Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kasvomaskien käyttö
Novidan henkilökunta käyttää työpaikalla kasvomaskeja tai -visiiriä. Niille työntekijöille, jotka eivät voi ottaa kahta rokotusta, työnantaja antaa FFP2-tason kasvomaskin. Näiden jakaminen aloitetaan heti kun tilaus on saapunut. Opiskelijoiden tulee edelleen itse hankkia kasvomaskit ja niiden käyttämiseen on vahva suositus. Novida ryhtyy jakamaan kasvomaskeja oppitunnin alussa niille opiskelijoille, jotka ovat unohtaneet maskin kotiin. Lisätietoja antavat rehtorit.

Novidan opiskelijoiden rokotukset alkoivat
Opiskelijoiden rokottaminen alkoi Uudessakaupungissa Novidan toimipisteessä viime perjantaina ja jatkuvat 18. ja 24.8. Rokotus on vapaaehtoinen ja kaupunki rokottaa kaikki halukkaan Novin Ukin toimipaikan opiskelijat kotikunnasta riippumatta. Novidan tiloissa toimivan kaupungin lukion opiskelijat rokotetaan 20.8. Asiasta on tiedotettu opiskelijoita ja heidän huoltajiansa. Loimaan toimipaikan ja Liedon toimipisteen opiskelijoiden mahdollisesta rokotuksista emme vielä ole saaneet tietoa.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Uusien työntekijöiden perehdytystilaisuus
Tilaisuus järjestetään työsuojelupäällikön ja talous- ja hallintojohtajan toimesta perjantaina 20.8.2021 klo 14.00–15.30 Teams-kokouksena. Aiheina kuntayhtymän yleiset asiat, palkanmaksuasiat, kuntayhtymän talous-, työsuojelu- ym. henkilöstöasiaa. Nyt syksyllä aloittaneet tulevat saamaan teams-kutsun sähköpostiinsa viimeistään keskiviikkona 18.8. Jos työntekijä ei ole ollut aikaisemmin kyseisessä perehdyttämistilaisuudessa ja kutsua ei ole keskiviikkoon mennessä tullut – voi ilmoittautua perehdytykseen laittamalla sähköpostia osoitteeseen jukka.haapala@novida.fi.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Työelämäpalvelujen koulutussihteeri Eliisa Laurila

Uusi koulutussihteeri työelämäpalveluihin
Eliisa Laurila aloittaa työnsä koulutussihteerinä työelämäpalveluissa 23.8. Eliisan toimipiste tulee olemaan Hämeentiellä.

Oppivelvollisuusiän nousemisen prosessit
Webinaari perjantaina 6.8. pidetystä oppivelvollisuusiän nousemiseen liittyvistä prosesseista on nähtävillä Teams:ssä Oppivelvollisuusiän nouseminen -tiimin tiedostoissa. Lisätietoa asiasta antavat rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Yleisiä tiedotteita

Uusia työntekijöitä Novidassa

Loimaalla

Mika Lehtinen, Myllykyläntien talotekniikan ja yto-aineiden opettaja

Outi Vauhkonen, työelämäkoordinaattori, Hämeentien toimipiste.

Tiina Mäkilä, opintosihteeri Myllykyläntien toimipiste.

Tiina Niemi, Myllykyläntien siivoja

Kari Tikkanen, Myllykyläntien rakennusalan ammatillinen ohjaaja

Lasse Ylinen, Myllykyläntien rakennusalan ammattimies


Uudessakaupungissa

Jari Heino, kone- ja tuotantotekniikan opettaja

Sarah Lindahl, liikenneopettaja logistiikka-ala

Teemu Salonen, liikenneopettaja logistiikka-ala

Topias Busk, logistiikka-alan ammatillinen ohjaaja

Pirjo Koskensalo, ruokapalvelutyöntekijä opiskelijaravintola