Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Hyvää alkusyksyä
Kuntayhtymä ja viikkotiedotteen toimitus toivottavat kaikille novidalaisille menestystä tulevalle lukuvuodelle. Viikkotiedotteessa esitellään kuntayhtymän uudet työntekijät, kerrotaan lähiajan tärkeimmistä tapahtumista ja Novidaa koskevista asioista.

Kuntayhtymän organisaation kehittäminen
Virkamiehistä koostuva valmisteluryhmä kokoontui 4.8. Tämä oli ryhmän 21. kokous. Ryhmä tulee esittämään kuntayhtymän organisaatioksi 1.8.2023 alkaen kolmea eri vaihtoehtoa: nykyinen organisaatiomalli, nykyisestä mallista paranneltu malli ja ns. matriisimalli.

Syksyn aikana organisaation kehittämistyö etenee seuraavasti:
1. Virkamiestyöryhmän ehdotukset esitellään yhtymähallituksen ja yhtymävaltuuston puheenjohtajille.
2. Virkamiestyöryhmän ehdotukset esitellään kuntayhtymän pääluottamusmiehille (JUKO, JHL, JYTY)
3. Virkamiestyöryhmän ehdotukset esitellään koko kuntayhtymän henkilökunnalle.
4. Henkilökuntaa kuullaan virkamiestyöryhmän ehdotuksista.
5. Ehdotukset esitellään yhtymähallitukselle ”hallituksen iltakoulussa”
6. Yhtymähallitus saa tiedoksi organisaatiotyöryhmän ehdotukset 30.8. kokouksessa.
7. Yhtymähallitus käsittelee organisaatiouudistusta 27.9. kokouksessa.
8. Yhtymähallitus päättää organisaatiosta 25.10 kokouksessa.
9. Jos muutoksia nykyiseen organisaatioon tehdään, yhtymävaltuusto päättää 1.8.2023 voimaan tulevasta organisaatiosta marras-joulukuun 2022 kokouksessa.
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä rehtorit.

Ostolaskujen kierrätys
Laskujen käsittely kestää Novidassa liian pitkään, laskuja menee maksuun eräpäivän jälkeen ja niistä aiheutuu ylimääräisiä korkomenoja. Ostolaskujen kierrätysprosessissa on kehitettävää.

Kuntayhtymän työryhmä käsitteli ongelmaa 10.6. kokouksessa. Ongelman poistamiseksi päätettiin seuraavista menettelyistä ostolaskujen hyväksynnässä:
– tavaran/palvelun tilaaja vastaanottaa ja tiliöi laskun viipymättä sen saavuttua
– tavaran tilaajana ja vastaanottajana tai laskujen käsittelijänä ei voi olla ammatillinen ohjaaja
– syksyllä 2022 ohjeistetaan opettajia laskujen käsittelystä
– ostolaskujen kierrätystä tullaan seuraamaan syksyn aikana
– viimeistään vuoden 2022 lopulla työryhmä pitää asiasta seuraavan palaverin
Lisätietoja antavat rehtorit ja talous- ja hallintojohtaja.

