Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Vuoden 2022 tyhy-toiminta
Johtoryhmä käsitteli kuntayhtymäjohtajan alkuvuodesta asettaman työryhmän ehdotuksia vuoden 2022 tyhy-toiminnaksi. Johtoryhmä hyväksyi esitysten pohjalta rehtoreiden laatiman yhteenvedon. Pedagoginen rehtori tekee tyhy-toiminnasta viranhaltijapäätöksen. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Vuoden 2021 työhyvinvointikysely
Johtoryhmä kuulee 14.2. mennessä tulosalueiden johtajien ja esimiesten henkilökuntansa kanssa yhdessä laatimat ehdotukset tulosalueiden työhyvinvoinnin edistämisestä. Yhtymähallitus päättää 22.2. kuntayhtymän työhyvinvointiin liittyvistä kehittämistoimista. Lisätietoja antaa johtoryhmä.

Koronatilanne
Tilanne Novidassa on pysynyt vakaana, muutamia sairastumisia on esiintynyt. Opetus on toteutettu terveysturvallisesti lähiopetuksena. Tilannetta seurataan ja edelleen tulee kiinnittää vakavaa huomiota käsihygieniaan, kasvomaskien käyttöön sekä riittävän turvallisiin etäisyyksiin. Vaikka alueellisia rajoituksia ryhdytään purkamaan, Novidassa kannattaa edelleen käyttää mm. Teamsia henkilökunnan sisäisten palaverien järjestämisessä silloin, kun se on mahdollista. Lisätietoja antavat johtoryhmä, rehtorit ja koulutuspäälliköt.

Toisen asteen kehittämishanke
OKM on käynnistänyt kehittämishankkeen, joka sisältää ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen tutkintoihin, rahoitukseen, rakenteisiin sekä toiminnan ohjaukseen liittyviä OKM:n esityksiä vielä tälle hallituskaudelle. Vaikka kyse ei ole amisreformin suuruisesta uudistuksesta, lienee valmistelussa olevilla muutoksilla paljon vaikutusta koulutuksen järjestäjiin ja oppilaitoksiin. OKM järjesti asiasta 4.2. webinaarin, johon myös kuntayhtymästä osallistuttiin. Osallistujia oli yhteensä 470, aiheesta tullaan järjestämään lisää webinaareja. Lisätietoja antavat rehtorit ja kuntayhtymäjohtaja.

Kevään kehysriihi
OKM tulee riihessä esittämään ammatillisen koulutuksen budjettikehykseen yleiskatteellisena 80 miljoonaa euroa ns. tulevaisuusinvestointina. Vastaavaa rahaa on nyt myönnetty määräaikaisena mm. opettajien ja ohjaushenkilöstön määräaikaiseen lisäämiseen. Nähtäväksi jää, kuinka VM asiaan suhtautuu. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja.

OPH jakamien avustusten ja rahoituksen vuosikello
OPH on koonnut yhteen vuosikelloon avustuksia ja rahoitusta koskevat haut helpottamaan niiden löytämistä. Vuosikello löytyy osoitteesta Opetushallituksen jakamat avustukset ja rahoitukset löytyvät nyt yhdestä vuosikellosta | Opetushallitus (oph.fi)

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan ammattiopiston valtionosuus 2022
Novidan ammattiopisto sai vuodelle 2022 valtionosuuksia 17 888 394 €, joka on 1 490 441 € enemmän kuin vuonna 2021. Valtionosuuksien kasvusta suurimman osa selittää ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrän kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 siirryttäessä. Opiskelijavuosia tarkastellaan rahoituksen kannalta aina kahden vuoden takaisiin lukuihin nähden. Opiskelijavuosia ja siis rahoitusta saimme 105:lle opiskelijavuodelle enemmän kuin viime vuotena, nyt siis 1 871 opiskelijavuodelle.

