Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– hyväksyä osavuosisuunnitelman 3/2021 ja siinä olevat muutokset ja tehdä muutosehdotukset valtuustolle,
– aloitti taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 ja vuoden 2022 talousarvion käsittelyn,
– päätti perustaa opinto-ohjaajan viran 1.1.2022 alkaen edellyttäen, että yhtymävaltuuston hyväksymään talousarvioon 2022 sisältyy määräraha viran palkkausta varten,
– hyväksyi etätyötä selvittäneen työryhmän ehdotukset ja päätti etätyösopimuksia koskevasta kokeilusta ajalla 1.11.2021 – 31.5.2023 ja
– antoi lausunnonVarsinais-Suomen maakuntastrategialuonnoksesta.
Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja.

Yhtymävaltuusto
Uusi yhtymävaltuusto kokoontuu 9.11. Esityslistalla on mm.
– valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta
– yhtymähallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta
– tarkastuslautakunnan jäsenten, varajäsenteen ja puheenjohtajan valinta

Koulutustaso ja elinvoima kunnittain
Näitä asioita pääsee katsomaan osoitteessa Koulutustaso alueilla – Sitra

Varainhoitovuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen ja lisäsuoritepäätöksen haku
OKM on lähettänyt koulutuksen järjestäjille ammatillista koulutusta koskevat hakuohjeet. Hakemukset tulee toimittaa ministeriöön 19.11. mennessä. OKM tekee päätökset joulukuun puoliväliin mennessä. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Englanninkielinen koulutus
OKM tulee myöntämään muutamia lupia englanninkieliseen ammatilliseen ja lukiokoulutukseen. Kuntayhtymän johtoryhmä perehtyy asiaan.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Kaksoistutkinnon opetus Novidassa
Työryhmä on selvittänyt kaksoistutkinto-opintojen ja AMK-väylämallien toteutusmalleja. Työryhmään kuuluu apulaisrehtori Juha Jokinen, koulutuspäälliköt Paula Kairinen ja Timo Kulmala, opinto-ohjaajat Pasi Junttanen ja Vesa Parttimaa, sekä opettaja/SAMK yhteyshenkilö Elina Siivonen. Työryhmä esittää, että kaksoistutkintoa ei enää tarjottaisi haettavaksi yhteishaussa syksyllä 2022. Kaksoistutkinto olisi kuitenkin mahdollista suorittaa osallistumalla yo-kirjoituksiin, mutta erillistä opetusta tähän ei enää annettaisi. Työryhmä käynnisti AMK-väyläopinnot yhteistyössä SAMK:n kanssa. Väyläopinnoista opinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa perustutkinnosta valmistumisen jälkeen ammattikorkeakouluopiskelupaikan SAMK:sta omalta alaltaan. Opinnot alkavat aloitusinfolla joulukuussa 2021, ja varsinaiset opinnot tammikuussa 2022. Johtoryhmä hyväksyi työryhmän ehdotuksen. Lisätietoa asiasta antavat johtoryhmän sekä kaksoistutkinto-työryhmän jäsenet

Yleisiä tiedotteita

Kopiosto ja OPH
Opetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia opetuksessa ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon ja minkä tyyppistä aineistoa painetuista julkaisuista ja internetistä valokopioidaan, skannataan, tallennetaan ja tulostetaan opetus- ja muuhun työkäyttöön. Tietoja käytetään luparatkaisujen kehittämiseen, kopioinnin määrän ja sisällön selvittämiseen sekä kerättyjen korvausten jakamiseen tekijöille ja kustantajille.

Oppilaitoksenne on valittu satunnaisotannalla mukaan selvitykseen. Selvitys toteutetaan internetkyselynä, johon vastaaminen kestää keskimäärin 5–10 minuuttia. Vastauksesi on tärkeä, vaikka et kopioisi yllä mainittuja aineistoja lainkaan työkäyttöön.
Vastaathan kyselyyn tästä https://url.quenchtec.net/lo3xgDEl 5.11.2021 mennessä – vastaamalla voit osallistua tablettitietokoneen sekä kirjalahjakorttien arvontaan.
Lisätietoja kyselylomakkeeseen liittyvät tiedustelut:
Kopiosto ry, tutkimuspäällikkö Juha Koponen, juha.koponen@kopiosto.fi, p. 09 4315 2319
Julkaisujen ja internetaineistojen opetuskäyttöä koskevat tiedustelut:
Kopiosto ry, lisensiointipäällikkö Kirsi Salmela, kirsi.salmela@kopiosto.fi, p. 09 4315 2349

Alojen omat Instagram-tilit
Useat alat ovat perustaneet omia Instagram-tilejä, hienoa! Ilmoittakaahan tilinne myös markkinointiviestintään, niin voimme niitä seurata ja kehottaa myös yleisöämme laittamaan tilit seurantaan. Kerro myös, mitä aihetunnisteita (#) haluat käytettävän alan julkaisujen yhteydessä. Ilmoitukset tileistä: paivi.vihe@novida.fi

Tehdään yhdessä Novida näkyväksi alueen nuorten ja aikuistenkin parissa!

Kuvia ja tapahtumia

Maatalousalan perustutkintoon kuuluu myös pienimuotoiset metsänhoidolliset tehtävät. Ensimmäisen vuoden opiskelija Reetta Turtiainen harjoittelee raivaussahan käyttöä lehtori Ari Ojalan opastuksessa.

Ensimmäisen vuoden opiskelija Peppi Utriainen harjoittelee moottorisahan käyttöä koulutuspäällikkö Matti Ylösmäen opastuksessa.

Viikolla 43 12 lukiolaista ja 2 opettajaa olivat Nordplus projektimatkalla Göteborgissa, Ruotsissa. Projektin teemana on hyvinvointiyhteiskunta ja viikon aikana järjestettiin paneelikeskusteluja mm. kansalaispalkasta, koronapassista, eutanasiasta, makeisverosta ja sijaissynnytyksistä.

Tutustuimme myös Göteborgin kaupunkiin ja vierailimme mm. kuvan taustalla olevassa taidemuseossa.


Halloweenia vietettiin 29.10. kaikissa toimipaikoissamme. Sekä opiskelijat että opettajat heittäytyivät kammottavuuksiin päivän aikana… Kuvia löydät myös Novidan Instagram-tililtä ammattiopisto_novida

Liedossa sai myös äänestää parhaasta asusta.

Loimaalla irtopäät vitriinissä…

Maskeerauksen viimeistelyä Loimaalla.

Opiskelijoiden heittäytymistä Loimaalla – kaikessa karmivuudessaan!

Uudessakaupungissa myös opettaja heittäytyi tyylikkäästi.

Cahvida Uudessakaupungissa oli saanut teemaan sopivan koristelun.