Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– hyväksyä osavuosisuunnitelman 2/2021 ja siinä käyttötalouteen ja investointeihin esitetyt muutokset
– merkitsi tiedoksi saaduksi kuntayhtymän välitilinpäätöksen 30.6.2021
– merkitsi tiedoksi saaduksi ammattiopiston arvioidun opiskelijavuosimäärän 2021 ja lukion painotetun opiskelijamäärän
– hyväksyi yleiset talousarvion taloutta koskevat valmisteluohjeet vuodelle 2022
– muutti aikaisempaa päätöstään täyttöluvasta rakennusalan ammatillisten aineiden tuntiopettajan tehtävään toistaiseksi
– myönsi täyttöluvan ruokapalveluvastaavan työsuhteeseen toistaiseksi
– hyväksyi täytäntöön pantavaksi yhtymävaltuuston 8.6.2021 tekemät päätökset
Yhtymähallitus varautuu kokoontumaan myös lokakuussa.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322

KARVI:n arvioinnit
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteuttaa lukuvuonna 2021–2022 seuraavien arviointien tiedonkeruut, joihin myös Novida osallistuu:
• Työelämäläheisyys ja työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa
• Yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen ammatillisessa koulutuksessa
• Sähkö- ja automaatioalan tutkintojen oppimistulosten arviointi
Lisätietoja antaa laatupäällikkö Anne Mähönen puh. 044 771 4890.

Ilmiantokanava
Euroopan neuvosto hyväksyi 7.10.2019 uudet säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelusta (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta OM028:00/2018). Direktiivin velvoite koskee kaikkia yli 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita, myös julkisella sektorilla. Anonymiteetin aito turvaaminen on keskeistä, sillä direktiivin ydin on whistleblowereiden eli ilmoittajien suojeleminen syrjinnältä ja kostotoimenpiteiltä. Suojelu ei koske pelkästään työsuhteessa olevia, vaan myös esim. työnhakijoita, aikaisempia työntekijöitä, sekä mm. toimittajia. Anonymiteetti on turvattava teknisellä ratkaisulla ja ulkoisen asiantuntijatahon varmistamana. Organisaation on kuitattava ilmoitus vastaanotetuksi seitsemän päivän sisällä ilmoituksen jättämisestä. Ilmoittajalle pitää myös kertoa ilmoituksen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä kolmen kuukauden kuluessa, sekä sisäisen tutkinnan statuksesta ja lopputuloksesta. Kuntayhtymässä on keväästä 2021 alkaen ollut sisäisessä koekäytössä ilmiantokanava. Viimeistään syyskuun alusta kanava tulee kaikkien kansalaisten käyttöön. Kanava löytyy www.novida.fi pääsivun alavalikosta, jossa on myös mm. intranet, wilma, viikkotiedotteet. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja sekä tietohallintopäällikkö.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän ostolaskut
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän ns. paperisten laskujen laskutusosoite on muuttunut. Uusi osoite on päivitetty nettisivustolle. Osoite on muotoa:
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
PL 899
00074 CGI

Muutos johtuu laskujen skannauspalvelun siirtymisestä ohjelmistotalo CGI:n hoidettavaksi. Sähköisten laskujen laskutusosoite pysyy ennallaan. Lisäksi toimittajan on mahdollista lähettää kuntayhtymälle laskuja sähköisesti ns. toimittajaportaalin kautta, joka on laskun lähettäjälle ilmainen palvelu (lisätietoja taloustoimistosta). Lisäksi on mahdollista lähettää lasku sähköpostitse ostolaskut.fi@cgi.com (ohjeistusta nettisivustolla).
Toimittajia kannattaa aina informoida, että sähköinen lasku on nopein, kustannuksia säästävä ja luontoystävällinen ratkaisu. Lisätietoja antavat taloustoimiston henkilökunta.

Päälliköt tiedottavat

Ammattiopiston luotsi- ja digiluotsiopettajat
Luotsiopettaja ohjaa, auttaa ja kannustaa opettajia arjen haasteissa, jotka liittyvät HOKSaukseen ja/tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Lisätietoa intrassa: https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Luotsiopettajat.aspx
Luotsiopettajat syyslukukaudella 2021:
• Lieto: Hanna Pyhäranta
• Loimaa: Anne Koskinen, Kirsi Lähde, Kari Valtanen
• Uusikaupunki: Hanna Pyhäranta

Digiluotsiopettaja tarjoaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle vertaistukea arjen haasteissa mm. Itslearning-oppimisympäristön käyttöön sekä verkkokurssien ja -materiaalien tekoon (kuten videot, 360-kuvaus, AR, pelillistäminen) liittyvissä asioissa. Lisätietoa intrassa: https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Digiluotsit.aspx

Digiluotsit lukuvuonna 2021-2022:
• Lieto: Marika Leppänen
• Loimaa: Jouko Lautaoja, Eija Ronkola
• Uusikaupunki: Virpi Louhivuori, Jukka-Pekka Virtanen