Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2021
Suuret kiitokset koko kuntayhtymän henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Monista haasteista huolimatta olemme selvinneet ilman suurempia kolhuja. Kunnia ja kiitos tästä kuuluu Teille. Novidan vahvuus on osaava ja hyvä henkilökunta, joka ei pienistä hätkähdä.
Oikein Hyvää Joulua Teille ja läheisillenne! Pidetään huoli omasta ja muiden turvallisuudesta.

Yhtymävaltuusto päätti 8.12.
– Hyväksyi osavuosisuunnitelman 3/2020 ja siinä talousarvioon tehdyt muutokset. Investoinnit eivät saa ylittää poistojen määrää.
– Hyväksyi talousarvion 2021 ja taloussuunnitelmavuodet 2022-2023, joiden investoinnit vain suuntaa antavina.
– Merkitsi tiedokseen sidonnaisuusilmoitukset.

Johtoryhmä ja TYHY-kysely
Johtoryhmä kuuli viime perjantaina Novidan Loimaan toimipaikan apulaisrehtorin ja koulutuspäälliköiden toimenpiteet, joilla kehitetään Loimaan toimipisteiden työhyvinvointia. Toimenpiteet on laadittu yhteistyössä opettajien kanssa.

Varsinais-Suomi siirtyi 8.12 koronapandemian leviämisvaiheeseen
Varsinais-Suomessa todetaan päivittäin noin 50 uutta koronatapausta. Positiivisten näytteiden osuus testatuista ja kokonaismäärä ovat edelleen nousussa. Sairaanhoitopiiri antoi viikolla 49 koronaepidemian kehityssuuntaa ennakoiden käytännössä kaikki leviämisvaiheen suositukset. Aluehallintovirasto rajoitti 11.12. alkaen ulkona pidettävien kokoontumisten ihmismääräksi enintään 10.

Korona ja Novida
Mikäli Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tai aluehallintovirasto antavat uusia suosituksia tai määräyksiä koronatilanteen vaikutuksista ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden toimintaan, tulee johtoryhmä käsittelemään asiaa välittömästi ja tiedottamaan mahdollisista vaikutuksista Novidan toimintaa opiskelijoille, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille.

Ilmiantokanava
EU-direktiivillä säädetään ilmiantokanavasta. Kanavan tarkoitus on mahdollistaa luottamuksellinen raportointi väärinkäytöksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyvistä havainnoista. Direktiivin lähtökohtana on ilmoittajan suojelu. Kanava koskee kaikkia EU:n alueella toimivia yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita, jotka työllistävät vähintään 50 henkilöä tai joiden vuotuinen liikevaihto tai tase on vähintään 10 miljoona euroa sekä vähintään 10 000 asukkaan kuntia. Kanavan tulee olla valmiina 17.12.2021 mennessä niissä organisaatioissa, jotka työllistävät vähintään 250 ihmistä tai joiden vuotuinen liikevaihto tai tase on vähintään 10 miljoona euroa. Määräaika koskee myös julkisen sektorin organisaatioita ja vähintään 10 000 asukkaan kuntia. Yksityisen sektorin organisaatioissa, jotka työllistävät 50 – 249 ihmistä, 17.12.2023 mennessä. Kuntayhtymässä on käynnistetty asian valmistelu. Lisätietoja antavat kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja IT-päällikkö puh. 040 900 1335.

Koulutuspoliittinen selonteko
OKM on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi eduskunnalle. Lausunnot tulee antaa 22.1.2021 mennessä. Selontekoluonnos on julkaistu lausuntopalvelussa Lisätietoa löytyy OKM:n sivuilta osoitteessa https://minedu.fi/-/koulutuspoliittinen-selonteko-lausunnoille-tavoitteena-turvata-koulutuksen-saavutettavuus-laatu-ja-tasa-arvo
Kuntayhtymä antaa lausunnon. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Käyttökatko Pro Economica Premiumissa
Tiistaina 15.12 klo 8.00 alkaen Premiumissa on käyttökatko, jonka kesto on noin 2-3 tuntia. Tämä ns. huoltokatko koskee myös ostolaskujen kiertojärjestelmää. Henkilökunta saa sähköpostitse tiedon, milloin ohjelma on taas käytettävissä. Lisätietoja antaa talous- ja hallintojohtaja Jukka Haapala puh. 040 900 1322.

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Rauhaisaa joulunaikaa ja kiitos kuluneesta vuodesta!
Vuosi 2020 on ollut monin tavoin muutosten aikaa. Novidan ammatillinen koulutuksen opettajat sekä opinto-ohjaajat siirtyivät vuosityöaikaan. Se toi tullessaan monia muutoksia ja mieltä askarruttavia kysymyksiä, joita on vuoden aikana yhdessä ratkottu. Seuraavaan vuoteen siirryttäessä olemme jo jonkin verran kokeneempia vuosityöaikaan liittyvissä asioissa ja siinä mielessä arjen toiminta on meille jo tuttua ja siten varmaan helpompi.

Toinen suuri ja ennalta arvaamaton muutos tuli koko maailmaa ravisuttavan epidemian muodossa. Sen voimasta koko yhteiskunnan on pitänyt opetella uusia toimintatapoja pitääksemme arjen pyörimässä ja säilyttääksemme läheistemme turvallisuuden. Epidemia valitettavasti ei vielä ota laantuakseen ja niinpä meidän kaikkien on muistettava oma vastuumme omasta sekä läheistemme hyvinvoinnista joulun pyhienkin aikana.

Haasteellisesta vuodesta huolimatta olemme onnistuneet meidän tärkeässä tehtävässämme, toisen asteen opiskelijoiden opintojen etenemisessä äärimmäisen hyvin. Kiitos siitä kuuluu Teille, Novidan henkilökunnalle, opiskelijoille sekä työelämän edustajille!
Hyvää Joulun aikaa Teille kaikille – pitäkää huoli itsestänne ja läheisistänne!
T. pedagoginen rehtori Petri Lähde