Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Syksyn 2021 uudet ylioppilaat Novidan lukiosta
Jalo Aliisa
Jokinen Mikael
Mikkola Jussi (kaksoistutkinto)
Mäkelä Niilo
Mäkelä Sara
Salonen Atro (kaksoistutkinto)
Urbanski Kacper (kaksoistutkinto)

Teknologiatiistai 23.11.2021
Valtakunnallinen Teknologiatiistai on ammattioppilaitosten ja teknologiayritysten yhteinen vuosittainen tapahtumapäivä. Teknologiatiistain tapahtumien kautta yläkoululaiset huoltajineen ja opettajineen pääsevät tutustumaan tekniikan ammatilliseen koulutukseen ja teknologiayritysten tarjoamiin mahdollisuuksiin tulevaisuuden ammattiosaajille. Toimintaa voi seurata somessa #Teknologiatiistai -aihetunnisteen avulla. Valtakunnallisesta toiminnasta lisätietoja antaa Jenni Taipalkoski Teknologiateollisuus ry:stä, jenni.taipalkoski@teknologiateollisuus.fi

Maailman suurin etäTET-viikko
Tänä vuonna Teknologiatiistai järjestetään etäyhteyksin osana maailman suurinta etäTET-viikkoa. Talous ja nuoret TAT järjestää marraskuussa yhdessä viiden toimialan kanssa Maailman suurimman etäTET-viikon 22.11.-26.11.2021 teemalla #tulevaisuuslupaus. Mukana ovat Finanssiala, Teknologiateollisuus, Kemianteollisuus, Palvelualojen työnantajat Palta sekä Kaupan liitto. Kokonaan etäyhteyksien avulla toteutettava TET-jakso antaa nuorille työelämäkokemuksia ja auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia.
EtäTET-viikosta saa lisätietoja kumppanuuspäällikkö Riikka Lehtinen, riikka.lehtinen@tat.fi.

Teknologiatiistai-tapahtumat Lounais-Suomessa
Lounais-Suomessa järjestetään tapahtumia ja verkkototeutuksia, joiden tavoitteena on nostaa kone- ja tuotantotekniikan sekä koko tekniikan alan imagoa ja houkuttelevuutta yritysten, koulutussektorin ja julkisten toimijoiden kesken osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
Oppilaitosten ja alan yritysten lisäksi Lounais-Suomessa tapahtumien järjestämistä tukevat Varsinais-Suomen TE-palvelut sekä Koneteknologiakeskus Turku Oy. Yhteistyökumppanit pitävät tärkeänä sekä työhön suuntaavien että jo työssä olevien henkilöiden osaamisen kehittämistä, osaamiskapeikkoihin vastaamista ja osaamisen näkyväksi tekemistä mm. työvoimapulan ja työnhakijoiden kohtaannon onnistumiseksi.

Teknologiatiistaina Novida – ammattiopisto ja lukiossa
Kone- ja tuotantotekniikan tilojen, välineistön ja toiminnan esittely klo 8-14.
Viikaistenkatu 1, Uusikaupunki ja Myllykyläntie 8, Loimaa
Yritysyhteistyö: Vahterus Oy (hitsaus) Uusikaupunki ja Pemamek Oy (robotiikka) Loimaa.
Lisätietoja: Uusikaupunki koulutuspäällikkö Aleksi Lehikoinen, puh 044 705 6589, aleksi.lehikoinen@novida.fi ja Loimaa opettaja Jarkko Kantola, puh. 040 900 1343, jarkko.kantola@novida.fi

Yleisiä tiedotteita

Biokaasutuotannon opintomatka Jalasjärvelle 2.11.2021
Tutustuimme kotimaisen biokaasun tuotantoon ja käytön todellisuuteen. Opintomatkalla tutustuttiin kahden ”tilakokoisen” biokaasulaitoksen toimintaan sekä vierailtiin Juustoportilla, jossa kuulimme jalostajan tarinan hiilivapaan maidon mahdollisuuksista. Hiilivapaa maito on Juustoportilla arjen todellisuutta ja kuin palkinto pitkään jatkuneesta vastuullisesta ja alueellisesta toiminnasta.

