Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Ministerin tapaaminen
Kuntayhtymäjohtaja tapaa opetusministerin maanantaina 11.10. maakuntaliitossa. Tapaamisen aiheen on Novidan luonnontiedelukion erityinen koulutustehtävä, jota olemme hakeneet ministeriöltä jo useamman kerran. Tilaisuudessa on läsnä myös maakuntajohtaja ja liiton edunvalvontajohtaja.

Asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä
Pitkään valmisteltu asetus opetuksen ja ohjauksen määrästä ammatillisessa koulutuksessa hyväksyttiin valtioneuvoston yleisistunnossa 23.6. Asetus tulee voimaan 1.8.2022.

Asetuksen mukaan ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavan opetuksen ja ohjauksen määrä on vähintään 12 tuntia osaamispistettä kohti. Tuntimäärä voi kuitenkin olla säädettyä suurempi tai pienempi opiskelijan oppimisvalmiuksien tai yksilöllisten valintojen perusteella.

Säädöstä sovelletaan niiden ammatillista perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden kohdalla, joilla ei ole tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista.

Päätöksen taustalla on julkisuudessa pitkään jatkunut keskustelu opetuksen määrän vähenemisestä ammatillisessa koulutuksessa. Eduskunnan sivistysvaliokunta sisällytti oppivelvollisuuden laajentamista koskevaan vastaukseensa lausuman, jossa se edellyttää, että ammatillisessa koulutuksessa vahvistetaan opiskelijan oikeutta saada lähiopetusta.
Asetus löytyy osoitteesta https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210583 Lisätietoja antavat rehtorit ja kuntayhtymäjohtaja.

Koronatietoa
Vaikka tartuntojen määrä Varsinais-Suomessa on edelleen melko korkea erityisesti rokottamattomien vieraskielisten keskuudessa, on merkittävä osa (68 %) yli 12 vuotiaista saanut kaksi rokotetta. Etätyösuositus päättyi Varsinais-Suomessa 30.9. Edelleen tulee erityistä huolta pitää käsihygieniasta, kasvomaskien käytöstä sekä riittävästä etäisyydestä toiseen henkilöön. Valtakunnallisia koronarajoituksia ryhdytään purkamaan, kun rokotuskattavuus on 80 %. Kuntayhtymä seuraa huolella THL:n, STM:n ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja kuntien määräyksiä ja suosituksia. Opetushallitus päivittää omilla sivuillaan koronamääräysten ja suositusten muutoksia. Tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, mutta 30.9. ovat edelleen voimassa seuraavat määräykset ja suositukset:
– Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain väliaikainen 52 § osaamisen osoittamisesta poikkeusoloissa
– Tartuntalain väliaikaiset säännökset, mm. 58 c § toimenpiteet epidemian leviämisen estämiseksi sekä THL:n ja OKM:n suositus ammatillisen koulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian aikana.
– THL:n kasvomaskisuositus ja ohjeistus ilmanvaihdosta.
– Työterveyslaitoksen ohje henkilöstölle.
– Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin suositukset.
– AVI:n määräykset.
– Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän määräykset ja ohjeet.

THL on 30.9. antanut uuden kasvomaskeja koskevan suosituksen
– Käytä maskia oman harkintasi mukaan. Harkitse maskin käyttöä etenkin, jos et ole saanut täyttä rokotussarjaa.
– Suosittelemme maskin käyttöä etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.
– Suosittelemme maskin käyttöä julkisessa liikenteessä.
– Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä.
– Erilaisten tilaisuuksien järjestäjät voivat antaa omia maskisuosituksiaan, jotka koskevat heidän omia tilojaan.
– Alueelliset viranomaiset voivat antaa omaa aluettaan koskevia maskisuosituksia, jotka perustuvat alueelliseen epidemiatilanteeseen.
– Työpaikkojen maskisuosituksista vastaa Työterveyslaitos.
Lisätietoa antavat johtoryhmän jäsenet.

