Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Työhyvinvointikysely 2022
Syksyn kyselyyn vastasi 137 henkilöä ja vastausprosentti oli 58. Tämä on 13 % enemmän kuin vuonna 2021. Pääsääntöisesti tulokset ovat hyvin samanlaiset kuin viime vuonna. Muutokset suuntaan tai toiseen asteikolla 0-5 ovat luokkaa 0.1-0.4.

Pientä parannusta on saatu aikaan seuraavissa asioissa viime vuoteen nähden: työhyvinvointi ja virkistystoiminta, palkkauksen oikeudenmukaisuus, viikkotiedotteen säännöllinen lukeminen, esimiehen onnistunut koulutusalan/työyksikön johtaminen, johtaminen ja kehittäminen on tapahtunut henkilöstöä kuunnellen ja arvostaen, tavoitteita seurataan ja poikkeamiin reagoidaan, työntekijä pystyy vaikuttamaan työtehtäviinsä ja aikatauluun, työntekijän työmäärä on hallittavissa, työtiloihin ja välineisiin ollaan tyytyväisiä, työkyky koetaan riittäväksi, esimieheltä saadaan palautetta ja ammatillisen opettajan vuosityöaika toimii hyvin.

Hieman huonompaan suuntaan on menty seuraavissa asioissa viime vuoteen nähden: kuntayhtymän johtamisessa ja kehittämisessä ja sen tuloksellisuudessa, työterveyshuollossa, työsuojelutoiminnassa, oman lähityöyhteisön tiedottamisessa, itsensä kehittämisessä, työ- ja vapaa-ajan erottamisessa, sisäisessä tiedonkulussa ja uusien työntekijöiden perehdytyksessä.

Edellisten vuosien tapaan työsuojelutoimikunta on perehtynyt kaikkiin vastauksiin ja laatii ehdotuksen 1-3 kehittämiskohteesta vuodelle 2023. Rehtorit ja koulutuspäälliköt sekä talous- ja hallintojohtaja käsittelevät omien vastuualueidensa tulokset henkilökuntansa kanssa ja sopivat, mitä asioita ryhtyvät kehittämään. Kaikkien edellä mainittujen tahojen ehdotukset esitellään johtoryhmälle. Yhtymähallitus saa tiedokseen kyselyn yhteenvedon ja merkitsee tiedokseen ehdotetut kehittämiskohteet vuodelle 2023.
Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

Päälliköt tiedottavat

Novidan Myllykyläntien portti
Yläportti uusittiin syksyn aikana. Portin tarvitsemat syöttökaapeli reitit ja varausputket asennettiin. Seuraavaksi asennetaan liukuportin koneisto. Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Ari Kylä-Kause puh. 044 723 0125.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 29.11.2022 kokouksen esityslista
Esityslista on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko/yhtymähallitus yhtymähallituksen esityslistat ja pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Vieraita tulossa
Novidaan saapuu kansainvälisiä vieraita 1. ja 2.12. Itävallasta, Pergistä. Vieraat tutustuvat mediaopintoihin ja vierailevat mm. lukion saksan oppitunneilla. Ryhmässä on 12 media- ja tietotekniikka-alan päättövaiheen opiskelijaa ja kaksi opettajaa.

Kuvia ja tapahtumia

Kuvassa Loimaan toimipaikan opettaja ja lähihoitajaopiskelijoita opintokäynnillä Loimaan Aspa-Koti Lumme asumisyksikössä. Vierailun kautta opiskelijat saivat hyvän kuvan kehitysvamma-alan työstä, joka herätti mielenkiintoa.

Uudenkaupungin TUVAn ukrainalaiset opiskelijat tutustuivat koripalloon liigapelaajien kanssa.

Loimaan Myllykyläntien opiskelijakunnan hallituksen jäsenet Sofia Tiainen ja Kiia Koivula viettivät viikonlopun Jyväskylässä SAKKI ry n opiskelijakuntapäivillä. SAKKI ry on Suomen ammattiin opiskelevien liitto.

Loimaalla kilpailtiin Taitaja9-aluekilpailut 24.11. Kilpailun voittivat joukkue Vähän paremmat Kiiruun koulusta. Toiseksi sijoittuivat Alvin ja pikkuoravat Yläneen yhtenäiskoulusta ja kolmanneksi Taatila 10 Taatilan yhtenäiskoulusta.

Uudenkaupungin toimipaikassa vietettiin hyvinvointipäivää perjantaina 25.11. erilaisten liikuntalajien parissa. TUVAlaiset pelasivat koripalloa liigapelaajien avustamana ja päivän päätteeksi pelattiin vauhdikas jääkiekko/ringettematsi Novida vastaan Uudenkaupungin lukio.