Sähköä käyttävien kulkuneuvojen lataaminen
Sähkötoimisten kulkuneuvojen määrä kasvaa verkkaisesti ja tämä näkyy myös kuntayhtymän henkilökunnan keskuudessa. Kuntayhtymässä on pienimuotoisesti kokeiltu sähköajoneuvojen lataamista niin sanotuista auton lohkolämmittimien sähkötolpista. Kokeilusta on saatu vaihtelevia tuloksia ja koska tätä palvelua on osin käytetty väärin ja koska sitä ei pystytä kaikille tarjoamaan, johtoryhmä päätti luopua kokeilusta. Kaikkien sähkötoimisten kulkuvälineiden lataaminen kuntayhtymän sähköllä on ehdottomasti kielletty 1.8.2022 alkaen. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Hyvää lukuvuoden alkua
Lukuvuotta 2022 -2023 aloiteltiin Turun Aurigassa opetushenkilöstön suunnittelupäivällä. Päivän aikana kuultiin Positiivisesta pedgogiikasta Piia Kiikerin johdolla, jaettiin kunnallisesta palvelusta ansaittuja ansiomerkkejä. Pedagoginen johto esittäytyi, erityisopettajat Mia Raitanen ja Katja Hakala kertoivat erityisen tuen teemavuoden asioista, apulaisrehtori Juha Jokinen kertoi Tuva -koulutuksesta sekä Vakiotien uusista tiloista yhdessä koulutuspäälliköiden Aleksi Lehikoisen ja Paula Kairisen kanssa. Koulutuspäällikkö Kari Valtanen esitteli Novidan turvallisuuden vuosikellon sekä kertoi alojen käyttöön otettavista turvavälineistä. Lopuksi pedagoginen rehtori Petri Lähde kertoi organisaatiouudistuksen aikataulusta sekä Novidan vuoden 2023 teemasta, joka on jatkuvan oppimisen koulutustuotteisiin panostaminen. Lisätietoa päivästä antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Yleisiä tiedotteita

Käyntikorttien tilaus
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus viimeistään 17.8. alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä https://link.webropolsurveys.com/S/DE931AEBDBA1F3BF

Primusryhmä tiedottaa
Opiskelijapalaute
Opiskelijan päättökysely lähetetään 1.9.2022 alkaen sähköpostin lisäksi tekstiviestillä. Opiskelijan valmistuessa vastuuopettajan tulee tarkistaa opiskelijan sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron ajantasaisuus.

Uusia syksyn aikana käyttöön otettavia toimintoja Wilmassa
Koulutus- ja oppisopimuslomakkeilla otetaan käyttöön seuraavat toiminnot:
– työpaikkajakson osa-aikaisuuden kirjaaminen
– keskeytyksen kirjaaminen
– purkamisen kirjaaminen
– opintososiaalisten etujen kartoittaminen (vain oppisopimus)

Lisäksi myöhemmin syksyllä ovat tulossa opetuksen ja ohjauksen kirjaaminen HOKS:iin sekä TUVA:an liittyviä toimintatapoja. Näihin toteutus on vielä kesken ja tiedotetaan myöhempänä ajankohtana.

Opintososiaaliset etuudet
Oppisopimusopiskelijan opintososiaalisten etuuksien hakeminen, käsittely ja hyväksyminen tullaan tekemään jatkossa sähköisesti.
Uusien toimintojen käyttöönotosta tiedotamme ja ohjeistamme lähiaikoina.
Lisätietoja antaa Novidan primus-palvelut

Kuvia ja tapahtumia

Liiketoiminnan tiimissä Loimaalla uutena opettajana aloitti Anna Paija.

Laura Lehmuskoski Ukin liiketoiminnan päätoiminen tuntiopettaja 1.8.2022 alkaen

Julia Hyytiäinen on aloittanut Loimaan toimipaikan äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan vakituisessa virkasuhteessa.

Annika Lehto aloitti Novidassa hankekoordinaattorina 2.8.

Teija Venäläinen toimii Loimaan Myllykyläntien ja Turuntien siivoojana.

Sosiaali- ja terveysalan tiimissä Loimaalla uutena opettajana aloitti Sini Puosi.

Seija Jylhä aloitti Loimaalla hanketyöntekijänä 2.8.

Sarah Lindahl aloitti Ukissa sivutoimisena liikenneopettajana 3.8.2022

Opinto-ohjaaja Ulla Mellin aloitti Turuntiellä 1.8.2022

Uudenkaupungin toimipaikassa aloitti kielten- ja Vauhdittamo-opettajana Pirkko Aalto (vas.), ammatillisena erityisopettajana Timo Laitinen (keskellä) ja sosiaali- ja terveysalan ammatillisena ohjaajana Nina Karavatski-Alsila.