Rehtorit tiedottavat

Novidaan uudet turvallisuuskoordinaattorit
Novidan turvallisuusasioita ansiokkaasti kehittäneiden Kari Valtasen ja Mari Laihosen jäätyä eläkkeelle, valittiin toimipaikkoihin uudet turvallisuuskoordinaattorit.

Turvallisuuskoordinaattorin työnkuva
• osallistuu oman toimipaikan ja Novidan turvallisuusryhmän toimintaan
• vastaa yhdessä koulutuspäällikön kanssa pelastussuunnitelman tarkastamisesta ja päivittämisestä lukuvuoden käynnistyessä sekä toiminnan muuttuessa
• osallistuu sekä opiskelijoiden että henkilökunnan koulutusten ja harjoitusten suunnitteluun ja toteutukseen
• osallistuu palotarkastuksiin ja niistä aiheutuvien korjaavien toimenpiteiden seurantaan
• toimii yhteistyössä työsuojelupäällikön ja muiden turvallisuuskoordinaattorien kanssa

Novidan turvallisuuskoordinaattorit ovat:
• Lieto, Joni Alanko
• Loimaa, Sari Alikleemola
• Uusikaupunki, Lasse Salminen

Päälliköt tiedottavat

Jatkuva oppiminen saa oman strategian Varsinais-Suomessa – Novida on mukana laajassa yhteistyöryhmässä
Varsinais-Suomessa starttasi syyskuun alussa jatkuvan oppimisen visio- ja strategiatyö, jolla on merkittävä tavoite: maakunnan osaamistason nostaminen ja elinvoiman kasvattaminen. Novida osallistuu myös strategiaa rakentavaan maakunnalliseen yhteistyöryhmään, ja näin tukee aktiivisesti alueidensa työikäisen väestön osaamisen vahvistamista.

Varsinais-Suomessa strategian aloituksessa olivat mukana kaikki keskeiset maakunnan jatkuvan oppimisen toimijat, kaikkiaan noin 25 organisaatiota: ammatillisia oppilaitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja, vapaan sivistystyön edustajia, työelämän edustajia ja viranomaisia. Nyt muodostettu yhteistyöryhmä kokoaa voimansa ensin vuoropuhelun ylläpitoon ja jatkuvan oppimisen strategiaan ja myöhemmin myös yhteiseen ennakointiin ja tiedolla johtamiseen.
Lisätietoja Paula Kairinen

Valtakunnallista oppisopimusviikkoa vietetään 2.–8.10.2023

Suomen oppisopimusosaajat ry palkitsee valtakunnallisesti ansioituneita oppisopimusopiskelijoita ja työnantajia, yrittäjä-oppisopimusopiskelijan, työpaikkaohjaajan sekä mentorin.

Kuka olisi Novidassa tällainen hyvä tyyppi? Ilmianna hänet! Ohjeet löytyvät täältä: Oppisopimusviikko 2023 – On aika palkita tulevaisuuden tekijät! – Oppisopimus