Matkan tilakohteissa Viinamäen Farmi Oy:lläja Picnus Oy:llä tutustuimme uusiin biokaasulaitoksiin joissa käytettiin Sauter Biogas GmbH:n tekniikkaa. Laitokset toimivat lehmien, sonnien, hiehojen ja vasikoiden lannalla sekä nurmisyötteillä, jotka on kerätty säilörehunurmesta ja vesijättöalueilta. Picnus Oy:llä syötteenä toimii lisäksi oman tuotannon sianlanta.

Tilat tulevat olemaan jatkossa sähkön ja lämmön suhteen omavaraisia. Tilat pystyvät hyödyntämään tuotetun kaasun tilalla sähkön tuotantoon ja tarvittavilta osilta koneet on muutettu kaasukäyttöiseksi. Kaasutuotannon vakiintuessa ylimääräinen kaasu myydään Juustoportille sekä liikennepolttoaineeksi.
Tilat tekevät tiivistä yhteistyötä, suunnittelevat ja tekevät hankintoja yhdessä. Oheiset linkit antavat tietoa heidän halustaan toteuttaa ympäristöystävällistä maataloutta. Tuotannon terveydellisyys, tuotteen puhtaus ja turvallisuus ovat tärkeitä tuotannollisesti sekä myös tuotteen vuoksi.

Iltasanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden artikkelit aiheesta https://www.is.fi/mainos/art-2000007960466.html ja https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1577362

Kohteesta artikkeli ohessa:
https://faba.fi/2019/06/lypsikit-livena-tila-esittelyssa-ala-marttilassa-tunnetaan-terveyden-arvo/

Vierailimme Juustoportti Oy:ssä tutustumassa heidän laajaan tuotevalikoimaansa, jotka tehdään edellä mainittujen tilojen tuotannosta. Juustoportti on ensimmäisiä maidonjalostajia, joilla on hiilivapaa maito, joka taas perustuu tuottajien tekemiin investointeihin. Juustoportin toiminnasta välittyy vastuullisuus ja ekologisuus. Tuotannossa ei ole ikinä käytetty kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä. Lämpöenergiasta 90% on bioenergiaa ja kaikki käytetty sähkö on peräisin uusiutuvista energialähteistä. https://www.juustoportti.fi/vastuullisuus/hiilineutraali/

Matkalle osallistui maatilayrittäjiä Somerolta, Loimaalta ja Pöytyältä. Loimaalta ja Uudestakaupungista oli maatalouden ja elintarviketuotannon opiskelijaryhmät mukana sekä opettajista Virpi Loivarinne ja Mari Laihonen.
Asiantuntijanana matkalla toimi Markku Riihimäki Riihimäki Yhtiöt Oy:ltä. Matkalle osallistui yhteensä 16 henkilöä.

Kokemukset matkalta olivat kannustavat ja avartavat. Eläinten hyvinvointi, niiden uteliaisuus ja leikkisyys, yhdistettynä toimitilojen ja toiminnan hienoon kokonaisuuteen jätti vierailijalle vakuuttuneen tunteen vastuullisesta toiminnasta. Tätä kokemusta täydensi biokaasutuotannon tekniikan ja toteutuksen erittäin korkea taso, joka antoi ymmärtää että 1,6 miljoonan € investointi tehdään tulevaisuutta varten. Investointi, jolla on liiketaloudelliset perusteet, joka samalla mahdollistaa hajautetun energiatuotannon (CHP) on osoitus maaseudun mahdollisuuksista.
Kiitoksia kaikille mukana olleille innostuneesta ja hyväntuulisesta osallistumisesta matkaan.

Lisätietoja antaa Novidassa projektivastaava Mertsi Töttölä puh. 0504311162, mertsi.tottola@novida.fi, TuKeVa-hanke, Tulevaisuuden kehitystarpeet varsinaissuomalaisessa ruokaketjussa-hanke.

Virpi ja Mari varustautuneina oikein: lämpimästi ja iloisella asenteella. Kiitokset ryhmien hienosta ohjaamisesta.

Viinamäen Farmin tuotantotilat ovat valoisat ja puhtaat. Tilalla on 580 lypsävää ja tila työllistää n. 10 henkilöä ympäri vuoden. Pelkkä vasikointi tarkoittaa noin kaksi poikimista joka päivä.

Tekniikka ja toteutus erittäin korkealuokkaista. Toimivuus, huoltotehokkuus ja elinkaariajattelu näkyy kaikissa valinnoissa.

Kuvia ja tapahtumia

Matias Urpi on aloittanut ammatillisena ohjaajana sosiaali- ja terveysalalla Uudessakaupungissa.