Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Tervetuloa töihin
Kuntayhtymä puolesta toivotan kaikille oikein antoisaa syyslukukautta. Oppivelvollisuusiän nousu ei tuo Novidaan merkittävää opiskelijalisäystä. Muutamilla aloilla on edelleen vapaita opiskelupaikkoja, mutta jatkuvan haun kautta näillekin paikoille tulee täydennystä. Myös lukion aloittavien määrässä on pientä laskua.

Kiinteistöjä kunnostettu
Kesän aikana Novidan kiinteistöissä tehtiin pienehköjä perusparannuksia ja urakat valmistuivat määräajalla ennen lukukauden alkua. Kiitos kiinteistöpäällikkö Kylä-Kauselle, joka pitää osan kesälomistansa vasta syksyllä.

Maksuton toinen aste
Kuntayhtymän IT-tuki on kevään ja kesän aikana huolehtinut toisen asteen maksuttomuuteen liittyvistä laitehankinnoista. Lukiolaiset saavat käyttöönsä henkilökohtaiset tietokoneet ja ammattiin opiskelevien käytössä on opetuksen sitä edellyttäessä tietokoneet. Maksuton toinen aste toi kuntayhtymälle lisäkustannuksia, joista kaikkia ei muutoksen tuoma valtionosuus ainakaan vielä tässä vaiheessa kata. Parin vuoden päästä pystymme tarkemmin arvioimaan valtionosuuden kattavuutta.

Opiskelija-asuntola
Opiskelija-asuntolaan otetaan edelleen Hämeentiellä opiskelevia maatalousalan ja logistiikka-alan opiskelijoita. Valitettavasti muiden alojen opiskelijoille emme pysty asuntolapaikkoja tarjoamaan. Tänä syksynä tyttöjen asuntolassa on aikaisempaa enemmän asukkaita, mutta poikien asuntolassa on vielä hyvin tilaa. Asuntolanhoitajana on 1.8. alkaen aloittanut Hämeentien toimipaikan työntekijä Seija Sahla. Opiskelijat asuntolaan ottaa pedagoginen rehtori.

Uusia työntekijöitä
Kuntayhtymässä on aloittanut runsaasti uusia työntekijöitä. Monet heistä ovat määräaikaisissa tehtävissä ja heidän rekrytointiin on saatu ministeriöltä määräaikainen rahoitus. Uusia työntekijöitä tullaan esittelemään mm. viikkotiedotteessa.

Yhtymävaltuusto ja -hallitus
Kuntayhtymän uusi yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus aloittavat elo-syyskuun aikana. Jäsenkuntamme eivät vielä ole vahvistaneet henkilövalintoja, ja paikat ovat poliittisten ryhmien valmistelussa. Oletettavaa on, että hallituksen puheenjohtaja tulee edelleen Loimaalta ja valtuuston puheenjohtaja Uudestakaupungista. Kuntayhtymän johto tulee perehdyttämään erityisesti uudet luottamushenkilöt tulevaan tehtäväänsä.

Covid-19
Koronaepidemia ei vain ota hellittääkseen ennen kuin riittävän moni on saanut kaksi rokotetta. Olemme kääntyneet Novidan toimipaikkojen kuntien terveydenhoidon puoleen ja ehdottanut, että kunta järjestäisi keskitetysti rokotukset kaikille Novidan opiskelijoille hänen kotikunnasta riippumatta. Asia etenee, mutta rokotteiden määrän vähäisyys tuo siihen viivettä. Valtakunnallisesti on myös esitetty toiveita kaikkien opetusalalla työskentelevien henkilöiden rokotusten nopeuttamisesta. Johtoryhmä seuraa huolella sairaanhoitopiirin, aluehallintoviraston, ministeriöiden ja THL:n määräyksiä ja suosituksia ja kokoontuu viikoittain ja tarvittaessa useamminkin päättämään asiasta. Kuntayhtymä tiedottaa koronatilanteesta ja sen vaikutuksista kuten aikaisemminkin eli Wilma-viestillä opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle. Tiedote julkaistaan myös Novidan www-sivuilla.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Hyvää lukuvuoden 2021 – 2022 alkua
Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta! Toivottavasti olette nauttineet tällä kertaa poikkeuksellisen lämpimästä kesästä. On aika suunnata katseet jälleen opiskelijoiden opetukseen, ohjaukseen ja tukemiseen. Valitettavasti tuo pandemia ei päästä meitä helpolla ja joudumme ottamaan sen huomioon kaikessa toiminnassamme. Opiskelu kuitenkin pyritään järjestämään lähiopetuksena kaikin mahdollisin turvallisuutta edistävin keinoin.

Pyrimme vaikuttamaan opiskelijoiden rokotuskattavuuteen ja korostamme yleisten turvallisuusohjeiden huomioimista. Yleiseen hyvinvointiin liittyy kuitenkin myös yhteisöllisyyden tunne. Lukuvuoden yksi opiskeluhuollon teema onkin tuon huomioiminen ottaen kuitenkin huomioon vallitseva pandemiatilanne. Henkilökunnan työhyvinvointia kehittämään perustetaan toimipaikat kattava työryhmä, joka miettii tapoja henkilökunnan jaksamisen parantamiseksi.

Uusina asioina lukuvuoteen on vuoden alusta voimaantullut oppivelvollisuusiän nouseminen sekä lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Oppivelvollisuusiän nousemiseen liittyen on jo järjestetty henkilökunnalle koulutusta ja tullaan syksyn aikana antamaan vielä kolmen puolikkaan päivän ajan.
Mukavaa lukuvuotta koko henkilökunnalle, Petri Lähde, pedagoginen rehtori

Oma polku -hankkeelle uusi uraohjaaja
Loimaan uraohjaaja vaihtui. Riitta Ahlqvist siirtyi toisiin työtehtäviin ja hänen tilallaan aloitti 2.8. Sanna Lella.

Päälliköt tiedottavat

Vauhdittamo aloittaa toimintansa
Vauhdittamo on tukea ja nopeampia opiskelupolkuja hakevien opiskelijoiden ja opettajien kohtaamispaikka. Vauhdittamojen aikatauluja ovat:

Uusikaupunki (luokkatila B224)
Tiistaisin klo. 12.00 – 16.00
Keskiviikkoisin klo. 10.15 – 15.00
Torstaisin klo. 12.00 – 16.00

Loimaa
Myllykylässä (luokkatila M307)
Tiistaisin klo. 12.00 – 16.00
Keskiviikkoisin klo. 12.00 – 16.00

Turuntiellä
Torstaisin klo. 14.00 – 16.00 (kokeiden ja tehtävien suoritus)

Hämeentiellä
Ilmoitetaan myöhemmin.

Lieto
Keskiviikkoisin klo. 14.00 – 16.00

Näiden lisäksi palvelee etäVauhdittamo, joka on auki maanantaisin klo. 14.00 – 17.00
EtäVauhdittamossa erityisopettaja on opiskelijoiden etätukena.
Lisätietoa antavat koulutuspäälliköt Suvi Laurikkala, Timo Kulmala ja Paula Kairinen.

Yleisiä tiedotteita

Käyntikorttien tilaus
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus 23.8. klo 12 mennessä alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä.

Kuvia ja tapahtumia

Henkilökuntaa koulutettiin ensiaputaitoihin Loimaalla 5.8.