Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yhtymähallitus päätti
– myöntää täyttöluvan sähkö- ja automaatioalan tuntiopettajan virkasuhteeseen toistaiseksi
– vahvisti tutkintotodistuksia ja perintäkuluja koskevat palvelumaksut 1.2. alkaen toistaiseksi
– hyväksyi täytäntöön pantavaksi yhtymävaltuuston 8.12.2020 tekemät päätökset
– asetti ja nimesi yhtymähallituksen edustajat työryhmään valmistelemaan kuntayhtymän ympäristö- ja hiilineutraalisuusohjelmaa vuosille 2021-2035
– hyväksyi kuntayhtymän lausunnon luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle
– antoi kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
– valitsi kuntayhtymän edustajat Lounais-Suomen koulutus Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 2021
– merkitsi tiedoksi viranhaltijapäätökset. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 9008450.

AMKE:n kannanotto
Keväästä 2022 alkaen ylioppilastutkinto muuttuu siten, että jokaisen kokelaan tulee suorittaa hyväksytysti nykyisen neljän kokeen sijaan vähintään viisi ylioppilaskoetta. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry ja Suomen Ammattiin Opiskelevien liitto SAKKI ry esittävät, että kaksoistutkintoa suorittavat opiskelijat voisivat yhdenvertaisesti sisällyttää ammatillisen tutkinnon ylioppilastutkintoonsa ja siten korvata yhden viidestä ylioppilastutkinnon kokeesta. Lisätietoja antaa Satu Ågren, satu.agren@amke.fi, puh. 040 772 3234, AMKE.

Taitaja2021 -semifinaalit Novidassa
Semifinaalit toteutetaan henkilökohtaisella mallilla Novidassa ja olemme vastuussa siitä, semifinaalit ovat turvalliset kaikille osanottajille koronapandemiatilanne huomioiden. Järjestelyissä on otettu huomioon viranomaisten määräykset ja suositukset sekä Novidan omat määräykset ja käytännöt.

Lounais-Suomen alueellinen oppimisyhteisöjen turvallisuusverkosto 2021
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on nimennyt jäsenet Lounais-Suomen alueellisen turvallisuusverkoston alueelliseen toimikuntaan, joka jakautuu maakunnallisiin työryhmiin. LSKKY:n edustaja Varsinais-Suomen ryhmään on nimitetty pedagoginen rehtori Petri Lähde. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja ja Petri Lähde.

Teknologiateollisuus tarvitsee osaajia
Teknologiateollisuus: Koulutus- ja osaajatarveselvityksemme mukaan teknologiateollisuuden yrityksissä tarvitaan osaajia kaikilta koulutusasteilta. Rekrytoitavista 40 %:lla tulee olla ammatillinen koulutus ja 60 %:lla korkeakoulututkinto. Valtaosalla heistä tulee olla tekninen koulutustausta. Novida vastaa tähän haasteeseen.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Taitaja2021-semifinaaliviikko
Tällä viikolla järjestetään Taitaja2021-semifinaalit poikkeuksellisesti opiskelijoiden omissa oppilaitoksissa. Novidasta kilpailuihin osallistuu 27 opiskelijaa, yhteensä yhdeksässä eri lajissa. Korona-rajoitteiden vuoksi yleisö ei pääse seuraamaan kilpailuja paikan päälle.

Tiistaina aloitetaan kilpaileminen Loimaalla kauneudenhoidossa. Keskiviikkona puolestaan vuorossa ovat ajoneuvotekniikka Uudessakaupungissa, kuljetuslogistiikassa Loimaalla sekä Uudessakaupungissa, asiakaspalvelu ja myynti Loimaalla, lähihoitaja Liedossa, putkiasennus Loimaalla, kokit Loimaalla sekä Uudessakaupungissa ja talonrakennus Loimaalla, johon myös Liedon opiskelijat saapuvat kilpailemaan. Torstaina pidetään vielä sähköasennuksen semifinaali Liedossa vahvistettuna Uudenkaupungin kilpailijoilla.

Lisätietoja Novidan Taitaja-tiimiltä: Katja Kangasvieri (Loimaa), Jorma Hahtokari (Uusikaupunki) ja Jarno Hellsten (Lieto)

Novidan ammattiopiston lukuja vuodelta 2020
Tässä on jatkoa Novidan toiminnasta vuodelta 2020. Työelämäpalvelut järjesti vuoden aikana yhteensä 545,43 opiskelijavuotta, joista ammattitutkinnoista kertyi 290,38 opv, erikoisammattitutkinnoista 254,64 opv ja perustutkinnoista 0,41 opiskelijavuotta. Oppisopimuskoulutuksena järjestettiin yhteensä 252,5 opiskelijavuotta, joista ammattitutkinnoista kertyi 91,5 opv, erikoisammattitutkinnoista 63,8 opv ja perustutkinnoista 97,2 opiskelijavuotta. Lisätietoa antaa pedagoginen rehtori Petri Lähde puh. 040 900 1340.

Päälliköt tiedottavat

Valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä käyttöön kesällä
Työelämäpalaute muodostaa jatkossa 15 % ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksesta. Työelämäpalautejärjestelmän käyttöönotto tapahtuu 1.7.2021 alkaen. Työelämäpalaute koostuu työpaikkaohjaajakyselystä ja työpaikkakyselystä. Työpaikkaohjaajakysely lähetetään automaattisesti Wilman (Koski-järjestelmän) tietojen perusteella opiskelijan työpaikkajakson jälkeen. Työpaikkakysely toteutetaan puolen vuoden välein OPH:n valitsemille yrityksille. Käyttöönotosta tiedotetaan tarkemmin kevään aikana. Intran Ammatillinen koulutus/Työelämäpalaute-sivulle kootaan aihepiiriin liittyvä ohjeistus: https://lskky.sharepoint.com/sites/intranet/SitePages/Työelämäpalaute.aspx
Lisätietoa antavat laatupäällikkö Anne Mähönen ja Novidan Primus-työryhmä.

Yleisiä tiedotteita

Yhtymähallituksen 26.1.2021 kokouksen pöytäkirja
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on luettavissa Novidan www-sivuilla kohdassa koulutuskuntayhtymä/hallinto ja päätöksenteko yhtymähallituksen pöytäkirjat. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Kuvia ja tapahtumia

Uudenkaupungin toimipaikassa vietettiin pitkäaikaisen opettajan Jari Äijälän eläkeläksiäisiä. Lahjaesiliinaa solmimassa työkaveri Kari Sourulahti.