Vuoden 2021 perusrahoituksen lisäsuoritehaku
Koulutuksen järjestäjät voivat 15.10. mennessä hakea OKM:ltä lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa, n. 15 milj. €:n perusrahoitusta. Novidalle on aikaisemman päätöksen mukaisesti myönnetty perusrahoitusta varsinaisella suoritepäätöksellä 1766 opiskelijavuodelle. OKM:n arvion mukaan Novidan opiskelijavuosimäärä olisi vuoden 2021 lopussa 2011. Kuntayhtymä hakee varsinaisen suoritepäätöksen ylittävälle osalle rahoitusta. Ministeriö on arvioinut kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritepäätösten ylittyvän 10930 opiskelijavuodella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisäsuoritepäätöksellä jaettava 15 milj. euroa ei riitä kattamaan kuin osan vuoden 2021 arvioiduista lisäopiskelijavuosista. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Valtion talousarvio 2022
Eduskunta käsittelee vuoden 2022 talousarviota syyskuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Ammatillisen koulutuksen määrärahoitus olisi hieman kasvamassa ja ylittäisi 2 mrd €. Näin siitäkin huolimatta, että suoritettujen ammatillisten tutkintojen määrä on vuosina 2019 ja 2020 laskenut aikaisemmista vuosista. Tutkintojen osien suoritukset eivät ole täyttäneet tätä vajetta. Vuoden 2022 budjettiin tulee sisältymään määräaikaisia rahoituksia, jotka poistuvat vuonna 2023. Vuonna 2023 talouspolitiikan suunta saattaa muuttua merkittävästi, mikä vaikuttaisi myös ammatillisen koulutuksen rahoituksen vähenemisenä. Vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on 140. Nykyisten järjestäjien määrä vähenee, kun elinkeinoelämän ylläpitämien oppilaitosten määräaikaiset ylläpitämisluvat päättyvät vuoden 2021 lopussa. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Hyvinvointiviikko Novidassa
Jo perinteeksi muodostunut hyvinvointiviikko järjestetään Novidan Uudenkaupungin toimipaikassa viikolla 40. Ohjelmassa on monenlaista hyvinvointiin liittyvää tapahtumaa viikon aikana alkaen maanantaiaamun kävelylenkistä ja koulun tarjoamasta aamupuurosta. Tänä vuonna olemme hankkineet myös puhujan valtakunnan kärkinimistä. Maanantaina klo 13 opiskelijoillemme tulee hyvinvoinnista ja elämään suhtautumisesta puhumaan Mika Poutala. Vuoden positiivisimmaksi suomalaiseksi valittu Poutala on entinen pikaluistelija, joka edusti Suomea kolmissa olympialaisissa jääden sadasosien päähän mitalista kahdesti. Vuonna 2019 Poutala osallistui Tanssii Tähtien kanssa -kilpailuun. Hyvinvointiviikon tarkempi ohjelma löytyy tästä linkistä.

Yleisiä tiedotteita

SITRA Islannin leiri

Novidan kansainvälisten asioiden kuulumisia
Lukuvuosi on jo pitkällä ja hiljalleen myös kansainvälinen toiminta ja liikkuvuudet käynnistyvät Novidassa pitkän tauon jälkeen. Novidan uutena kansainvälisten asioiden koordinaattorina aloitti elokuussa 2021 Josefiina Rausmaa, joka toimii lisäksi Liedossa kieltenopettajana ja kv-vastaavana. Loimaan toimipisteillä kv-vastaavan tehtäviä hoitavat yhdessä Josefiina Rausmaa ja Benjamin Borg (opettaja, audiovisuaalinen viestintä, Turuntie). Uudenkaupungin kv-vastaavana jatkaa Sanni Rinne.

Syksyn kansainvälisen toiminnan on käynnistänyt SITRA-hanke (Sustainability in the Rural Areas). Hanke on ollut käynnissä jo vuodesta 2018, sen aiheena on kestävä kehitys maaseudulla ja siihen kuuluu oppilaitoksia kuudesta eri Euroopan maasta. Viikolla 38 Novidasta lähtivät hankkeen leirille Islantiin opettajat Kirsi Lähde ja Mari Laihonen sekä opiskelija Ronja Hindström. Viikolla 41 Loimaalle saapuu SITRA-hankkeen vastavierailulle noin 20 hengen ryhmä ulkomaisia opettajia ja opiskelijoita Islannista, Latviasta, Norjasta, Saksasta ja Alankomaista.
Lisätietoja kansainvälisestä toiminnasta antaa kv-koordinaattori Josefiina Rausmaa puh. 044 0901326, josefiina.rausmaa@novida.fi

Elintarvikealan koulutusta suunniteltiin Uudessakaupungissa

Petri Varjonen Munax Oy:stä toteaa koulutuksen kuulostavan hyvältä. Tilaisuuden lomassa nautitun aamiaisen olivat loihtineet Novidan kokkiopettaja Paul-Erik Hakkarainen ja Mirva Kempas.

Novida kutsui 28.9. alueen elintarvikealan toimijat koolle keskustelemaan alan koulutuksen aloittamisesta Uudessakaupungissa. Keskustelutilaisuuden alustivat koulutuspäällikkö Suvi Laurikkala ja prosessialan opettaja Mari Laihonen. He totesivat, että alalla on työvoimapulaa ja jotta koulutus palvelisi mahdollisimman hyvin paikallista työelämää, on tärkeää saada yhteistyökumppanit mukaan jo koulutuksen suunnitteluvaiheessa.

Paikalle saapuneet elintarvikealan edustajat pitivät koulutusta hyvänä ja varsinkin oppisopimusmahdollisuus kiinnosti. Tapahtuman antina oli lisäksi ajatuksia siitä, miten lähiopetus Novidassa ja työpaikalla oppiminen olisi järkevä jaksottaa. Mari Laihonen esitti myös toivomuksen, että yhteistyökumppanit tarjoisivat myös omaehtoisesti tutkintoa suorittaville opiskelijoille lyhyitä työssäoppimispaikkoja, jotta he saisivat mahdollisimman laajan näkemyksen elintavikealan työtehtävistä.

Elintarvikealan perustutkinto alkaa Novidan Uudenkaupungin toimipaikassa 25.10.2021. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Suvi Laurikkala, suvi.laurikkala@novida.fi

Kuvia ja tapahtumia

Tuula Komulainen aloitti 27.9. uutena Valma-opettajana Loimaalla.

Uudenkaupungin Opva-ryhmä harjoitteli sosiaali- ja terveysalan sanastoa tutustumalla alan ammattilehtiin. Ryhmässä on 11 opiskelijaa. Tunnelma tunneilla on aina positiivinen ja iloinen. Opiskelun into todella näkyy!