Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän kasvomaskikäytäntö kiihtyvässä koronatilanteessa
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suosittelee kasvomaskin käyttöä ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa 8.10. alkaen tilanteissa, joissa turvallista etäisyyttä ei pystytä noudattamaan. THL on antanut vastaavan suosituksen jo aikaisemmin alueille, joissa viruksen eteneminen on kiihtymisvaiheessa.

Kuntayhtymän koko henkilökunta alkoi käyttämään kasvomaskia 8.10. alkaen tilanteissa, joissa etäisyys toiseen ihmiseen jää alle metrin.

Työnantajan määräys perustuu työturvallisuuslain (2002/738) 2 luvun 8 § Työnantajan yleiset velvollisuudet ja 18 § Työntekijän yleiset velvollisuudet säädöksiin sekä lakiin kunnallisesta viranhaltijasta 2003/304 3 luvun Työnantajan velvollisuudet 14 § Työturvallisuus. Työnantajan määräyksen tahallisesta laiminlyönnistä voidaan antaa suullinen huomautus.

Maskien jako aloitettiin toimipaikoittain 8.10. alkaen ja toimipaikan rehtori tai apulaisrehtori tiedottivat jakopaikoista.  Maskien saatavuus paranee syyslomaviikon jälkeen. Työnantaja kustantaa maskit. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, rehtorit ja apulaisrehtorit.

Henkilökunnan kasvomaskit
Kuntayhtymä on tilannut henkilökunnalle kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja kasvovisiirejä. Suu-nenäsuojaimet ”Disposable Facemask 31440-2 ovat VTT:n testaamat ja niiden keskimääräinen suodatustehokkuus oikein käytettynä on 99,4 %. Kasvovisiiri R31442 on CE hyväksytty täyttäen PPE vaatimukset (EU) 2016/425 kategorian II EN 166:2001 mukaisesti. Visiirissä on otsapannassa pehmusta ja se sopii käytettäväksi myös silmälasien kanssa. Visiiri ei suojaa kantajaansa virukselta. Jos visiirin kantaja aivastaa, estää visiiri jonkin verran viruksen leviämistä eli suojaa osittain muita lähietäisyydellä olevia ihmisiä. Visiirin käyttäjän tulisi oman turvallisuutensa vuoksi käyttää myös suu-nenäsuojainta.

Syyslomaviikolla saapuvien suojavarusteiden jakelu toimipaikkoihin tehdään keskitetysti Loimaan Myllykylän keskusvaraston kautta. Lisätietoa maskeista antavat johtoryhmän jäsenet.

Novidassa vierailevat ja kasvomaskit
Novidassa vierailevien tulee käyttää kasvomaskia silloin, kun turvallisia etäisyyksiä ei pystytä noudattamaan. Henkilökuntaa pyydetään kertomaan tästä etukäteen vieraille. Jos vieras ei ole saanut asiasta etukäteen tietoa, voidaan hänelle antaa Novidan puolesta suu-nenäsuoja vierailun ajaksi. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Novidan www-sivut ja korona
Verkkosivuille päivitetään jatkuvasti Novidaa koskevat keskeiset koronaan ja suojautumiseen liittyvät asiat. Päivitykset sivuille vie Marko Merikanto.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan ammattiopiston seminaaripäivä 13.10.2020
Tiistaina 13.10. pidetään Novidan ammattiopiston uudistettujen toimintaprosessien sekä kotisivujen esittelypäivä. Esittelyt tapahtuvat Teams-yhteyksillä, joista on lähetetty kutsut koko Novidan ammattiopiston henkilökunnalle.

Ohjelma
Seminaaripäivän avaus Petri Lähde

klo 8 – 9 Henkilökohtaistaminen/ Kaisa Kastio-Moisio ja Kirsi Lähde
klo 9 – 10 Hakeutuminen, hakumenettelyt / Pasi Junttanen
klo 10 – 11 Opetuksen tukimuodot/ Hannu Ketonen ja Kari Valtanen

klo 11 – 12 Lounasaika

klo 12 – 13 Osaamisen hankkiminen/ Jouko Tevasaari
klo 13 – 14 Osaamisen arviointi/ Sanna Liinoja ja Kaisa Kastio-Moisio
klo 14 – 15 Uudet kotisivut/ Marko Merikanto
klo 15 – 16 Opiskeluoikeutta koskevat erityistilanteet/ Juha Jokinen

Tervetuloa Teams-yhteyden kautta tutustumaan tapoihimme toimia. Lisätietoa tai kutsun puuttuessa ota yhteyttä Petri Lähde, p. 040 900 1340, petri.lahde@novida.fi

Yleisiä tiedotteita

Käyntikorttien tilaus
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus 27.10. mennessä alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä.