Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Organisaatiouudistus etenee aikataulun mukaisesti
Yhtymähallituksen asettama työryhmä, johon kuuluvat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat sekä talous- ja hallintojohtaja ja kuntayhtymäjohtaja, ovat kokoontuneet kaksi kertaa. Seuraava kokous on tämän viikon keskiviikkona ja toistaiseksi viimeisin kokous viikolla 4.

Työryhmä on käsitellyt uusien virkojen hakumenettelyä, haastatteluryhmien kokoonpanoja, mahdollisia ulkopuolisella yrityksellä teetettäviä soveltuvuusarviointeja, tehtävänkuvia siltä osin, kun niistä ei määrätä 1.8. voimaan tulevassa hallintosäännössä, palkkausta sekä virkojen täyttämistä. Valmistelun keskeneräisyyden vuoksi näistä asioista työryhmä ei vielä voi kertoa tarkempia yksityiskohtia.

Uusien päällikkötasoisten virkojen tehtäväkuvien valmisteluun ovat osallistuneet rehtorit, koulutuspäälliköt, johtoryhmä sekä hallituksen asettama työryhmä. Koska kyseessä on hallituksen perustamat uudet esimiesvirat, tulee hallitus päättämään tehtävänkuvista.

Työryhmän tavoitteena on, että virat voidaan laittaa hakuun helmikuun ensimmäisellä viikolla. Hakuaika virkoihin olisi noin kolme viikkoa ja valintapäätökset tehtäisiin maalis-huhtikuun aikana. Kaikki uudet virat on tarkoitus täyttää 1.8. alkaen.
Uusia virkoja varten on kuntayhtymän virkaluetteloon perustettu virat kuitenkin niin, että uusi virka korvaa kuntayhtymään aikaisemmin perustetun viran.

Täten kuntayhtymän virkojen, erityisesti hallinnollisten tehtävien virkojen, määrä ei kasva. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Viikkotiedotteen toimitusvastuu
Kuntayhtymäjohtajan vuosiloman aikana viikkotiedotteen toimitusvastuu siirtyy talous- ja hallintojohtajalle ja pedagogiselle rehtorille. Viikkotiedotteen toimitukseen ei saa tulla katkosta, ja nyt on hyvä tilaisuus samalla kehittää myös viikkotiedotteen sisältöä. Viikkotiedotteen julkaisemisesta vastaavat edelleen tuttuun ja hyvään tapaan Päivi Vihe ja Marko Merikanto.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Hyvää alkanutta vuotta 2023
Kalenterivuoden vaihtuessa on hyvä katsoa menneeseen vuoteen, peilata toimintaa tulevaan vuoteen sekä kurkistaa mitä uutta on luvassa. Aloitetaan menneen vuoden tilastoilla. Novidan ammatillisesta koulutuksesta kertyi 1819 opiskelijavuotta, joka koostui kaikkiaan 3 481 opiskelijan opiskelupäivistä. Lukiossa vuoden laskennallinen opiskelijamäärä oli 203 (v. 2021 208). Ammatillisen puolen toimipaikkakohtaiset opiskelijavuodet olivat: Loimaan 773 (v. 2021 783 opv), Liedon 184 (v. 2021 157 opv) ja Uudenkaupungin 474 (v. 2021 418 opv) opiskelijavuotta. Suurimmat alamme olivat sosiaali- ja terveysala 284 opv, sähkö- ja automaatioala 199 opv, logistiikka 165 opv ja liiketoiminta 162 opv.

Novidan omien alojen hoitamia oppisopimuksia oli 75 opiskelijavuotta (v. 2021 41 opv), joista peräti 50 kerääntyi sosiaali- ja terveysalalta. Työvoimakoulutuksista kertyi 17 opiskelijavuotta (v. 2021 38 opv), joista selkeästi eniten Uudenkaupungin sosiaali- ja terveysalalta 6 opv. Kokonaisuudessaan oppisopimusopiskelijoiden opinnoista kertyi 259 opiskelijavuotta (v. 2021 219 opv). Lisäksi työelämäpalveluiden kautta kertyi 220 opv ammattitutkinnoista (v. 2021 355 opv) sekä 139 opv erikoisammattitutkinnoista (v. 2021 204 opv).

Ammatillisten perustutkintojen osalta Novidan opiskelijoiden opintojensa kesken päättäneiden eroprosentiksi muodostui 9,8 %, kun se v. 2021 oli 10,8 % – näistä negatiivisia oli 5,8 % (v. 2021 6,5 %). Lukiossa kokonaiseroprosentti oli 2,2 % (v. 2021 4,8 %), joista negatiivisia 0,7 % (v. 2021 0,7 %).

Vuoden 2022 ns. 2. lisämääräraha sekä valtionosuus vuodelle 2023 sisältävät vuodelle 2023 merkittävän lisän opetustoiminnan tukemiseen. Saimme rahoitusta lisääntyneeseen lähihoitaja-koulutukseen, ukrainalaisten tukemiseen aloille siirryttäessä sekä Tuva-koulutukseen. Lisäksi saimme rahoitusta koronan aiheuttamien opiskeluvajeiden paikkaamiseen sekä erillisrahoituksen kahden mielenterveyspalveluiden osaajan palkkaamiseen tälle vuodelle. Olemme rekrytoimassa lisähenkilöstöksi kaksi erityisopettajaa sekä kahdeksan uutta ammatillista ohjaajaa.

Opiskeluhuollon teemoiksi on valittu vuodelle 2023 seuraavat aiheet: Nollatoleranssi kiusaamisiin, Tuva kehittäminen ja ukrainalaisten aloille tukeminen sekä opiskeluhuoltopalvelujen kehittäminen yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Yleisiä tiedotteita

Käyntikorttien tilaus
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus viimeistään 29.1. alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä.

Kuvia ja tapahtumia

Novidan Liedon toimipaikka oli edustettuna Kaarinan REKRY-messuilla 12.1.2023

Pysäköinninvalvoja chillailee lämpötolpan päällä Myllykyläntiellä.