Kuntayhtymäjohtaja tiedottaa

Yo-kirjoitukset ja koronakaranteeni
Ylioppilastutkintolautakunta on todennut seuraavaa. Kokeen suorittaminen erillisessä tilassa ei lähtökohtaisesti ole mahdollista, jos kokelaalle on tehty karanteenipäätös. Karanteeniin asetetun henkilön lähikontakteja on voimakkaasti rajattu. Koetta on hyvin vaikeaa tai mahdotonta järjestää edes erillisessä tilassa siten, että valvoja ei olisi kokelaan kanssa samassa tilassa ja ongelmatilanteissa lähellä kokelasta. Lukio ja paikalliset terveysviranomaiset, jotka ovat tehneet karanteenipäätöksen, voivat yhdessä harkita, onko jossakin yksittäisessä karanteenitilanteessa edellytyksiä kokeen suorittamiseen erillisessä tilassa. Jos tämä on mahdollista, rehtori voi tehdä päiväkohtaisen päätöksen kyseisen päivän tilannearvion mukaisesti. Jos kokeen järjestäminen kokelaalle erillisessä tilassa ei ole mahdollista, kokelas ei voi osallistua kokeeseen kyseisenä päivänä. Toistaiseksi Novida seuraa millaisiin ratkaisuihin muissa maakunnan lukioissa päädytään. Lisätietoja antaa lukion rehtori puh. 050 512 6049.

Yhtymähallituksen kokous
Helmikuun 23. kokoukseen tulevat seuraavat asiat:
– pöytäkirjan tarkastamistavan muuttaminen
– alustavia tietoja vuoden 2020 tilinpäätöksestä
– luottamushenkilöiden valinta Lounais-Suomen koulutus Oy:n hallitukseen
– lausunto lukiodiplomijärjestelmän kehittämisestä
Tiedoksiantoasioissa apulaisrehtori Jokinen kertoo opiskelijoiden keskeyttämisistä.

Koulutilaa koskeva sopimus
Yhtymähallituksen asettama työryhmä on saanut työnsä päätökseen ja laatinut ehdotuksen koulutilaa koskevaksi sopimukseksi 16.6.2021-31.12.2024. Sopimusluonnoksesta pyydetään valtionosuusviranomaisen lausunto ja sen jälkeen se tuodaan yhtymähallitukseen päätettäväksi. Lisätietoja antaa kuntayhtymäjohtaja puh. 040 900 8450 ja työryhmän sihteeri, talous- ja hallintojohtaja puh. 040 900 1322.

Viikko 8
Viikkotiedote ei ilmesty talvilomaviikolla. Viikkotiedotteen toimituskunta toivottaa kaikille talvilomalaisille hyviä hiihtokelejä ja kauniita lomapäiviä.

Talous- ja hallintojohtaja tiedottaa

Henkilökunta-aterian hinta opetusravintoloissa 1.3.2021 lukien
Loimaan ja Uudenkaupungin toimipaikkojemme opetusravintoloissa henkilökunnalta perittävä aterian hinta ns. lautastarjoilussa on 1.3.2021 alkaen 6,20 €.  Aterioiden hinnat ovat näin yhteneväiset kummallakin paikkakunnalla. Loimaalla tämä tarkoittaa noin euron nousua aterian hinnassa ja Uudessakaupungissa 0,70 € laskua. Muutoksesta huolimatta maksu ei kummassakaan ravintolassa kata materiaalikustannuksia. Henkilökunnalta perittävän aterian hinta opiskelijaruokaloissa säilyy ennallaan ja vuonna 2021 se on verohallituksen päätöksen mukaisesti 5,18 € (ns. laitosruokailu).

