Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ammatillisen koulutuksen rahoitusasetus
Vuoden alusta on tullut voimaan OKM:n asetus 1244/2020 ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista. Asetuksessa on tehty rahoitusosuuksien muutoksiin liittyviä teknisluonteisia tarkistuksia painokertoimiin, tarkennettu opiskelijapalautetta koskevia säännöksiä sekä lisätty asetukseen työelämäpalautetta koskevat säännökset.
Lausuntokierroksella 28.8.-21.9.2020 olleessa asetusluonnoksessa ehdotettiin muutoksia myös opiskelijavuoteen kuuluvia päiviä koskevaan sääntelyyn sekä tutkintojen, valmentavan koulutuksen ja majoituksen kustannuskertoimien tarkistamista toteutuneiden kustannusten perusteella. Näiltä osin asetusmuutos on otettu jatkovalmisteluun ja asetusmuutos tultaneen antamaan kevään 2021 aikana siten, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta lukien. Suosittelen tutustumista asetukseen, joka on luettavissa osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20201244
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä rehtorit.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan ammattiopiston lukuja vuodelta 2020
Jatkoa viime viikon tietoihin Novidan toiminnasta vuodelta 2020.
Ammattiopiston alat ovat kouluttaneet kokonaisten oppisopimuksien alojen perustutkintoja 44,18 opiskelijavuoden verran, kun niitä vuoden 2019 aikana kertyi 54,22. Tämän lisäksi on ollut siirtymäoppisopimuksia. Suurimmat koulutettavat oppisopimusmäärät tulivat Uudenkaupungin logistiikan varastopalveluiden koulutuksesta 14,64 opiskelijavuotta sekä sosiaali- ja terveysalalta Loimaalta 9,64 ja Uudestakaupungista 8,48 opiskelijavuotta.
Vuoden 2020 työvoimakoulutuksien 40,4 opiskelijavuodesta eniten saatiin Loimaan sosiaali- ja terveysalan 15,4 opv ja Loimaan liiketoiminnan 6,3 opv:sta. Novidan alojen hoitamista ammattitutkinnoista saimme yhteensä 12,47 opiskelijavuotta, joista eniten tuli maatalousalan at:stä 9,16 opv. Muita olivat sähkö- ja automaationalan at, tekstiili- ja muotialan at sekä tekstiilialan at. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt

Päälliköt tiedottavat

JoPeda- ja Turva-hankkeet käynnistyvät tammikuussa
JoPeda ja OikeusOsata Turva ovat OPH:n rahoittamia verkostohankkeita, jotka saivat positiivisen hankepäätöksen juuri ennen joulua. Molempien hankkeiden koordinaattorina toimii Etelä Savon Koulutus Oy, Esedu. Novidan JoPeda-hankkeen budjetti on n. 87 000 € ja aihealueena opiskelijan saaman palvelukokemuksen kehittäminen. OikeusOsata Turva -hankkeen budjetti on n. 29 000 € ja sisältönä turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Molempien hankkeiden toteutusaika on 1.1.2021 – 30.6.2022.
Lisätietoja antavat laatupäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Kuvia ja tapahtumia

Riina Heinonen (vas.) ja Laura Laukkanen aloittivat opettajina sosiaali- ja terveysalalla tammikuussa.