Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Organisaatiouudistus 2023
Kuntayhtymä käy työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnasta annetun lain mukaisen neuvottelun uudesta organisaatiosta pääluottamusmiesten kanssa marraskuun aikana. Neuvottelussa käsitellään hallituksen hyväksymä organisaatiorakenne ja sen vaikutukset hallintosääntöön sekä uudistukseen liittyvät virat.

Valmistelutyöryhmä kokoontuu loka-marraskuussa kahdeksan kertaa laatimaan hallintasääntöä uudelle organisaatiolle. Hallintosäännöstä sekä uusista viroista päätetään yhtymähallituksen marraskuun kokouksessa ja hallintosääntö esitetään valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun kokouksessa.

Organisaatiouudistuksesta päättää valtuusto joulukuun kokouksessa, jonka jälkeen aloitetaan mm. uusien virkojen täyttämiseen liittyvät toimenpiteet. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Kuntayhtymä myy puuta
Metsänhoitoyhdistyksen laatimaan hoitosuunnitelman mukaisesti kuntayhtymä suorittaa pääte- ja harvennushakkuita muutamalla lohkolla. Tällä hetkellä puutavarasta maksetaan hyvin ja kuntayhtymä sai puustosta viisi tarjousta. Paras tarjous on 214 000 euroa ja hakkuujätteestä n. 10 000 euroa.
Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Kuntayhtymän sähkölämmitystolpat
Sähkön hinnan moninkertaistuminen nostaa n. 30 %:lla henkilökunnan ajoneuvojen moottorin lämmitystolppien kausihintaan. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö.

Kuntayhtymän asiakasravintoloiden lounashinnat
Elintarvikkeiden kohonneet hinnat vaikuttavat asiakasravintoloiden sekä ulkopuolisten että kuntayhtymän oman henkilökunnan lounaiden hintaan. Korotuksen vaikutus henkilökunnalle on n. 10 %. Korotukset tulevat voimaan vuoden 2023 alusta. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja.

Yleisiä tiedotteita

Taitaja semifinaalit 2023
Ammattitaidon SM-kilpailun Taitaja2023 semifinaaleihin on ilmoittautunut n. 1300 finalistia. Semifinaalit käydään viikon 5 aikana eri oppilaitoksissa ympäri Suomea. Lajikohtaisista semifinaaliaikatauluista ja -järjestäjistä tiedotetaan myöhemmin. Taitajan finaali käydään Espoon Ilmatar Areenalla Taitaja-suurtapahtumassa 8.–11.5.2023.

Kuvia ja tapahtumia

Ammattiosaamisen kehittämiskeskuksen, AMKE ry, hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2023-2025 yhdistyskokous valitsi Keskon aluejohtaja, VTM Laura Rissasen teollisuusneuvos Kari Kallosen (vas.) seuraajaksi.

Norjalainen kv-koordinaattori Astrid Kristiansen (kesk.) vieraili viime viikolla Novidassa. Novidan kv-koordinaattori Josefiina Rausmaa (oik.) ja opettaja Petri Ulkuniemi esittelivät Astridille Novidan koulutusta.

Novida Line risteili jälleen perjantaina, mukanaan mm. opettajia, ammatillisia ohjaajia, koulutuspäälliköitä ja rehtoreita.