Rehtorit ja apulaisrehtorit tiedottavat

Novidan joukkueelle menestystä Taitaja2021 kisoissa
Semifinaalit käytiin viikon 5 aikana opiskelijoiden omissa oppilaitoksissa. Novidasta osallistui 27 opiskelijaa ja heistä kaksi on selviytynyt Taitaja -finaaleihin: kauneudenhoito Vera Kuusinen (valmentajana opettaja Katja Kangasvieri) ja sähköasennus Niko Lundqvist (valmentajana opettaja Jarno Hellsten). SM-kilpailu käydään Oulussa 18. – 20.5.2021. Muutamissa lajeissa arviointi on vielä kesken ja lopullisia tuloksia odotetaan helmikuun aikana. Lisätietoja antaa Novidan joukkueenjohtaja Jarno Hellsten puh. 044 090 1346.

Taukoliikuntaohjelma koekäyttöön
Maanantaista alkaen voi 14 päivää eli helmikuun loppuun saakka kokeilla taukoliikuntaohjelma Break Pro -toimivuutta. Lataa sovellus laitteellesi tästä.

Päälliköt tiedottavat

Kuntayhtymän puhelin- ja dataliittymät
Yhtymähallituksen hyväksymä televiestinnän liittymä- ja liikennesopimus Telian kanssa tulee käyttöön 1.3.2021. Sopimus on Hanselin kilpailuttama puitesopimus ja on voimassa 48 kuukautta, jonka lisäksi on mahdollista ottaa viranhaltijapäätöksellä käyttöön 24 kuukauden optio.

Kaikkiin puhelinliittymiin tulee 1.3.2021 tekstiviesti, jossa kerrotaan uuden sopimuksen tulleen voimaan. On mahdollista, että puhelin tarvitsee uudelleen käynnistää, jotta sopimuksen uudet ominaisuudet tulevat käyttöön.

Uuden sopimuksen myötä liittymissä on:

  • sisältää rajattomasti normaalihintaisia kotimaan puheluita ja tekstiviestejä,
  • rajaton netti/data, teoriassa max. 600 Mbit/s.
  • älypuhelimeen mobiilisovellus (vastaajan määritys, läsnä/tila -tiedon muutokset ja sisäinen puhelinluettelo. Tämän sovelluksen asennuksesta tiedotamme myöhemmin.
    Lisätietoja antaa ATK-päällikkö Juha Skyttälä puh. 040 900 1335 ja tukea saa it-tiimiltä

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuus (AlKO) -hankkeen kuulumisia
Hankkeen päätavoitteena on ollut luoda ketterä ja tehokas ammattikorkeakoulun etäopiskelupiste ja -konsepti Loimaan ja Uudenkaupungin seutukunnille.

Hankkeessa on kehitetty jatko-opintoväylä Novidan opiskelijoille. Jatko-opintoväylä tarjoaa opiskelijoille johdantokursseja amk-englantiin, -ruotsiin, -matematiikkaan ja -äidinkieleen. Johdanto-opintojen laajuus on 15 osp, ja opiskelija saa nämä opinnot hyväksiluettua sekä toisen asteen tutkintoon että tulevaan ammattikorkeakoulututkintoon. Johdanto-opintojen toteuttamisesta on neuvoteltu sekä Turun että Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojen suoritusmahdollisuus alkaa ensi lukuvuotena.

Novida on solminut puitesopimuksen Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja on lähipäivinä solmimassa vastaavaa sopimusta Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Puitesopimukset sisältävät johdanto-opintojen lisäksi myös muita yhteistyömuotoja. Novidan opiskelijat pääsevät jatkossa esim. valitsemaan opintoihinsa ammattikorkeakoulujen maistiaiskursseja sekä muita toisen asteen opiskelijoille räätälöityjä opintojaksoja.

Lisäksi amk-etäopiskelupisteet Hubi Loimaa ja Pointti Uudessakaupungissa tarjoavat viihtyisät ja modernit tilat niin etäopiskeluun kuin etätyöhön.

Lisätietoja hankkeesta: Jarkko Kantola, 040 900 1343 ja Elina Siivonen, 050 307 6557

Tilavuokrat AMK-etäopiskelupiste Pointti Uudessakaupungissa