Lisäksi saimme rahoitusta sosiaali- ja terveysalan koulutuksen lisäämiselle 26 opiskelijavuotta ja kun entuudestaan olimme saaneet samaan kohteeseen rahoitusta, jota emme olleet ehtineet käyttämään, niin vuoden 2022 aikana meillä on n. 500 000 € sosiaali- ja terveysalan koulutuksen lisäämiselle.

Työpaikkaohjaajien kouluttamiseen saimme 29 000 €. Suoritusrahoitus on 20 % kokonaisrahoituksesta, joka muodostui lisääntyneistä tutkintojemme sekä tutkinnon osien määristämme. Vaikuttavuusrahoitus muodostaa 10 %:n osuuden kokonaisrahoituksestamme. Tuo taas koostuu vuonna 2022 saatujen opiskelijapalautteiden sekä opiskelijoiden työllistymisen että jatko-opintoihin siirtymisen vaikutuksista.

Opiskelijapalautteissa onnistuimme erityisesti opiskelijapalautteiden keräämisessä. Opiskelijapalautteiden arvioinnin taso säilyi meillä suurin piirtein samalla tasolla. Aloittaneiden kyselyssä meidän keskiarvo oli 4,17 (valtakunnallinen ka 4,26), kun se edellisenä vuotena oli 4,22 (valtakunnallinen ka 4,21). Kuitenkin opiskelijapalautteita saimme kerättyä 928:lta opiskelijalta, kun aikaisempi määrä oli 714. Vastaavasti päättökyselyssä keskiarvomme oli 4,19 (määrä 557 ja valtakunnallinen ka 4,25), kun aikaisempi oli 4,11 (määrä 424 ja valtakunnallinen ka 4,21). Kiitos hyvästä tuloksesta palautteissa kuuluu suurelta osin sekä vastuuopettajille että laatupäälliköllemme palautteiden koordinoinnissa.

Lisätietoa asiasta antavat rehtorit sekä koulutuspäälliköt

Päälliköt tiedottavat

Oppimisanalytiikan kehittämisen hanke käynnistymässä
Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen (OA) -hanke on saanut rahoituksen OKM:ltä. Novidan osuus on 23 800 € ajalle 1.1.2022-31.12.2023. Olemme valtakunnallisessa Stadin ammattiopiston koordinoimassa verkostohankkeessa toimijoina ja selvitystyön tekijöinä kahdessa työpaketissa:
TP1. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käytön yhteisen kansallisen visio- ja tavoitetilan muodostaminen ja
TP6. Oppimisanalytiikan etiikka ja lailliset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa
Lisätietoja antavat laatupäällikkö Anne Mähönen ja pedagoginen rehtori Petri Lähde.

Yleisiä tiedotteita

112-päivä Novidassa 11.2.2022
11. helmikuuta on Euroopassa vietettävä hätänumeropäivä. Päivän tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yleistä hätänumeroa 112 sekä kiinnittää huomiota vahinkojen ja onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseen.
Tänä vuonna päivän teemana on: Turvallisuuden tunne tehdään yhdessä. Novidassa 112-päivää vietetään kouluttaja Petri Salmisen johdolla. Hän esittelee
– oppilaitosturvallisuutta
– ensiapua
– palo- ja poistumisturvallisuutta
– henkilöturvallisuutta ja
– koulu- ja työväkivallan ehkäisyä.

Päivään pääsee osallistumaan luokittain teamsin välityksellä opettajille jaettavan kutsun kautta perjantaina 11.2. klo 12–13. Jos ajankohta ei sovi, tilaisuudesta tehtävän tallenteen voi katsoa myöhemmin. 112-päivän toteutus on osa OPH:n avustuksella toteutettavaa OikeusOsata Turva-hanketta. Lisätietoja Mari Laihoselta ja Kari Valtaselta.

