Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
Muun muassa useiden eri työryhmien henkilövalinnoista ja vuoden 2022 talousarviosta, jota hallitus esittää 7.12. kokoontuvalle yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi. Yhtymähallituksen pöytäkirja löytyy Novidan www-sivuilta. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Koronatiedote
Johtoryhmän 26.11. laatima koronatiedote on lähetetty wilma-viestinä opiskelijoille, huoltajille ja henkilökunnalle. Tiedote on luettavissa myös Novidan www-sivuilta. Lisätietoja antaa johtoryhmä ja rehtorit.

Tutkintojen perusteet muuttuvat
Uudet ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet tulevat voimaan 1.8.2022. Yhteisten tutkintojen osien arviointi uudistuu samoin ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat. Uusina valinnaisina tutkinnon osina aikaisempien osien lisäksi tulevat ilmastovastuullinen toiminta ja kansainvälisissä työtehtävissä toimiminen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin tulee yhteiset arviointikriteerit vuoteen 2024 mennessä. Uudistus etenee asteittain. Lisätietoja https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ammatillisten-perustutkintojen-uudistamiselle-keskipitkan-aikavalin-suunnitelma

At ja eat -tutkinnot
Tutkintojen uudistamista jatketaan ja uudistustyö tehdään ns. avoimissa ryhmissä, joita kutakin vetää yksi koulutuksen järjestäjä. Ammattitutkintoja on 64 ja erikoisammattitutkintoja 55. Opetushallitus valmistelee esityksiä tutkintorakenteen muuttamiseksi. OPH kerää ennakointitietoa, seuraa tilastoja sekä kerää ja analysoi palautetta koulutuksen järjestäjiltä, opiskelijoilta ja yrityksistä.

Toinen vuoden 2021 lisäsuoritepäätös
Ministeri allekirjoitti lisäsuoritepäätökset viime viikolla ja ne saapuvat koulutuksen järjestäjille tällä viikolla. Myönteisen päätöksen tulee saamaan 90 koulutuksen järjestäjää. Kuntayhtymä odottaa myönteistä päätöstä.

Päälliköt tiedottavat

PODI-hanke käynnistynyt
Polkuja ja palveluja digitaaliseen ohjaukseen ja oppimiseen (PODI) -verkostohankkeessa kehitetään digitaalisia ohjauspalveluita ja digiosaamista. Kahden vuoden hankkeen kohderyhmänä ovat opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu ja rahoitus tulee Euroopan sosiaalirahastosta, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Novidan kokonaisbudjetti on n. 90 000 €. Hankevastaavana toimii Marika Leppänen. Digiluotsitoimintaa toteuttavat
• Liedossa: Marika Leppänen
• Loimaalla: Jouko Lautaoja, Eija Ronkola
• Uudessakaupungissa: Virpi Louhivuori, Jukka-Pekka Virtanen.
Lisätietoja: Digiluotsit, hankekoordinaattori Anne Mähönen

Yleisiä tiedotteita

Rakennusalan ja metallialan opiskelijoiden tekemiä töitä myytävänä
Kuvan mukaisia rakennusalan opiskelijoiden tekemiä roskakatoksia on myytävänä Myllykyläntiellä Loimaalla hintaan 249 € (sisältäen myös kattorakenteet). Kuvan kukkalaatikko ei kuulu hintaan. Yhteydenotot tommi.valtonen@novida.fi tai puh. 044 090 1342.

Kuvan mukaisia metallialan opiskelijoiden tekemiä tuikkupikareita ja pieni erä käsipainoja (2 kg, 3 kg, 4 kg ja 5 kg) on myytävänä Myllykyläntiellä Loimaalla. Tuikkupikarit hintaan 6 €/kpl ja käsipainot hintaan 2,5 € kg. Yhteydenotot tuija.mustalahti@novida.fi tai puh. 040 900 1553.

Kuvia ja tapahtumia

Hiusalalla vietettiin 23.11. omaishoitajien hemmottelupäivää. Hiu20Lo- ja Hiu21Lo-ryhmät tekivät hoitoja, leikkauksia ja kampauksia.

Paikalle saapui myös ihastuttava opaskoira Jarmo. Jarmo sai rapsutuksia ja omistaja rullakampauksen.

Tiistaina 23.11. tarinankertoja Kiisi Isotalo tarinoi innostavasti ja lämpimästi elämän haasteista ja unelmista Novidan lukion ykkösille. Kuvassa keskellä Kiisi sekä vierailun mahdollistaneesta Loimaan seurakunnasta nuoriso-ohjaajat Kerttu ja Sami.