Johtava rehtori tiedottaa

Lounais-Suomen Koulutus Oy
Kehityspäällikkö Paula Kairinen valittiin Lounais-Suomen Koulutus Oy:n hallituksen kokouksessa 15.9.2023 yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi ja johtava rehtori Petri Lähde yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi.

Työelämäpalaute lukuvuodelta 2022-23
Työpaikkaohjaajat ja työpaikkojen vastuuhenkilöt olivat viime lukuvuotena hieman tyytyväisempiä yhteistyöhömme kuin edellisenä vuotena. Lisäksi työpaikkaohjaajien vastausosuus nousi 2 %-yksiköllä. Työpaikkojen vastuuhenkilöiden vastausosuus puolestaan on laskenut valtakunnalliselle tasolle.

Ala- ja paikkakuntakohtaiset työelämäpalautteet ovat viime vuoden osalta saatavilla nyt tietovarannosta. Tämän vuoden osalta palautteet päivittyvät kerran kuussa. Apua palauteraporttien käyttöön saa Outi Vauhkoselta. Jatketaan yhteistyön parantamista ja vastausosuuden kasvattamista.

Opetushallituksen valtakunnallinen työelämäpalaute koostuu kahdesta kyselystä: työpaikkaohjaajille suunnatusta kyselystä ja työpaikkojen vastuuhenkilöille suunnatusta kyselystä. Työpaikkaohjaajat arvioivat arjen yhteistyön sujumista. He saavat vastauslinkin kahden viikon kuluessa päättyneen työpaikkajakson jälkeen. Vastauslinkin lähettää OPH. Työpaikkakyselyn kohderyhmää ovat työpaikkojen vastuuhenkilöt. He arvioivat laajemmin yhteistyötä Novidan kanssa.

Rehtorit tiedottavat

Loimaan yksiköiden poistumisharjoitus 20.9.
Poistumisharjoitus järjestettiin kaikissa Loimaan yksikössä keskiviikkona 20.9. klo 13.00. Harjoituksiin osallistuneita pyydettiin täyttämään sähköinen palautekysely havainnoistaan ja mielipiteistään. Seuraavassa yhteenveto vastauksista.

Kyselyyn vastasi yhteensä 45 henkilöä, joista Hämeentieltä 9 vastaajaa, Myllykyläntieltä 18 ja Turuntieltä 18. Kaikkien vastanneiden poistumisharjoituksen onnistumiselle antaman arvosanan (asteikko 1-5) keskiarvo oli 4, eli hyvä.

Saatu sanallinen palaute oli pääosin positiivista, minkä voi edellä kerrotusta arvosanasta päätellä. Seuraavassa muutama esimerkki: ”Kuulutukset kuuluivat hyvin, poistuimme ripeäasti.” ”Kuulutus kuului hyvin. Oppilaat toimivat rauhallisesti.” ”Opiskelijat poistuivat rauhallisesti, mutta ripeästi. Opettajat merkitsivät heijastimella luokan poistuessaan ja tarkistivat myös reitin varrella olevia tiloja sujuvasti…”

Kehityskohteina oli useimmiten mainittu seuraavat: kuulutukset eivät kuuluneet, heijastimia ja näitä varten olevia koukkuja puuttui.

Pelastussuunnitelma oli valtaosalle vastaajista ilahduttavan tuttu. 42 vastaajaa oli lukenut oma talon pelastussuunnitelman.

Kiitos kaikille harjoitukseen osallistuneille sekä kyselyyn vastanneille. Kyselyn kautta saimme arvokasta palautetta, jonka avulla voimme korjata esiin nousseita puutteita. Nyt selvitämme kuulutusten toimivuutta tiloissa, joista tuli palautetta, että äänentoistossa on vikaa, sekä hankimme lisää heijastimia ja koukkuja.

Päälliköt tiedottavat

Loimaan koulutalojen ympäristön siisteydestä huolehtiminen
Oppilaitoksen eri toimipisteiden ympäristöihin kiinnitetään jatkossa huomiota joka viikkoisella alojen siivouspäivällä. Lisätietoja koulutuspäälliköiltä.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.9.2023 kokouksen esityslista
Yhtymähallituksen kokouksen esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymähallitus yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Lisätietoja antaa johtava rehtori puh. 040 900 1340.

Kuvia ja tapahtumia

Anne Tuomisen 60-vuotispäiviä juhlittiin Uudenkaupungin toimipaikassa tiistaina.

Liedon, Loimaan ja Uudenkaupungin yhteinen sosiaali- ja terveysalan työpaikkaohjaajakoulutus aloitettiin 20.9. Viking Linen piknik-risteilyllä. Jatkoa koulutukseen on luvassa vielä kahden iltapäivän verran Teamsissä. Osallistujia oli yhteensä 30 henkeä.