Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Loimaan kaupunki kuulee Novidasta
Kaupunginhallitus on kutsunut kuntayhtymäjohtajan kertomaan Novidan ajankohtaisista asioista hallituksen kokouksen alkuun tänään maanantaina klo 17.00 kaupungintalolle.

Yhtymävaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajat
Virkamiestyöryhmä esittelee mahdolliseen organisaatiouudistukseen valmistellut kolme mallia puheenjohtajille tiistaina 23.8. klo 16.30.

Yhtymähallituksen kokous
Yhtymähallituksen ensi viikon tiistain kokouksen esityslista lähtee poikkeuksellisesti vasta tämän viikon loppupuolella. Totutusta poikkeava ajankohta johtuu virkavapaasta. Hallintosäännössä todetaan, että lista tulee toimittaa neljä päivää ennen kokousta. Esityslistalla ovat seuraavat asiat:
– osavuosisuunnitelma 2/2022
– valtuuston päätösten toimeenpano
– kuntayhtymän organisaation kehittäminen 2023
– täyttölupa opintosihteerin tehtävään 12.9.2022 alkaen toistaiseksi (Uki)
– viranhaltijapäätökset
– tiedoksiantoasiat

Lukion erityinen koulutustehtävä
Kuntayhtymä jätti OKM:lle hakemuksen luonnontiedelukion erityisestä koulutustehtävästä 1.8.2023 alkaen. Vaikka lupaa ei tähän mennessä ole saatu, on Novidan lukion erikoistumisella merkittävä alueellinen vaikutus. Lukiossamme toimii luonnontiedelinja. Lisätietoja antavat lukion rehtori ja kuntayhtymäjohtaja.

Novidan aikuislukio
Lukion toimintaa on laajennettu aikuislukiolla, johon otetaan opiskelijoita syksystä alkaen. Lisätietoja antaa lukion rehtori ja opinto-ohjaaja.

Liedon Vakiotien toimipiste
Talous- ja hallintojohtaja on allekirjoittanut Vakiotien kiinteistön omistajan kanssa vuokrasopimuksen toimistotiloista Novidan työelämäpalveluja varte. Tilat sijaitsevat samassa rakennuksessa, johon siirtyvät Liedon logistiikan ja sähköalan koulutukset. Lisätietoja antavat talous- ja hallintojohtaja sekä pedagoginen rehtori.

Kuvia ja tapahtumia

Karita Leino aloitti koulutussuunnittelijana työelämäpalveluissa 15.8.

Liedon tuvan ja soten opiskelijoiden koulupäivä Ruissalossa.