Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Mukavaa kevätlukukautta
Tähän vuoteen sisältyy paljon uusia asioita, jotka tavalla tai toisella koskettavat meitä kaikkia. Kevään ja syksyn aikana useampia henkilöitä kuntayhtymän ja Novidan johdosta eläköityy ja kuntayhtymän uudistettu organisaatio aloittaa 1.8.2023. Uudistusta on valmisteltu huolella ja siinä on kuunneltu laajasti koko henkilökuntaa. Uudistus on meille suuri mahdollisuus rakentaa Novidasta entistäkin parempi oppilaitos. Tässä työssä tarvitsemme koko henkilökunnan apua ja tukea.

Kuntayhtymäjohtaja jää kevään aikana vanhuuseläkkeelle. Ennen eläkkeelle siirtymistä hän on vuosilomalla. Kuntayhtymäjohtaja huolehtii kevään aikana sellaisten asioiden tekemisestä ja hoitamisesta, joita on vaikea, tai joita ei ole järkevää siirtää sijaiselle. Kuntayhtymäjohtajan sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja.

Hiilipelto-viljelijäryhmät käynnistyivät Varsinais-Suomessa
Tieto käyttöön, hiili peltoon (HIILIPELTO) -hankkeen kaksi ensimmäistä pienryhmää käynnistyivät lokakuussa. Mukana on yhteensä 22 tilaa eri puolilta Varsinais-Suomea – monipuolisesti eri kokoisia ja erilaisia tiloja kasvituotannosta eläintuotantoon ja tavanomaisesta luomuun. Molemmissa ryhmissä on omat seurantatilat, joille tehtiin syksyllä NIR-analyysit kahdelta tai kolmelta viljelijän valitsemalta lohkolta. Näille lohkoille kohdistetaan erityisesti toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia hankkeen aikana. Lisäksi pilottitiloina toimivat Ammattiopisto Livian Tuorla Farm ja Novida Loimaan koulutila.
Lisätietoja MMM Ilmastoratkaisut ilmastoratkaisut@mmm.gov.fi

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Lehtori Jorma Mörsky aloittaa maatalousalan koulutuspäällikkönä
Jorma Mörsky on toiminut Kone- ja tuotantotekniikan opettajana ja aiemmin myös Myllykyläntiellä koulutuspäällikkönä. Jorma Mörsky toimii opettajan työnsä ohessa kevään 2023 ajan myös Hämeentien maatalousalan koulutuspäällikkönä. Iiro Aaltonen jatkaa Hämeentien logistiikan sekä Myllykyläntien auto- ja kone- ja tuotantotekniikan koulutuspäällikkönä sekä toimii osaksi myös opettajana. Lisätietoa asiasta antavat koulutuspäälliköt Mörsky ja Aaltonen.

Opiskeluhuollon Wilma -oikeudet hyvinvointialueille siirtymisen jälkeen
Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluiden tarjoamisesta alueen esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutukseen piirissä oleville oppilaille ja opiskelijoille. Opiskeluhuollon työ edellyttää tietoa oppilaana tai opiskelijana olosta ja muita asiakkuuden perustamisen kannalta välttämättömiä tietoja sekä mahdollisuutta viestiä esimerkiksi ajanvarausjärjestelyihin ja yhteistyöhön liittyen oppilaiden/opiskelijoiden, huoltajien sekä opetushenkilöstön kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on pyytänyt koulutuksen järjestäjiltä oppilas- ja opiskelijahuollon psykologeille ja kuraattoreille, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajille sekä oppilaitoksilla työskenteleville psykiatrisille sairaanhoitajille tai heihin rinnastettavissa oleville työntekijöille käyttöoikeudet koulutuksen järjestäjien hallinnoimiin työ- ja viestintäjärjestelmiin (Wilma ja vastaavat järjestelmät) ja niiden sisältämiin asiakastietoihin niiltä osin kuin tietojen käsittely on opiskeluhuollon työssä välttämätöntä. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä on tämän luvan myöntänyt. Lisätietoa asiasta antaa Novidan opiskeluhuoltotoiminnasta vastaava pedagoginen rehtori Petri Lähde.