Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Työpaikoilta kerättävä palaute

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä otettiin käyttöön 1.7.2021 alkaen.  Työelämäpalaute koostuu kahdesta kyselystä, joista ensimmäinen Työpaikkaohjaajakysely lähetettiin ensimmäisen kerran 16.7.2021 kaikille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella ja joiden opiskelijoiden työpaikkajaksoja päättyi ajalla 1.7.-15.7.2021. Palaute kysytään vastuullisilta työpaikkaohjaajilta. Toinen Työpaikkakysely lähetetään työnpaikoille ensimmäisen kerran tammikuussa 2022. Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä ammatillisen oppilaitoksen toimintaan järjestää koulutusta yhteistyössä työelämän kanssa. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa.

Työelämäpalaute on määritelty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 g §:ssä yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.

Novidan työpaikkaohjaajien antama vastausprosentti on ollut kasvusuunnassa ja on tällä hetkellä 41%.

Koonti Novidan tämän hetken, rahoitukseen vaikuttavien väittämien tuloksista. Vastaukset annetaan asteikolla 1-5.

Väittämä Vastausten keskiarvo
Yhteistyö oppilaitoksen kanssa oli sujuvaa. 4,24
Oppilaitos varmisti etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen (esimerkiksi aiempi osaaminen, työelämävalmiudet, sopivuus opintojen vaiheeseen ja urasuunnitelmiin). 3,81
Oppilaitos varmisti, että työtehtävät edistävät opiskelijan oppimista suunniteltujen tavoitteiden mukaisesti. 4,13
Oppilaitos varmisti, että työpaikkaohjaajilla / mentorilla oli tiedossa opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS) kirjatut tavoitteet. 4,09
Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan oppimisen ohjaamiseen. 3,65
Oppilaitos tarjosi riittävästi tukea opiskelijan osaamisen kehittymisen arvioimiseen ja palautteen antamiseen opiskelijalle. 3,56
Oppilaitoksella on kyky kehittää työelämässä oppimista saamansa palautteen perusteella. 3,83
Olen tyytyväinen oppilaitoksen toimintaan järjestää työelämässä oppimista. 4,13

Lisätietoa asiasta antavat työelämäkoordinaattori Outi Vauhkonen, laatupäällikkö Anne Mähönen ja rehtorit

Kuvia ja tapahtumia

Loimaalla Lasten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan opiskelijat toteuttivat toiminnallisen metsäretken Touhulan päiväkodin ”viskareille” Alastarolla. Tapahtumassa etsittiin Aino-pupun kadonnutta ystävää. Erilaisten tehtävien avulla lapset lopulta löysivät Nallen, joka lähti lasten iloksi heidän mukaansa päiväkotiin. Sää suosi retkeilijöitä ja Nallen löydyttyä oli vielä mukava yhdessä nauttia pientä retkievästä.

Pia Murto aloitti sosiaali- ja terveysalan opettajana Uudessakaupungissa.