Digiluotsit tiedottavat
Kevään digikoulutukset ovat nyt julkaistu ja niihin voi ilmoittautua erillisen lomakkeen kautta: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Kbjq97V7mE-xVwr09p_CRNg8Kvm5IXZBs4z505jyRTxUQ0tPTzRFWUMxNUVRSlJGV0dXTzk0U1JWSC4u

  • 18.2 klo 14–16 ItsLearning perusteet- tai jatkoryhmä lähikoulutuksena
  • 18.2 klo 14–16 Digikarkkikauppa (padlet, thinglink ym.) etäkoulutuksena
  • 25.3 klo 14–16 ItsLearning perusteet- tai jatkoryhmä lähikoulutuksena
  • 25.3 klo 14–16 Potilastietojärjestelmä Hilkka etäkoulutuksena (vain sote)
  • 22.4 klo 14–16 Teams lähi- ja etäkoulutuksena
  • 27.5 klo 14–16 Dreambroker videoeditointi lähi- ja etäkoulutuksena

Digiluotseina Loimaalla toimii Jouko ja Eija, Liedossa Marika ja Uudessakaupungissa Virpi ja Jukka-Pekka. Digitukea ja koulutusta ohjelmien käyttöön on mahdollista varata itselleen myös ajanvarauskalenterin kautta: https://outlook.office365.com/owa/calendar/Novida4@lskky.onmicrosoft.com/bookings/
Digiluotsien toiminta ja ajanvarauskalenterin käyttöönotto ovat osa Euroopan sosiaalirahaston avustuksella toteutettavaa PODI-hanketta.

Vielä ehdit tilata käyntikortin
Tarvitsetko työssäsi Novidan käyntikorttia? Ovatko edelliset jo loppumaisillaan? Tee tilaus 9.2. klo 12 mennessä alla olevalla lomakkeella. Lisätietoja antaa Marko Merikanto puh. 040 900 1339.
Tilaa käyntikortit tästä https://link.webropolsurveys.com/S/82B4B291CBAC9FA4

Kuvia ja tapahtumia

Paula Kauti on aloittanut Loimaalla hiusalan vastuuopettajana.

Novidan catering-alalta 2015 valmistunut Julia Frantti kävi valmistuvien päivänä Loimaalla kertomassa omasta urapolustaan ammattiin valmistumisen jälkeen. Novidan kätköistä löytyi vielä vanha Roll Up, jossa Julia opiskelijana poseerasi (nykyinen Julia kuvassa vasemmalla).

Valmistuvien päivää vietettiin viime viikolla. Loimaalla opiskelijoille jaettiin paikallisen liikkeen valmistamat makoisat munkit.

Yhteistyötä Veho Oy:n kanssa: Loimaan autoalan opiskelijat yhdessä alan opettajien kanssa saavat tutustua ja testata Mercedes Benz Vito täyssähköautoa kahden viikon ajan. Lisätietoja koulutuspäällikkö Iiro Aaltoselta.

Taitaja 2022 semifinaalit
Taitaja semifinaaleita kisattiin viime viikolla ympäri maata, omissa oppilaitoksissa. Novidassa semifinaaleihin osallistui kilpailijoita mm. kuljetuslogistiikan, kauneudenhoidon, sähköasennuksen, taloushallinnon, kokin ja hyvinvointiteknologian lajeissa.

Tuomas taloushallinnon Taitaja-semifinaalissa Loimaalla.

Joona aloittamassa kilpailusuoritustaan kuljetuslogistiikassa Uudessakaupungissa.

Kauneudenhoidon Taitaja-semifinaaliin osallistui Loimaalta kaksi opiskelijaa.

Liedon lähihoitajaopiskelijat Hyvinvointiteknologia-lajin seminaalitehtävien parissa.

Liedossa ahkeroitiin myös sähköasennuksen tehtävien parissa.

Cateringalan semifinalistit valmistavat kokkilajin kilpailuannoksiaan.

Cateringalan valmiit annokset.