Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallituksen kokous
Vanha yhtymähallitus kokoontuu tiistaina 21.9.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Primusryhmä tiedottaa
Wilmaan uusi toiminto opintojen etenemisen seurantaan.
Opetushallitus edellyttää, että opiskelija saa tietoa opintojen etenemisestä HOKS:n mukaisesti myös ennen näytön antamista. Lisäksi opiskelijalle on voitava tulostaa opintosuoritusote, jonka liitteenä on tiedot HOKS:n mukaisen osaamisen hankkimisen sisällöstä. Tämä on tärkeää esim. opiskelijan vaihtaessa oppilaitosta, tai mikäli opiskelija saa rahoitusta opintoihinsa taholta, joka seuraa opintojen etenemistä.

Wilmaan on nyt rakennettu toiminto ”HOKS:n mukainen osaamisen hankkimisen sisältö”, jolla opintojen etenemistä kirjataan ja seurataan. Tutkinnonosakohtaiset aiheet on tässä vaiheessa määritelty ammatillisille tutkinnon osille, ja ne ovat aloittain koko koulutuskuntayhtymälle yhteisiä. Yhteisillä aiheilla saamme kirjaukset yhdenmukaiseksi ja toiminto palvelee myös paremmin opiskelijaa ja opettajaa.

Tutkinnonosakohtaisesti hankittu osaaminen kirjataan ”OH= osaaminen hankittu” tai ”OT=osaamista täydennettävä”. OT –merkinnän yhteyteen kirjataan lisätieto, mitä osaamista opiskelija vielä tarvitsee. Kirjaukset päivitetään tarvittaessa vastaamaan todellista tilannetta. Kirjaamisen tekee kyseisen aihealueen opettanut opettaja.

Ohjeistus merkintöjen tekemiseen lähetetään opettajille perjantaina 24.9.2021 ja asiasta kerrotaan myös lyhyesti toimipaikkojen info –tilaisuuksissa 27.9.2021. Toiminto otetaan käyttöön maanantaista 27.9. lähtien ja se on käytettävissä opiskelijan opinnot-välilehdellä. Toiminto on käytössä uusille opiskelijoille sekä jatkaville alkavien tutkinnon osien osalta. Lisätietoja antaa Primus -palvelut

Päälliköt tiedottavat

Novida mukana kehittämässä yritysyhteistyötä, työkaluna Reseptiikkakilpailu
Ruokasektorin oppilaitosten ja yrityksien yhteistyön kehittämistyötä vauhditetaan valtakunnallisella kampanjalla. Tavoitteena on lisätä nuorten ruoka-alan ammattiin opiskelevien ymmärrystä ruokaketjusta ja erityisesti paikallisten elintarvikeyritysten (lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet) toiminnasta.

Mukana olevien maakuntien oppilaitokset ovat saaneet valita, millaisen lähestymistavan asiaan ottavat esim. tuotekehittelyn, ruoka-alan tapahtumiin liittyvän yhteistyön, markkinointiviestinnän. Saaduista tuloksista ja kokemuksista kerrotaan sekä esitellään erilaisia yhteistyömuotoja valtakunnallisessa seminaarissa alkuvuodesta 2022.

Varsinais-Suomi on valinnut työkaluksi Reseptiikka- ja tuotekehityskilpailun oppilaitosten ja paikallisten yrityksien yhteistyön kehittämiseen. Kilpailun järjestelyistä vastaa KulTa-hanke. Yhteisessä Reseptiikka-/tuotekehityskilpailussa mukana olevat oppilaitokset ovat Novida, Raseko, Salon Seudun KKY, Livia ja Turun ammatti-instituutti. Mukana olevat yritykset ovat Riihipuoti Oy, Livonsaaren leipomo, Abi coffee, Karviaisten tila ja Voima-Papu. Kilpailukategoriat ovat • Leipomotuotteet • Makeiset • Juomat • Valmisateriat.

Jokainen oppilaitos osallistuu kategorioihin hyödyntämällä mukana olevien yritysten tuotteita. Oppilaitokset voivat osallistua joustavasti elo-lokakuun aikana reseptien ja tuotteiden kehitykseen sisällyttämällä kilpailuun valmistautumisen heille sopivimpaan ajankohtaan. Yhteinen julkistamistilaisuus pidetään tammikuussa 2022.

Opettajat Maija Marjasto ja Lasse Alisaari sekä ammatillinen ohjaaja Miia Mäkirinta ohjaavat oppilaita reseptikilpailussa. Lisätietoja antaa Mertsi Töttölä puh. 050 4311162, Kuluttajat ruokatalouden keskiössä –KulTa-hanke.

Yleisiä tiedotteita

Ehdota henkilöä kuntayhtymän työsuojelutehtävään
Henkilökunnalla on mahdollisuus ehdottaa henkilöä tai henkilöitä työsuojelutehtävään neljän vuoden toimikaudeksi. Ehdotus tulee tehdä 1.10.2021 mennessä kirjallisesti vapaamuotoisesti tekstillä tai sähköpostilla, joka osoitetaan vaalitoimikunnan jäsenelle tai suoraan vaalitoimikunnan puheenjohtajalle.
Tämän jälkeen joko ehdotuksen tekijä tai vaalitoimikunnan jäsen pyytää ehdotettua henkilöä täyttämään suostumuslomakkeen.
Mikäli tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas, järjestetään vaali suljettuna lippuäänestyksenä.
Työsuojeluvaltuutetuksi tulee eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut, varavaltuutetuksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa noudatetaan samaa menettelyä. Mahdollisesta vaalista ilmoitetaan myöhemmin. Lisätietoja antaa vaalitoimikunnan puheenjohtaja saija.rinne@novida.fi, puh 044 090 1226.

Kuvia ja tapahtumia

Loimaan valmentavan koulutuksen opettajan Riikka Kokkala-Kortteisen läksiäisiä vietettiin Hämeentiellä 14.9.2021 Riikan siirtyessä kohti uusia haasteita.

Varsinais-Suomen ammatilliset oppilaitokset palkitsivat diplomein alueensa työssäoppimispaikkoja ja työpaikkaohjaajia, jotka ansiokkaasti opiskelijoita oman työnsä ohella työpaikoillaan työn tekemiseen perehdyttävät. Koronan vuoksi kertaalleen siirtynyt palkitsemistilaisuus pidettiin Teamsin välityksellä 16.9.2021 klo 14–16 Ammattiopisto Spesian organisoimana. Novidan vuoden 2021 palkitut: Sosiaali- ja terveysala, Tarja Mäkelä Loimaan kaupunki, Ilolakodit Rakennusala, Kalle Lehtinen, Raleka Oy Sosiaali- ja terveysala, Riitta Holm-Puisto, Tarvasjoen Hyvinvointikeskus Sosiaali- ja terveysala, Liedon kotihoito Logistiikka-ala, Trans-Anttila Oy Kuvassa Liedon palkitut Riitta Holm-Puisto (vas.) ja Tiina Ylinen.

Sähkö- ja automaatiotekniikan iltaryhmän aloitus 15.9.2021 Myllykyläntien auditoriossa.

Myllykyläntien opiskelijaravintolassa vietettiin sadonkorjuun teemapäivää 10.9. Kokkeina hääräilivät Rav20Lo-ryhmä.