Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Valtuusto valitsi yhtymähallituksen
Kuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi on valtuuston toimikausi. Perussopimuksen 15 §:n mukaan hallitus vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Yhtymävaltuusto valitsi yhtymähallitukseen seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

Jäsen                                                   Varajäsen
Lea Myllymäki SDP                         Merja Koski SDP
Tapio Pääkkö KESK                        Mika Sjöblom KESK
Heikki Vainio KESK                        Voitto Järvenpää VAS
Veikko Niittymaa KESK                  Marika Loponen KESK
Siiri Jumppanen KOK                     Hannele Wilen KOK
Teemu Mäkelä PS                            Merja Jämsen PS
Simo Ruoho PS                                Aulis Vieno PS
Tuula Hällfors-Laaksonen SDP    Miro Simola SDP
Hannele Isaksson KOK                   Katri Kulmala SDP

Puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vainio ja varapuheenjohtajaksi Veikko Niittymaa.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Yhtymähallituksen kokous
Kokous pidetään 23.11.klo 17.00 hybridikokouksena. Esityslistalla on mm. vuoden 2022 talousarvion ja 2023-2024 taloussuunnitelman hyväksyminen sekä hallituksen jäsenteen valintoja kuntayhtymän eri työryhmiin.
-Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaoston valinta 2021-2025
-Yhteistyötoimikunnan kuntayhtymän edustajien valinta 2021-2025
-Lounais-Suomen koulutus Oy:n luottamushenkilöiden valinta yhtiön hallitukseen
-Rakennustoimikunnan valinta 2021-2025
-Työsuojelutoimikunnan valinta ajalle 1.1.2022-31.12.2025
-Opiskeluhuoltotoimielimen nimeäminen 2021-2025
-Ammatillisten neuvottelukuntien jäsenet valtuustokaudella 2021-2025
-Novidan työelämäpalveluiden ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen koulutuksien kilpailuttaminen
-Täyttölupaesitys yhteiskuntatieteellisten aineiden tuntiopettajan tehtävään 3.1.2022 alkaen

OKM:n valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari
Seminaari järjestetään 16.-17.11. Hämeenlinnassa. Käytännön järjestelyistä vastaa koulutuskuntayhtymä Tavastia. Petri, Jouko, Juha ja Antti osallistuvat seminaariin. Päivien aikana pidetään myös AMKE:n yhdistyskokous. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Kuvia ja tapahtumia

Liedossa ja Loimaalla osallistuttiin ammatillisen koulutuksen OVTES-palvelussuhdepäivään 11.11.2021

Novidan virtuaalimessuja vietettiin viime viikolla Loimaalla. Kuvassa opinnoista kertomassa ajoneuvoasentajaopiskelijat ammatillisen ohjaajan Elias Mikkolan (oik.) johdolla.

Rehtori Hannu Lahti (toinen oik.) oli kertomassa Novidan lukio-opinnoista yhdessä opiskelijoiden kanssa.