee tekemään töitä käsillä ja jossa työ on liikkuvaa. Elina haki Novidaan, koska koulu on sopivan kokoinen ja opetus on hyvää.

Jaana Lumme (vas.) ja Kirsi Mäki aloittivat Loimaalla opettajina sosiaali- ja terveysalalla.