Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Kuntayhtymän etätyö koronaepidemian kiihtymisvaiheen aikana
Valtioneuvosto ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ovat antaneet etätyösuosituksen niille työpaikoille, joissa työtehtävät sen mahdollistavat epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen aikana. Varsinais-Suomi kuuluu kiihtymisvaiheeseen, joskin kuntakohtaiset erot ovat suuret. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä epidemian kiihtymisvaiheen aikana esimies päättää alaisensa etätyöhön siirtymisestä ja esimies arvioi, onko toiminnan ja turvallisuuden kannalta aihetta siirtyä etätyöhön.

Laajennetussa johtoryhmässä sovittiin, että tukihenkilöstön etätyöhön voidaan antaa lupa enintään neljäksi viikoksi. Esimies voi tarvittaessa keskeyttää etätyön tai päättää etätyössä olevan työntekijän etätyön jatkumisesta. Etätyöskentelyn aikana töihin leimaaminen tapahtuu puhelimella. Etätöihin siirryttäessä on oltava välittömästi yhteydessä ATK-päällikkö Juha Skyttälään, jotta etätyöhön vaadittavat etäyhteydet on asennettu ja etätyöskentely on mahdollista. Tukihenkilöstöön kuuluvan työntekijän etätyöstä on ennen päätöstä käytävä keskustelu myös pedagogisen johdon kanssa.

Etätyötä tekevän tulee laittaa työhuoneensa oveen tai seinään lappu, josta ilmenee koska hän on paikalla ja koska etätyössä. Lisätietoja antaa johtoryhmä ja esimiehet.

Mahdolliseen etäopiskeluun siirtyminen
Johtoryhmä on valmiina tekemään nopeita päätöksiä joko osittaiseen tai kokonaan etäopiskeluun siirtymisestä koronatilanteen niin vaatiessa. Etäopiskeluun siirtyminen Liedossa, Loimaalla tai Uudessakaupungissa ei ole tällä hetkellä ajankohtaista ja opetuksen antamista jatketaan turvallisuustekijät huomioiden. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Kasvosuojainten käyttäminen
Kuntayhtymän henkilökunta on kiitettävällä tavalla ottanut kasvosuojaimet käyttöön silloin, kun turvaetäisyyksiä ei voida noudattaa. Valitettavasti opiskelijoiden osalta tilanne ei ole ihan yhtä hyvä. Aluksi kasvosuojaimia käytettiin, kun turvavälejä ei pystytty ottamaan huomioon. Nyt suojaimet ovat monelta jääneet joko kotiin tai laukkuun ja turvavälit unohtuvat välituntien ja taukojen aikana. Opettajia ja henkilökuntaa pyydetään muistuttamaan opiskelijoille epidemian vakavuudesta ja yhteisen turvallisuutemme huomioimisesta.

Etätyömahdollisuus tulevaisuudessa
Johtoryhmä päätti työryhmän perustamisesta etätyöselvitystä varten. Selvitys tehdään kuntayhtymäjohtajalle. Yhtymähallitus on 27.10.2011 päättänyt kuntayhtymän eräiden henkilöstöryhmien etätyömahdollisuudesta. Työryhmän tehtävänä on selvittää kuntayhtymän etätyökäytännön päivittämistarvetta ja mahdollista laajentamista eri henkilöstöryhmiin. Työryhmän puheenjohtajaksi ja ryhmän koollekutsujaksi valittiin talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala ja sihteeriksi pedagoginen rehtori Petri Lähde. Lisäksi työryhmään kutsutaan kuntayhtymän pääluottamusmiehet Eveliina Hyytiä (JUKO), Hanna Reunanen (Jyty) ja JHL:stä. Työryhmä voi kutsua asiantuntijajäseniä, jotka eivät osallistu työryhmän päätöksentekoon. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 27.10.2020 kokouksen esityslista
Kokouksen esityslista on henkilökunnan luettavissa intranetissä kohdassa kokouslistat Talous ja hallinto/Yhtymähallituksen esityslistat.

Kuvia ja tapahtumia

Novidan ravintola Taika tarjosi maittavaa Halloween-teemaan sopivaa ruokaa.

Kuntayhtymän henkilökunta suhtautuu vakavasti kasvosuojaimien käyttöön. Kuvassa toimistohenkilökuntaa.