Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Koulutuskuntayhtymän organisaatio
Organisaation kehittämistä valmistellut työryhmä on lähettänyt koko kuntayhtymän henkilökunnalle sähköpostiviestin, josta pääsee kertomaan oman henkilökohtaisen suosikkinsa kolmesta eri vaihtoehdosta. Vastausaikaa on perjantaihin 9.9. klo 12.00 saakka. Kaikkiin malleihin liittyy yksityiskohtia, joita pitää vielä valmistelun aikana selventää. Yhtymähallitus tulee viimeistään lokakuun kokouksessa päättämään, millaisella organisaatiomallilla toimimme 1.8.2023 alkaen. Lisätietoja antavat valmisteluryhmän jäsenet.

Dynasty-asianhallintajärjestelmä
Kuntayhtymä ottaa 15.9. käyttöön Dynasty10 -version ja aikaisempi Dynasty6 -versio poistuu käytöstä. Päivitettyyn järjestelmään sisältyy myös sähköinen arkistointi. Kuntayhtymän kaikissa viranhaltijoiden- ja toimielinten päätöksissä sekä virallisissa kokouksissa on vuodesta 2012 alkaen käytetty Dynasty-asianhallintajärjestelmää. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Kuntamarkkinat 2022
Kuntayhtymäjohtaja on kutsuttu Kuntaliiton vuosittain järjestämille Kuntamarkkinoille 14.9. esittelemään kunta-alan innovaatiotoiminnan johtamista, koordinointia, yhteistyötä sekä innovointivalmiuksien tukemista case-esimerkillä ”Koko maakunnan kattava Ennakointiakatemia” Lounais-Suomessa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan työelämälle sivusto on päivitetty
Työelämälle sivuston päivityksessä halutaan huomioida erityisesti työpaikkaohjaajia ja palvelujen saavutettavuuden helppoutta.
Työpaikkaohjaajalle-sivulla on suoria linkkejä niin laakeri.infon kuin ohjaan.fin sivuille, joista löytää vinkkejä erilaisiin arjen ohjaustilanteisiin. Lisäksi sivuilta löytyy työpaikkaohjaajakoulutusten ajankohdat niin meillä Novidassa kuin muualla Varsinais-Suomessa sekä työelämässä oppimisen muistilistat.

Työelämää palvellaan tyoelamalle@novida.fi sähköpostiosoitteesta ja numerosta 040 132 1020. Palvelua voi hyödyntää esimerkiksi kanavana ilmoittaa avoimista työpaikoista opiskelijoille. Palvelun käyttöönotosta vastaavat Hanna Reunanen, Laura Kajander ja Outi Vauhkonen. Päivitys liittyi OPH:n JoPeda-hankkeeseen, jossa on kehitetty työelämäyhteistyön prosesseja.

Kuvia ja tapahtumia

Julia Kovalchuk toimii Tuva-koulutuksen ammatillisena ohjaajana Uudenkaupungin toimipaikassa. Pääosin Julia työskentelee ukrainalaisten nuorten ryhmässä.

Helena Anttila, media-alan uusi opettaja Turuntiellä Loimaalla

Maryna Ziuz aloitti englannin kielen sivutoimisena tuntiopettajana Uudenkaupungin toimipaikassa.

Liedon lähihoitajaopiskelijat sairaanhoitotyössä toimimisen oppitunnilla.