Johtava rehtori tiedottaa

Primusryhmä tiedottaa
Wilman HOKS -tulostetta on paranneltu ja tulosteelle on tehty lisäyksiä mm. yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden näkymisehtoihin. HOKS -tuloste on käytössä maanantaista 23.10.2023 lähtien. Tulosteiden nimet pysyvät Wilmassa ennallaan (HOKS Kokooma , HOKS Kokooma ilman hetua Visma Sign).

Novidassa otetaan käyttöön Atomi -palvelu, jolla opiskelija voi opintojen aikana itse hakea sähköisesti allekirjoitetun opiskelutodistuksen tai opintosuoritusotteen. Atomi luo sähköisen allekirjoituksen suoraan Atomi-palvelusta tilattavaan dokumenttiin. Dokumentit sisältävät EU:n hyväksymän (elDAS) sähköisen allekirjoituksen, jonka avulla dokumentin aitouden ja alkuperän voi tarkistaa Atomi Validator-palvelun avulla osoitteessa www.novida.fi/atomi/
Opiskelijan käyttöohjeet ja linkki kyseiseen palveluun löytyvät opiskelijan Wilmasta Linkit -osiosta.

Lisätietoja primus@novida.fi

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Influenssarokotteista
Työnantaja tarjoaa perinteisesti henkilökunnalle influenssarokotteen. Ajan rokotukseen voi varata omasta työterveydestä. Rokotekäynti ei ole työaikaa.

Verokortit
Nyt on sopiva hetki tarkistaa verokortin tuloraja ja hakea tarvittaessa muutosta ennakonpidätysprosenttiin. Verokorteilla ei enää ole lainkaan palkkakausikohtaisia tulorajoja, vaan verokortilla on ainoastaan vuosituloraja. Ennakonpidätys toimitetaan ennakonpidätysprosentin mukaan verokorttiin merkittyyn tulorajaan asti. Tulorajan ylittävältä osalta ennakonpidätys toimitetaan lisäprosentin mukaan.

Päälliköt tiedottavat

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosyhteistyöfoorumin Loukko-kokous pidettiin Uudessakaupungissa 12.10.2023

Elintarvikealan työpaikkojen edustajia kävi Novidassa aamukahvitilaisuudessa, jossa tiivistettiin yhteistyötä ja kerrottiin Novidan tarjoamasta koulutuksesta.

Loimaalla ja Uudessakaupungissa käytiin lokakuun alussa VOS-neuvottelut Novidan, TE-palvelujen, ELY-keskuksen sekä Winnovan ja Forssan ammatti-instituutin kesken. Novidasta neuvottelupöydässä mukana olivat johtava rehtori, rehtorit, kehityspäällikkö sekä koulutuspäälliköt. Koulutusyhteistyö jatkuu entiseen tapaan Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Ensi vuonnakin tarjolla on erilaisia alueiden työvoimatarpeisiin räätälöityjä koulutuksia. Lisätietoja: koulutuspäälliköt ja kehityspäällikkö

Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen
PODI – Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen -hankkeen loppujulkaisu on valmistunut. Julkaisussa kuvataan digiopetuksen, -ohjauksen ja -oppimisen toimintamalleja. Esille nostetut vinkit ovat käytännön esimerkkejä hankkeen aikana eri koulutusorganisaatioissa toteutetusta kehittämistyöstä. Julkaisu on kirjoitettu erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön johdolle. Tavoitteena on mahdollistaa hankkeessa kokeiltujen käytäntöjen soveltaminen oman työn ja päätöksenteon tukena. Novida on yksi ESR+-rahoitteisen hankkeen osatoteuttajista.
Lisätietoja: laatupäällikkö Anne Mähönen

Kuvia ja tapahtumia

Hiusalalla oli tiistaina 9.10. vaalennuskoulutusta kouluttaja Maarit Heinosen opastamana.

Novida Miittinki – koulutus- ja rekrymessutapahtuma järjestettiin Loimaalla 11.10. Tilaisuuden puhujana toimi mediapersoona Riku Rantala.

Loimaan toimipisteissä vietettiin avoimia ovia viikolla 41. Tapahtuma tarjosi paljon nähtävää ja koettavaa.

Liedon toimipaikan hyvinvointipäivää vietettiin perjantaina 13.10 ennen syyslomalle lähtöä. Aamupäivällä ohjelmarasteja mm. aivojumppaa, yhteistoimintaa legoilla, rahan psykologiaa ja valokuvausta ”kohtaamisia” teemaan (kuvassa). Iltapäivällä kisailtiin amisradalla Lieto-hallissa, jossa ryhmät pääsivät ottamaan mittaa toisistaan liikunnallisemmin amisradalla ja kukin osallistuja rentoutumaan valitsemansa ohjelman mukaan lautapelien, kehonhuollon tai seinäkiipeilyn muodossa.

Uudenkaupungin hyvinvointiviikon “Kohtaamisia”-kuvakilpailun satoa. Vasemmalta ylhäältä: Lii23AUu, TuvaAUu, Log23Uu, Log21Uu, Tuva22+23Uu, Rak22Uu, Sos22CUu ja Sos23AUu