Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän luottamuselimet
Loimaalla 26.8. 2021 käydyissä jäsenkuntien välisissä neuvotteluissa päätettiin, että yhtymävaltuustoon kuntakohtaiset paikat jakaantuvat perussopimuksen mukaisesti seuraavasti: Aura, Huittinen, Koski, Lieto, Marttila ja Oripää 2 paikkaa/kunta, Pöytyä 4 paikkaa, Loimaa ja Uusikaupunki 6 paikkaa/kunta.
Kunnanvaltuustot valitsevat edustajat yhtymävaltuustoon. Kunnat päättävät itse edustajien poliittisesta edustavuudesta. Jokaisen kunnan tulee huolehtia valinnassaan siitä, että laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toteutuu. Yhtymävaltuuston puheenjohtaja tulee Uudestakaupungista, 1 vpj. Loimaalta ja 2 vpj. Pöytyältä.
Yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan osalta neuvottelut jatkuvat torstaina 9.9. 2021 klo. 18.00 Loimaalla Myllykyläntiellä. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Kuntayhtymä mukaan AKKE-rahoitushakuun
Johtoryhmä päätti, että olemme mukana osatoteuttajana Etelä-Pohjanmaan liiton rahoittamassa ja koulutuskuntayhtymä Brahen koordinoimassa AKKE-rahoitteisessa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseen tarkoitetussa hankkeessa. Loimaan ja Ukin kanssa sovittiin, että omarahoitusosuus jaetaan kolmistaan. Osatoteutuksen budjetti on n. 107 000 euroa. Hanke alkaa 1.1.2022 ja kestää 18 kuukautta. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.

Kopit-palstalla väärää tietoa
Loimaan lehden viime torstaina 26.8. ilmestyneessä Kopit-mielipidepalstalla annettiin väärää tietoa Novidan lukion toiminnasta. Rehtorin vastine oli lauantain lehdessä. Asiasta on keskusteltu myös lehden päätoimittajan kanssa.

Lukiokoulutuksen yksikköhinnan harkinnanvarainen korotus
Kuntayhtymä hakee harkinnanvaraista korotusta. Perusteluna on mm. luonnontiede- ja urheilulinjan kustannukset, lievästi laskeva opiskelijamäärä sekä vuosittain käytettävä n. 500 000 euron lisärahoitus laadukkaan lukion ylläpitokustannuksiin. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja lukion rehtori puh. 050 512 6049.

Etätyö
Kuntayhtymäjohtajan syksyllä 2020 asettama työryhmä on saanut työnsä valmiiksi ja tulee lähiaikoina jättämään kuntayhtymäjohtajalle ehdotuksen etätyökäytännön hyödyntämisestä kuntayhtymässä. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Jukka Haapala puh. 040 900 1322.

Ajopäiväkirjat
Johtoryhmä on kiinnittänyt huomiota kuntayhtymän ajoneuvojen ajopäiväkirjojen puutteellisiin merkintöihin ja edellyttää, että ajopäiväkirjat täytetään erityisen huolella. Kuntayhtymän on ajopäiväkirjalla pystyttävä osoittamaan verottajalle, että verohelpotuksia saadulla ajoneuvolla on ajettu ainoastaan kuntayhtymän työtehtäviin määrättyjä ajoja. Ajopäiväkirja on virallinen asiakirja, joka tulee säilyttää kuusi vuotta tilikauden päättymisestä. Ajopäiväkirjaa koskevat tarkat määräykset ja mahdolliset tahalliset laiminlyönnit ovat rangaistava teko. Ajopäiväkirjaan merkitään ajon alkamis- ja päättymisaika, alkamis- ja päättymispaikka sekä tarvittaessa ajoreitti, matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa, matkan pituus, ajon tarkoitus ja selkeästi tunnistettava auton käyttäjä. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Arvio Novidan vuoden 2021 opiskelijavuosista ja -määristä
Välitilinpäätösasiakirjaan laadittiin jälleen arvio kuluvan vuoden opiskelijavuosista ja -määristä. Tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi oli OKM asettanut Novidalle 1776 opiskelijavuotta, joista 45 kohdennettiin työvoimakoulutukseen, viisi maahanmuuttajille suunnattuun koulutukseen sekä 69 lähihoitajien lisäkoulutukseen. Ammattiopiston vuosityöajan toteutumat ajalla 1.1.-24.8. olivat alojen perustutkinnoista 686 opv, työvoimakoulutuksista 26 opv, oppisopimuskoulutuksista 141 ja omaehtoisista at- ja eat-koulutuksista 250 opv.
Laskennallisesti opiskelijavuosiksi toteutunee noin 1950 opiskelijavuotta, joka on lähes 200 enemmän kuin tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Novidan rahoitus on turvattu nykyisen laajuisena kahden vuoden päähän. Hienoa työtä koko Novidan henkilökunnalta jälleen kerran. Lämmin kiitos siitä!

Lukion arvioitu opiskelijamäärä tälle vuodelle on 219 opiskelijaa.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit

Yleisiä tiedotteita

Laakerihankkeen kutsu Erityinen tuki ja työelämä -tapahtumaan ja Yhteistyöllä osaajia -diplomien jakotilaisuuteen.

Uusia työtekijöitä Liedon toimipaikassa

Monika Lindström-Uuttu, opettaja, sosiaali- ja terveysala

Josefiina Rausmaa, opettaja, englanti ja ruotsi, Novidan kv-vastaava

Anne-Mari Seppälä, opettaja, sosiaali- ja terveysala

Helena Lähde, sivutoiminen opettaja, matematiikka ja TDY

Kari Raikunen, opettaja, talonrakennus

Mika Kortelainen, opettaja, sähkö- ja automaatioala

Kuvia ja tapahtumia

Liedossa juotiin rakennusalan opettajan Pertti Hirvosen eläkekahvit torstaina 26.8.